Nyt fra American Academy of Neurology

Der var interessante nyheder på AAN kongressen, afholdt i april 2018, inden for behandling af MS

Vil man undersøge, hvordan forskellige sygdomme påvirker tætheden af blod-hjerne-barrieren, har man brug for at måle TEER, og det gøres bedst i trans-well systemet.

Synsnervebetændelse, opticusneuritis er en inflammatorisk demyeliniserende tilstand, der primært involverer inflammation, demyelinering og axonal skade i synsnerven. Denne proces kan føre til apoptotisk retinal ganglioncelle (RGC) død og permanent synstab.

Opticusneuritis
ALS

Der findes endnu ingen behandling, der effektivt kan hindre degenerationen af de motoriske neuroner ved amyotrof lateralsklerose (ALS). For øjeblikket afprøves der dog ny medicin i adskillige kliniske behandlingsstudier efter lang tid med begrænset udvikling indenfor feltet.

Osteoporose eller knogleskørhed udgør en alvorligt samfundsøkonomisk og individuel risiko for især den ældre del af befolkningen. Den livslange frakturrisiko for kvinder over 50 år ligger på 50%! Men hvordan er sammenhængen mellem MS og osteoporose?

Ms Og Osteoporose

Personer med multipel sklerose kan have massive problemer med stående og gående balance, og væsentlige begrænsninger i hverdagsaktiviteter og deltagelse i samfundslivet grundet nedsat balance.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

NR. 43 • november 2018
11. Årgang
  • MS
  • Selvmordsforsøg
  • Reduktion af tvang
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Henvisning af patienter med søvnforstyrrelser

Speaker: Poul Jennum

Spilletid: 3:14

Søvnproblemer kan føre til fratagelse af...

Speaker: Poul Jennum

Spilletid: 4:26

10-15% af alle voksne rammes af...

Speaker: Poul Jennum

Spilletid: 7:33

Søvnens betydning

Speaker: Poul Jennum

Spilletid: 4:16

MS

#

Neurologi

Henning Andersen

Henning Andersen
professor, overlæge, dr.med., ph.d.

Jette Lautrup Battistini

Jette Lautrup Battistini
professor, overlæge, dr.med.