86 læger havde fundet vej til to faglige møder, hvor den nyeste viden om lungecancer blev præsenteret og diskuteret. Møderne var arrangeret i et samarbejde med Dansk Lungecancer Gruppe og BestPractice Nordic og bød på oplæg fra tidlig diagnostik, screening, brug af biomarkører samt stråle- immun- og targeteret behandling. Møderne viste, at der er fremskridt at spore i behandlingerne og glædeligt, at det faglige grundlag for hvilke grupper af personer, der bør screenes, nu er ved at være i mål. Møderne viste desuden, hvor vigtigt det er, når fagspecialister indenfor lungemedicin, patologi og onkologi mødes i en faglig dialog om, hvordan vi kan gøre det bedre for patienterne. Det gav flere nuancer i dialogen og åbnede for yderligere samarbejde og udveksling af klinisk viden og erfaring på tværs af specialer til gavn for patienterne.  

KOL og lungekræft

Patienter med lungekræft og KOL er mere symptomatiske end patienter med lungekræft uden KOL. Påvirkningen af KOL på prognosen for lungekræft er fortsat usikker og bør blive yderligere belyst.

Immunterapi er for alvor på vej ind i behandlingen af småcellet lungekræft. Også ved denne kræftsygdom mangler vi dog fortsat tumormarkører, der kan hjælpe med at selektere egnede patienter.

Anvendelse af patient-reported outcomes (PRO) kan forbedre kvaliteten af kræftbehandling, og det er en forudsætning for patient-centreret behandling og pleje samt personlig medicin i bred forstand.

Resultaterne fra IMpower 110 studiet viser, at overlevelsen øges signifikant for patienter med ikke-småcellet lungecancer, der er karakteriseret ved en såkaldt høj grad af PD-L1 ekspression, når de behandles med atezolizumab.

Bemcentinib, ”forst in class”, en oral høj-selektiv og potent AXL-hæmmer og hvor præ-kliniske studier har vist at forøge PD1-hæmmende behandling. I denne studie undersøges effekten af bemcentinib i kombination med pembrolizumab efterfulgt af kemoterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer.   

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 39 • oktober 2019
9. Årgang
  • ESMO 2019
  • Brystkræft
  • Patient Reported Outcome
MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

Blodprøve kan føre til tidlig opsporing...

Speaker: Boe Sandahl Sørensen

Spilletid: 1:14

Immunbehandling af lungecancer er vejen frem

Speaker: Peter Meldgaard

Spilletid: 1:44

Nye biomarkører ved lungecancer

Speaker: Erik Santoni-Rugiu

Spilletid: 3:49

Lovende resultater ved immunterapi af lungecancer

Speaker: Cecilia Bech Horste

Spilletid: 4:17

Immunterapi i førstelinje ved småcellet lungecancer

Speaker: Jens Benn Sørensen

Spilletid: 7:09