Immunterapi er for alvor på vej ind i behandlingen af småcellet lungekræft. Også ved denne kræftsygdom mangler vi dog fortsat tumormarkører, der kan hjælpe med at selektere egnede patienter.

Anvendelse af patient-reported outcomes (PRO) kan forbedre kvaliteten af kræftbehandling, og det er en forudsætning for patient-centreret behandling og pleje samt personlig medicin i bred forstand.

Resultaterne fra IMpower 110 studiet viser, at overlevelsen øges signifikant for patienter med ikke-småcellet lungecancer, der er karakteriseret ved en såkaldt høj grad af PD-L1 ekspression, når de behandles med atezolizumab.

Bemcentinib, ”forst in class”, en oral høj-selektiv og potent AXL-hæmmer og hvor præ-kliniske studier har vist at forøge PD1-hæmmende behandling. I denne studie undersøges effekten af bemcentinib i kombination med pembrolizumab efterfulgt af kemoterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer.   

Osimertinib er en 3. generations oral egfr-tyrosin kinase hæmmer. I denne MEDtalks fremlægger Suresh Ramalingam ”final overall survival” analyse. Denne viser, at behandling med osimertinib giver en statistisk signifikant og klinisk meningsfuld forbedring af overall survival. Klik og hør Suresh Ramalingam redegøre for resultaterne.

Behandling med nivolumab i kombination med lavdosis ipilimumab forbedrer signifikant OS sammenlignet med kemoterapi hos NSCLC-patienter med PD-L1espression på indst 1%. Hør Solange Peters fremlægge resultaterne. 

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 39 • oktober 2019
9. Årgang
  • ESMO 2019
  • Brystkræft
  • Patient Reported Outcome