Akut dissemineret encefalomyelitis (ADEM) er en immunmedieret inflammatorisk sygdom i centralnervesystemet (CNS) hyppigst forekommende før fem års alderen, men kan også ses hos voksne. Sygdommen er oftest forbigående (monofasisk) og karakteriseres ved encefalopati, polyfokale neurologiske udfald og hvid substans læsioner på MR som tegn på demyelinisering. Risiko for multipel sklerose (MS) efter ADEM hos børn er ikke velbeskrevet, men i visse studier angivet op til 28%. Forskellige definitioner af pædiatrisk MS og ADEM præger dog validiteten af tidligere undersøgelser. En nylig pædiatrisk opgørelse i Danmark har vist, at meget få børn med ADEM senere udvikler MS, men at 31% stadig har neurologiske eller kognitive sequelae efter fire års opfølgning (Boesen et al, in review). Læs hele artiklen

synstavle

Ocrelizumab er et rekombinant humaniseret antistof designet til selektivt at ramme celler, som udtrykker CD20 på deres overflade. CD20-molekylet er et glycosyleret fosfoprotein udtrykt på en lang række humane B-celler, med stigende koncentrationer fra præ-B-celle gennem naive og memory-B-celler, hvorimod CD20 ikke udtrykkes på stamceller, pro-B celler eller differentierede plasmaceller. B- lymfocytternes bidrag til MS-patologien er gennem de senere år blevet revurderet, og væsentlige nye fund fra grundforskning og kliniske studier har vist markant effekt af B-celle depleterende behandlinger tydende på, at B-celler spiller en central patofysiologisk rolle ved MS. Effekten af ocrelizumab blev første gang præsenteret ved ECTRIMS konferencen i 2015. Her viste data fra to store fase-III kliniske studier, OPERA I og OPERA II, at ocrelizumab havde en overbevisende effekt ved attakvis MS sammenlignet med beta-interferon 1a behandling. Læs hele artiklen

Cladribin, 2-chloro-2’-deoxyadenosin (2-CdA), er en syntetisk purin nukleosid analog, der omdannes til 2-chloro-2’deoxyadenosin trifosfat i cellerne ved enzymet deoxycytidin kinase. Det aktiverede cladribin-molekyle kan defosforyleres ved enzymet 5’-nucleotidase. Det er balancen mellem denne fosforylering og defosforylering, der er afgørende for cladribins virkning, idet kun den fosforylerede form er aktiv. Lymfocytterne har en relativ høj ratio af deoxycytidin kinase i forhold til 5’-nucleotidase, og dermed opnås en høj koncentration af aktivt cladribin i lymfocytter, hvorimod andre celler, der har en relativ lav ratio af deoxycytidin kinase i forhold til 5’-nucleotidase, kun påvirkes i mindre grad. Den intracellulære ophobning af aktiveret cladribin, som skyldes molekylets resistens overfor enzymet adenosin deaminase, der degraderer deoxyadenosin, fører til en ophobning af fosforyleret 2-CdA og hæmning af DNA-syntesen, hvilket leder til apoptose af lymfocytter. Læs hele artiklen

MS
Smerte Ved Multipel Sklerose

Smerter ved multipel sklerose

Multipel sklerose (MS) er en kronisk sygdom forårsaget af en multifokal demyelinisering i centralnervesystemet spredt i tid og sted. Det kliniske billede er varierende og individuelt og omfatter motoriske og sensoriske forstyrrelser, synsforstyrrelser, dysartri, ataksi, vestibulære symptomer, blære- og tarmdysfunktion, og mere vage symptomer som fatique, søvnforstyrrelser og smerter. Tidligere blev smerter ved multipel sklerose ikke opfattet som et typisk symptom, men det er nu anerkendt, at både akutte og kroniske smerter er et hyppigt og for patienten betydende symptom – og smerter kan endda være første symptom i sygdomsforløbet. De enkelte epidemiologiske studier, der har beskrevet forekomsten af smerter ved MS, varierer i design, smertetyper og patientpopulation. I en meta-analyse blev den poolede prævalens af smerter estimeret til ca. 63%.2 Smerter ved debut forekommer hos op mod 25% af patienterne. Man kan opdele smertetyper ved MS i akutte/subakutte og kroniske smerter (af varighed under en måned) eller neuropatiske og ikke-neuropatiske smerter.

I en tidligere artikel i BestPractice om commotio cerebri beskæftigede vi os med de hjernemæssige forandringer, der opstår ved slag mod hovedet – og hvordan disse hænger sammen med de oplevede symptomer. I denne opfølgningsartikel vil vi fokusere på, hvad forskningen indicerer omkring de optimale terapeutiske tiltag over for patienter med commotio – særligt i forhold til de patienter, der oplever de langvarige konsekvenser. Typisk er de vedvarende symptomer hovedpine, hypersensitivitet over for visuelle og auditive stimuli, svimmelhed og balanceproblemer, træthed og søvnforstyrrelser, hukommelses- og koncentrationsvanskeligheder samt emotionel labilitet, angst og irritabilitet. Dog kan også andre symptomer forekomme. Læs hele artiklen

Langvarige følger af commotio

Multipel sklerose (MS) er en kronisk neurologisk lidelse, som påvirker det centrale nervesystem (CNS). På verdensplan er ca. 2,3 millioner ramt af MS. I Danmark er der 14.000 patienter med en MS diagnose, og vi får omkring 700 nye tilfælde om året. En dansk undersøgelse fandt, at prævalensen af MS er øget i perioden 1950-2005, fra 58,8 til 154,5 pr. 100,000 indbyggere. Ratioen mellem kvinder og mænd er øget fra 1,31 i 1950 til 2,02 i 2005. MS er forbundet med en øget risiko for udvikling af psykisk komorbiditet, særligt depression og angst, samt en øget selvmordsrisiko. Psykisk komorbiditet hos en skeroseramt vil føre til lavere livskvalitet og nedsat behandlingscompliance af selve MS-sygdommen. Læs hele artiklen

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 36 • feb 2017
10. årgang
  • Multipel sclerose
  • ADHD
  • Commotio cerebri

MS

#

Neurologi

Finn Sellebjerg

Finn Sellebjerg
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.