Synsnervebetændelse, opticusneuritis er en inflammatorisk demyeliniserende tilstand, der primært involverer inflammation, demyelinering og axonal skade i synsnerven. Denne proces kan føre til apoptotisk retinal ganglioncelle (RGC) død og permanent synstab. …

ALS

Der findes endnu ingen behandling, der effektivt kan hindre degenerationen af de motoriske neuroner ved amyotrof lateralsklerose (ALS). For øjeblikket afprøves der dog ny medicin i adskillige kliniske behandlingsstudier efter lang tid med begrænset udvikling indenfor feltet. …

Osteoporose eller knogleskørhed udgør en alvorligt samfundsøkonomisk og individuel risiko for især den ældre del af befolkningen. Den livslange frakturrisiko for kvinder over 50 år ligger på 50%! Men hvordan er sammenhængen mellem MS og osteoporose? …

Ms Og Osteoporose
Nedsat Balance

Personer med multipel sklerose kan have massive problemer med stående og gående balance, og væsentlige begrænsninger i hverdagsaktiviteter og deltagelse i samfundslivet grundet nedsat balance. …

Tidligere blev smerter ikke opfattet som et typisk symptom ved sygdommen, men det er nu anerkendt, at både akutte og kroniske smerter er et hyppigt og for patienten betydende symptom – og smerter kan endda være første symptom i sygdomsforløbet. …

Smerter Ved Multipel Sklerose

At kunne forudsige prognose for nydiagnosticerede med multipel sklerose (MS) eller respons på biologisk behandling ud fra en biomarkør er essentielt for bekæmpe MS bedst muligt. Neurofilament light chain (NfL) er den mest lovende biomarkør, vi hidtil har haft i forhold… …

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

NR. 41 • maj 2018
11. Årgang
  • Commotio cerebri
  • Multipel sclerose
  • Antidepressiv medicin

MS

#

Neurologi

Finn Sellebjerg

Finn Sellebjerg
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.