Selvom ASCO ikke bød på de store gennembrud, er der alligevel to studier, som Arne Berg, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Drammen Sykehus, Norge, fandt af stor interesse. De peger frem mod, at man kan tage nogle  mere relevante kliniske valg i forhold til prostatakræft.

Èt brystcancerstudie skiller sig ud

Hans Petter Elkesdal, overlæge, Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, har primært fulgt sessionerne vedrørende brystcancer under ASCO. Fokus har været på individualisering af behandlingsindsatsen. Et andet væsentligt aspekt er, hvor længe man skal behandle patienter, der har opnået et godt respons, så man ikke overbehandler denne patientgruppe. Især ét studie skiller sig ud og vil være interessant at diskutere i det hjemlige behandlermiljø.

Imponerende responsrate

Behandling af diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) har vist responsrate på 82% og komplet remissionsrate på 58% efter en enkelt infusion. I denne MEDtalk fremlægger Frederick Lundry Locke de vigtigste resultater fra ZUMA-1 og ZUMA-7 studierne.

Professor Catherine Diefenbach fra NYU Langone Medical Center og Perlmutter Cancer Center i New York fremlægger data, der viser, at det er muligt at opnå høj responsrate hos højrisikopatienter med CLL. I alt deltog 163 CLL-patienter, hvoraf 30% var højrisikopatienter med p17 deletion og 11q. Patienterne blev først behandlet med imbrutinb, hvorefter venetoclax blev lagt til den ene arm. Ifølge Catherine Diefenbach har resultaterne potentiale til, at det fremadrettet ikke er nødvendigt at behandle med kemoterapi.   

På ASCO 2018 blev der fremlagt flere interessante nye data i forhold til behandling af myelomatose. I denne MEDtalk bliver du præsenteret for udvalgte nyheder , eksempelvis Car T Cell-terapi - en ny potent behandling.

Karina Dahl Steffensen, professor, overlæge ph.d., Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, har tidligere publiceret data, der viste, at patienter med metastaserende ovariecancer opnår en responsrate på 60 % ved behandling med PARP-hæmmer. I denne MEDtalk redegør hun for data, der antyder, at en cirkulerende biomarkør måske kan anvendes til at finde de patienter, der ikke responderer på PARP-hæmmer behandlingen.

#Seneste udgivelse

ASCO på twitter