Et projekt skal udvikle, evaluere og implementere nye tiltag overfor brystkræft-senfølger - både vedrørende forebyggelse og behandling. Status er nu, at et pilotprojekt med de første patienter kan påbegyndes.

Studiet er det første prospektive RCT-studie af neoadjungerende behandling af tidlig triple-negativ brystkræft med pembrolizumab og kemoterapi.

DBCG RT SDM er et studie, som skal teste fælles beslutningstagning understøttet af BeslutningshjælperenTM, når der skal tages stilling til adjuverende strålebehandling efter brystkræftoperation.

Residualsymptomer

PRO og brystkræft

For at PRO kan gøre en forskel for patienterne kræves national konsensus på området. Forhåbentlig vil nuværende og fremtidige initiativer være med til at skabe bedre brystkræftforløb.

Hvis ikke der kan vises en øget komplikationsrate efter delayed-immediate rekonstruktion sammenlignet med sekundær rekonstruktion, som anvendes i dag, når der gives strålebehandling efter de nye guidelines, forventes det, at den nye metode vil være den nye DBCG-anbefaling for mastektomerede patienter, der skal have strålebehandling og som ønsker rekonstruktion.

Vores resultater viser, at strategien med brug af et standardiseret cellelinje system er egnet til systematisk at analysere store sæt af gener for at finde kræftrelevante gener, mutationer og nye signalveje.