Selvom ASCO ikke bød på de store gennembrud, er der alligevel to studier, som Arne Berg, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Drammen Sykehus, Norge, fandt af stor interesse. De peger frem mod, at man kan tage nogle  mere relevante kliniske valg i… …

Èt brystcancerstudie skiller sig ud

Hans Petter Elkesdal, overlæge, Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, har primært fulgt sessionerne vedrørende brystcancer under ASCO. Fokus har været på individualisering af behandlingsindsatsen. Et andet væsentligt aspekt er, hvor længe man skal behandle patienter, der har opnået et godt respons, så… …

Imponerende responsrate

Behandling af diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) har vist responsrate på 82% og komplet remissionsrate på 58% efter en enkelt infusion. I denne MEDtalk fremlægger Frederick Lundry Locke de vigtigste resultater fra ZUMA-1 og… …

Professor Catherine Diefenbach fra NYU Langone Medical Center og Perlmutter Cancer Center i New York fremlægger data, der viser, at det er muligt at opnå høj responsrate hos højrisikopatienter med CLL. I alt deltog 163 CLL-patienter, hvoraf 30% var højrisikopatienter… …

På ASCO 2018 blev der fremlagt flere interessante nye data i forhold til behandling af myelomatose. I denne MEDtalk bliver du præsenteret for udvalgte nyheder , eksempelvis Car T Cell-terapi - en ny potent behandling. …

Karina Dahl Steffensen, professor, overlæge ph.d., Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, har tidligere publiceret data, der viste, at patienter med metastaserende ovariecancer opnår en responsrate på 60 % ved behandling med PARP-hæmmer. I denne MEDtalk redegør hun for data, der antyder,… …

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 33 • juni 2018
8. Årgang
  • Immunterapi
  • ASCO 2018
  • Brystcancer
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Norske læger i front for at...

Speaker: Karita Bekkemellem

Spilletid: 1:46

Immunterapi som adjuverende behandling

Speaker: Stein Harald og Steinar Amdal

Spilletid: 4:43

ASCO 2018 på twitter