Kun en tredjedel af børn med hospitalsdiagnosticeret ADEM i Danmark opfylder de officielle kriterier for ADEM. Anti-MOG antistoffer ser ud til at have vigtig prognostisk værdi hos børn med ADEM. Det anbefales at teste anti-MOG antistoffer ved debut, og hvis der kommer fornyede sygdomsepisoder.

CD20+ T-celler ved MS

I vores nyligt publicerede arbejde fandt vi, at CD20+ T-celler er proinflammatoriske celler med høj reaktivitet overfor CNS-antigener, og at frekvensen af perifere CD20+ T-celler er øget hos patienter med attakvis MS sammenlignet med raske personer. Disse perifere CD20+ T-celler har en øget kapacitet til at migrere til CNS; en iagttagelse understøttet af en ophobning af CD20+ T-celler i patienternes cerebrospinalvæske.

Epilepsimedicin, graviditet og ADHD

Dette studie viser, at brug af valproat under graviditeten er forbundet med en forøget risiko for, at barnet får ADHD, og bidrager således til den stadig voksende litteratur om de skadelige virkninger af præparatet, når det bruges under graviditeten.

fosterlilv og ADHD
Patienter med hyppige KOL-eksacerbationer oplever oftere bedring end hidtil antaget

Den længere overlevelse sammen med den øgede incidens, især med sen debut, betyder, at der bliver flere gamle MS-patienter med deraf følgende øgede krav til sundhedsvæsenet og velfærdssystemerne på grund af det øgede behov for pleje og de særlige hensyn ved behandling af aldersrelaterede komorbiditeter hos MS-patienter.

Medicinoverforbrugshovedpine hos migrænepatienter

Intensitet og frekvens af hovedpine var associeret med udviklingen af MOH blandt migrænepatienter, hvilket understøtter fokus på disse faktorer, når patienter, som har risiko for udvikling af MOH skal opspores i en klinisk setting. Personlighedstræk og fysisk aktivitetsniveau var ikke associeret med MOH. Prædiktion af MOH er vanskelig, men har stor klinisk implikation i arbejdet med tidlig opsporing af risikopatienter og dokumentationen af relevante instrumenter til denne opsporing.

Tarmmikrobiota fra MS-patienter er karakteriseret ved en reduktion i SCFA-producerende bakterier i forhold til raske kontrolpersoner. Hvordan mikrobiota og SCFAs præcis modulerer udviklingen og forløbet af MS er komplekst og kræver yderligere studier

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 47 • november 2019
12. Årgang
  • Udredning og behandling af ms
  • ECTRIMS 2019
  • ADHD-diagnose
MEDtalks fra ECTRIMS

MEDtalks fra ECTRIMS

ECTRIMS 2019: Effect of initial high-efficacy...

Speaker: Mathias Buron

Spilletid: 3:27

ECTRIMS 2019: Use of fingolimod in...

Speaker: Finn Sellebjerg

Spilletid:

ECTRIMS 2019: Epilepsy in MS are...

Speaker: Zamzam Mahamud

Spilletid: 3:31

ECTRIMS 2019: Personalized medicine in the...

Speaker: Hanne Harbo

Spilletid: 4:45

ECTRIMS 2019

#

Neurologi

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Jette Lautrup Battistini

Jette Lautrup Battistini
professor, overlæge, dr.med.