Studiet er det første prospektive RCT-studie af neoadjungerende behandling af tidlig triple-negativ brystkræft med pembrolizumab og kemoterapi.

Danny Rischin, Department of Medical Oncology, Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Australia, fremlægger her data fra et fase II-studie at to forskellige doser af cemiplimab, en PD-1-hæmmer. Studiet bekræfter bla. at cemiplimab er en behandlingsmulighed for patienter med avanceret metastatisk kutant planocellulært karcinom. Klik og hør Danny Rischin redegøre nærmere for studiets resultater.

Uddate om T-celle lymfomer

Francesco d’Amore var som hæmatolog specielt inviteret til ESMO for at lede en session i forholdt til opdatering af WHO-sygdomsklassifikation. I denne MEDtalk fortæller Francesco d’Amore om de nye lymfomtyper, som har sit udspring i de maligne cellers genetik, og for nogle af dem rækker ind over onkologien, og som nu er en del af WHO’s opdaterede sygdomsklassifikation. <script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rziakqhaa7.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_rziakqhaa7 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rziakqhaa7/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" aria-hidden="true" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>

Værdien af patientinddragelse

I 2017 blev en verdensnyhed præsenteret indenfor onkologien, idet et abstract på ASCO viste, at proaktiv brug af patientinddragelse kan forbedre overlevelsen hos patienter med metastatisk cancer af blandet type. På dette års ESMO kongres har Helle Pappott særlig opmærksomhed på studier, der belyser evidens og effekt ved brug af PRO. Klik og hør, hvilke præsentationer Helle fremhæver, og hvilke spørgsmål, der fortsat ikke er svar på.

Behandling med trifluridine/tipiracil i kombination med bevacizumab forlænger PFS og OS, og giver dermed nye muligheder for patienter med kemorefraktær metastatisk kolorektalcancer. I denne MEDtalk fremlægger Camilla Qvortrup resultaterne. 

Jan Helge Solbakk, Universitets i Oslo, er bioetiker og præsenterer i denne MEDtalk, nogle af de bioetiske spørgsmål, som det er nødvendigt at finde svar på. Et af dem er, hvordan vi løser prioriteringen mellem de mange nye og kommende behandlingsmuligheder.