Nye data udfordrer valget af behandling hos patienter med EGFR-muteret lungecancer. Den forbedrede overlevelse skal dog holdes op mod øget toksicitet. Hør overlæge Jon Lykkegaard Andersens vurdering af de nye resultater.

Flydende biopsier har et stort potentiale indenfor diagnostik, behandling og monitorering. Flyende biopsier anvendes allerede indenfor hæmatologien og er et vigtigt fremskridt. I denne MEDtalk fortæller professor Bjørn Tore Gjertsen mere om dette.

ASCO-highlights om lungecancer

Odd Terje Brustugun, leder af Norsk Lungekreft gruppe, og overlæge, dr.med. ved onkologisk seksjon, Drammen sykehus, Vestreviken, giver her sit bud på de vigtigste nye data om lungecancer, som han er præsenteret for på ASCO.

Dette randomisserede fase III og non-inferiority studie viser, at systemisk behandling med sunitinib er sammenligneligt med kirurgisk behandling og efterfølgende medicinsk behandling hos patienter med primær metastatisk nyrecancer. Overlæge og urolog Daniel Heinrich ved Akershus Universitetsykehus, mener, at studiets resultater medfører, at langt flere patienter ikke skal opereres. Behovet for tværfaglig vurdering er øget for at selektere de patienter, som fortsat har brug for kirurgisk behandling. Se hele interviewet med Daniel Heinrich om de kliniske implikationer.

Carlo Gambacorti-Passerini, University of Milano-Bicocca, fremlægger resultatet af studiet Cross-Intolerance with Bosutinib after Prior Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs) in Patients (Pts) with Philadelphia Chromosome-Positive (Ph+) Leukemia: Phase I/II Study Update. Det viser, at bosutinib krydsintolerance er lav, hvilket ifølge Carlo Gambacorti-Passerini taler for at anvende bosutinib til patienter med Ph+ leukæmi, der er intolerante overfor tidligere anvendte TKI’er.

Professor Bjørn Tore Gjertsen, Universitetet i Bergen, kommenterer på studier omhandlende CLL og CML, samt hårcelleleukemi. Til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi har kombinationsbehandling af Ibrutinib og Venetoclax vist at have meget god effekt. For patienter med kronisk myeloid leukæmi er der fremlagt data for sammenligning mellem behandling med bosutinib og imatinib. Hør Bjørn Tore Gjertsen fremlægge resultaterne.