Fatigabilitet ved MS

Fatigabilitet måles ofte at være forøget hos personer med MS. I litteraturen findes en lang række forskellige protokoller til bestemmelse af fatigabilitet, men der findes for nuværende ingen konsensus baseret ”gold standard”. Hovedparten af de eksisterende studier benytter maksimale isometriske enkeltleds-kontraktioner, som generelt har acceptabel reliabilitet.

Hovedpine og nakkesmerter

En høj andel af personer med migræne lider også af spændingshovedpine og nakkesmerter. De har et lavt fysisk aktivitetsniveau og oplever en negativ indvirkning på livskvaliteten. Konditionstræning kan forbedre påvirkningen af migræne i dagligdagen.

Der er fundet evidens for, at man i hjerner fra patienter med kronisk MS finder tab af neocortikale neuroner på omkring 40%.

Samfundsmæssige omkostninger ved blodprop i hjernen og blødninger hos patienter med atrieflimren
Migraenebehandling

Det autonomiske nervesystem ved migræne

Omkring halvdelen af migrænepatienter viser symptomer i form af dysautonomia, der viser sig som en ubalance mellem de parasympatiske- og sympatiske nervesystemer.

Ved sidste års ECTRIMS-konference blev der fremlagt flere interessante data for cladribin. Målet med denne artikel er både at opsummere disse data, samt formidle de nye data, der er publiceret siden ECTRIMS. Ved ECTRIMS blev der præsenteret en række interessante posters, blandt andet om forekomsten af NEDA (No Evidence of Disease Activity) i CLARITY-studierne, hvor en gruppe patienter blev behandlet med 3,5 mg pr. kg i det to-årige placebo-kontrollerede CLARITY-studie og senere fulgt i CLARITY EXTENSION-studiet, hvor patienterne blev randomiseret til enten placebo eller gentaget behandling med cladribin 3,5 mg pr. kg i to år. Frekvensen af NEDA (ingen attakker, ingen forværring af disabilitet samt ingen MRI-aktivitet) var uden signifikant forskel, idet den lå på henholdsvis 42% og 48%.  Efterfølgende fulgte vi patienterne indtil slutningen af det femte år og observerede, at der var en lige stor del af patienter i begge grupper, som opretholdt NEDA. Dette viste, at der…

Patienter med tab af NEDA status efter to år havde i gennemsnit 51% højere BBB-permeabilitet i den normale hvide substans (NAWM) målt efter seks måneders behandling sammenlignet med patienter, som opretholdt deres NEDA status.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 45 • maj 2019
12. Årgang
  • Multipel sclerose
  • Vedvarende sorglidelse
  • Eksekutive funktioner
Vi anbefaler

Vi anbefaler

ECTRIMS 2018: Tecfidera reducerer signifikant neurofilament-niveauet

Speaker: Tobias Sejbæk Mathiesen

Spilletid: 2:31

ECTRIMS 2018: Dansk studie viser kliniske...

Speaker: Mathias Buron

Spilletid: 2:50

ECTRIMS 2018: God kandidat til førstevalg...

Speaker: Patrick Vermersch

Spilletid: 3:12

Søvnens betydning

Speaker: Poul Jennum

Spilletid: 4:16

MS

#

Neurologi

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Jette Lautrup Battistini

Jette Lautrup Battistini
professor, overlæge, dr.med.