Suresh S. Ramalingam, professor,  Director, Winship Cancer Institute, Atlanta redegør for studiet, hvor osimertinib, en EGFR TKI , blev sammenlignet med standard-EGFR-TKI behandling  som 1. første linje behandling af avanceret  EGFR-muteret ikke-småcellet lungecancer. Det primære endpoint var progressionsfri overlevelse, hvor patienter i behandling med osimertinibopnåede 18,9 måneder, men patienter i satdnardbehandling i gennemsnit opnåede 10,2. måneder. Klik og hør Suresh S. Ramalingam fremlægge data.

T-celle terapi mod ovariecancer

Magnus Pedersen, Center for cancer immunterapi, Herlev Hospital, fremlægger data fra et pilotstudie, der viser, at det er muligt at genneføre en behandling med T-celler ved ovariecancer. Data tyder dog på, at det er nødvendigt med kombinationsbehandling for at opnå den ønskede effekt.

Karl Lewis, an associate professor of medicine, Division of Medical Oncology, at the University of Colorado Denver School of Medicine, in Aurora, USA, præsenterer data fra BRIM8-studiet, hvor adjuverende behandling med vemurafenib blev sammenlignet med placebo hos patienter med høj risiko for tilbagefald efter komplet resection af BRAF V600E ppsitiv malign melanom.

Ifølge Karl Lewis, associate professor of medicine, Division of Medical Oncology, at the University of Colorado Denver School of Medicine, in Aurora, USA, giver de nye data håb for patienter med højrisiko malign melanom. De kan se frem mod en behandling med bedre effekt og tolerance.

Overlæge Åslaug Helland, OUS, giver her en kort status på de nye data ved behandling af lungecancer. Studiet viser 30% bedre overlevelse (PSO) sammenlignet med strålebehandling. Der blev også fremlagt interessante data på ESMO både for EFGR- og ALK-mutation.

Sjældne cancersygdomme er ofte aggressive og rammer ofte yngre patienter. En af de store udfordringer ved sjældne kræftsygdomme er at der går lang tid før den rette diagnose kan stilles og den rette behandling kan tilbydes. I mange tilfælde er det nødvendigt med en second opinion i forhold til valg af behandling. Hør Olesya Solheim, overlæge på Oslo universitetssykehus, fortælle om, hvorfor det er vigtigt at deltag i kongresser som ESMO og om hendes forventninger til immunterapi ved gynækologisk cancer, hvor der er mange spændende studier på vej.