Kastrationsbehandling har været kendt siden ca. 1941 og er en meget effektiv behandling, der dog kun virker i begrænset tid. Efter nogle år, eventuelt kun nogle måneder på kastrationsbehandling, vil PSA begynde at stige, og canceren progrediere, det vil sige, at canceren bliver kastrationsresistent. Docetaxel (sammen med fortsat kastration) har været anvendt til behandling af patienter med metastaserende kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) siden 2004. I lang tid var docetaxel den eneste behandling til mCRPC med påvist effekt på overlevelse. Senere blev abiraterone, enzalutamide, cabazitaxel og alpharadin3godkendt til behandling af mCRPC (sammen med fortsat kastration) på grund af påvist forlænget overlevelse (på tre-fire måneder) Læs hele artiklen her.

Colorectal Cancer

På ESMO i Madrid i 2017 var der flere gode sessioner om CRC, både nye data der blev præsenteret, undervisningssessioner og efterfølgende diskussioner mellem både danske og internationale eksperter. Mulig ny førstelinje kombination Fra den tyske AIO forskergruppe blev der præsenteret tidlige, men interessante data fra VOLFI trial. De seneste år har trestof kombinationen FOLFOXIRI (5-FU, irinotecan, oxaliplatin) vundet indpas som førstelinje behandling til udvalgte patienter i god almen tilstand og behov for intensiveret behandling, eventuelt forudgående metastasekirurgi. VOLFI er det første randomiserede studie, der undersøger, hvorvidt tillæg af anti-EGFR antistoffet panitumumab til tripel-kemoterapi øger effekten. I dette tyske multicenter studie blev 96 patienter med nydiagnosticeret RAS wildtype mCRC randomiseret 2:1 til enten FOLFOXIRI med panitumumab (arm A) eller uden panitumumab (arm B). Den objektive responsrate var høj med 86% i arm A og 55% i arm B (p=0,001). Der var som ventet flere bivirkninger i arm A med en forekomst

Immunterapi specielt i relation til behandling med immun-checkpoint blokere er stadig et af de helt fremtrædende emner på ESMO 2017 med mere end 45 sessioner indenfor dette emne. Ved ESMO i år var der specielt fokus på mulighederne for at kombinere immunterapi med andre terapiformer, og udvikling af nye biomarkører til udvælgelse af patienter, der er egnet til de nye kombinationsbehandlinger. ”The cancer immunogram Ved flere indlæg blev ”the cancer immunogram” diskuteret. Dette ”cancer immunogram” sætter fokus på to væsentlige og stort set ikke relaterede parametre, som har stor betydning for immunsystemets evne til at bekæmpe kræftceller. Læs hele artiklen

Immunterapi

Kan vaccine blive en fremtidig behandling af lungecancer? Svaret på dette spørgsmål er rykket lidt nærmere efter årets ESMO-konference, hvor Julie Kjeldsen, læge, ph.d.-studerende, Center for Cancer og immunterapi, Herlev Hospital fremlagde data fra et pilot-studie. I studiet blev  patienter med lungecancer i stadie III_IV.  behandlet med en vaccine, der stimulerer immunsystemet til at genkende og bekæmpe kræftcellerne. DE foreløbige data viser, at der re en positiv effekt på denne gruppe meget syge patienter. Klik på billedet og høre Julies præsentation af sine resultater.

Behandling med Pembrolizumab tolereres godt, forlænger overlevelsen og bedre livskvaliteten. Derfor er Ronald de Witt, profesor ved Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam, Holland ikke i tvivl om, at Pembrolizumab bliver ny standard som andenlinje behandling ved blærecancer. Klik på billedet og hør hans argumenter.

Patienter med metastaserende malign melanom, der ikke responderer sufficient på standard immunterapi, kan I fremtiden få en ny behandlingsmulighed. Hør Marco Donia, læge, klinisk assistent, Center for cancer Immunterapi, Herlev hospital fremlægge de nye behandlingsresultater.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 29 • august 2017
7. årgang
  • ASCO 2017
  • Strålebehandling
  • Brystkræft
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Paradigmeskift på vej i behandling af...

Speaker: Tine McCulloch

Spilletid: 3:23

Nyt håb for patienter med højrisiko...

Speaker: Karl Lewis

Spilletid: 1:43

Pembrolizumab – ny standard som andenlinje...

Speaker: Ronald de Wit

Spilletid: 1:59

ESMO 2017 på twitter