Anvendelse af patient-reported outcomes (PRO) kan forbedre kvaliteten af kræftbehandling, og det er en forudsætning for patient-centreret behandling og pleje samt personlig medicin i bred forstand.

Danmarks første professor i kræft og patientinddragelse, Helle Pappot, tiltrådte 1. juli 2019 i et nyoprettet professorat på Rigshospitalet. Læs her om professoren, der brænder for at inddrage patienterne mere systematisk i deres sygdomsforløb.

I projektet ”Sammen om valg” fokuseres på patientsamtaler baseret på viden og fælles refleksion. Vi vil forbedre støtten til patienter uanset, hvordan de ønsker beslutning om behandling skal træffes.

Kognitive vanskeligheder efter kræftbehandling kan have store negative konsekvenser for den enkelte. Vores viden om dette er vokset meget siden de første beskrivelser for over 40 år siden.

Senfølger hos kvinder behandlet for brystkræft er komplekse og varierede i udtryk. PRO kan detektere individuelle problematikker og behov, og kan dermed bruges til skræddersyede opfølgningsforløb.

Ny kombinationsbehandling af triple-negativ brystkræft viser så gode resultater i studiet IMPassion130, at behandlingen netop er blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur. Hovedforskeren bag studiet ser allerede behandlingen som standard til PD-L1 positive patienter.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 39 • oktober 2019
9. Årgang
  • ESMO 2019
  • Brystkræft
  • Patient Reported Outcome