Gynækologisk cancer

Ovenstående er kun et lille udpluk af de mange spændende nyheder på ESMO 2018, hvoraf mange vil få direkte indflydelse på den kommende behandling af kvinder med gynækologisk cancer. Det bliver spændende at følge den videre udvikling, og på hvor hurtigt vi får mulighed for at tage de nye behandlinger i brug.

I denne MEDtalk fremlægger Robert Motzer,Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York City, resultaterne fra JAVELIN Renal 101, der viser, at kombinationsbehandlingen med avelumab og axitinib signifikant forbedrer PFS 1. linjebehandling af avanceret renalcelle karcinom.  

Klik og høre den internationale medicinske presskorps stille uddybende spørgsmål til de nye data for behandling af prostatacancer og renal celle carconom.  

STAMPEDE studiet viser, at lokal strålebehandling ved metastatisk prostatacancer med lav sygdomsbyrde forbedrer overlevelsen. Ifølge Chris Parker, Clicical Oncologist, The Royl Marsden NHS Foundation Trust, Sutton, UK understreger undersøgelsens resultater, at lokal stråleterapi i kombinations med medicinsk behandling bør være standardbehandling for mænd med oligometastatisk sygdom. For patienter med pelvic node positiv, men ikke-metastatisk sygdom (N1M0), kan kombination af lokal stråle- og medicinsk behandling være helbredende.  

BestPractice har sammen med de eurpæiske medicinske journalister deltaget i pressekonferencen ved ESMO om ovariecancer. Klik og hør de perspektiverende svar.  

Klik og hør Susana Banerjee, Consultant Medical Oncologist, Royal Marsden, London, fremlægge resultaterne for rucaparib til behandling af ovariecancer.

#Seneste udgivelse

ESMO 2019 på twitter