Behandlingsmulighederne er i dag med udviklingen af den nye immunterapi og målrettet biologisk behandling ved BRAF muteret metastatisk melanom

Merkelcelle Karcinom

Merkelcelle carcinom (MCC) er en sjælden form for aggressiv hudassocieret kræft, som menes at udgå fra de i dermis lokaliserede merkelceller.

Hvorfor responderer nogle cancertyper bedre end andre, og hvorfor responderer patienter med samme cancertype forskelligt?

I det følgende omtales henholdsvis adjuverende behandling, langtidsoverlevelse ved avanceret/metastatisk malignt melanom og behandling af CNS metastaser hos patienter med malignt melanom

Prostatacancer er androgenafhængig. Hidtil var mulighederne for behandling af metastatisk prostatacancer (M+): livslang medicinsk eller kirurgisk kastration

Nydiagnosticeret metastatisk prostatakræft

Alectinib, en nyere generation af ALK-hæmmere til behandling af lungecancer. Studiet faldt rigtig flot ud i forhold til progressionsfri overlevelse,

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 29 • august 2017
7. årgang
  • ASCO 2017
  • Strålebehandling
  • Brystkræft