Senfølger hos kvinder behandlet for brystkræft er komplekse og varierede i udtryk. PRO kan detektere individuelle problematikker og behov, og kan dermed bruges til skræddersyede opfølgningsforløb.

Ny kombinationsbehandling af triple-negativ brystkræft viser så gode resultater i studiet IMPassion130, at behandlingen netop er blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur. Hovedforskeren bag studiet ser allerede behandlingen som standard til PD-L1 positive patienter.

Studiet viser, at en betydelig del af de patienter med NSCLC, der behandles med ICI i den daglige onkologiske klinik, tilhører subgrupper, der er dårligt karakteriseret i de kliniske studier. Overlevelsen og den progressionsfri overlevelse i denne lille population er dog sammenlignelig med resultater fra de kliniske studier.

Karcinom i mavesækken

Patienter med ventrikelkarcinom og maligne celler i peritoneum har en dårlig prognose, og de har formentlig ikke gavn af resektion, medmindre de maligne celler kan udryddes. Detektionen af maligne celler ved konventionel cytologi kan styrkes ved supplerende PCR-baserede analyser, og fremtidige studier skal afklare, hvorvidt en kombination af systemisk kemoterapi og intraperitoneal kemoterapi ved PIPAC-metoden kan udrydde de maligne celler og dermed bedre patienternes prognose.

Vægttab hos NSCLC-patienter under behandling skal diagnosticeres. Opmuntring til indtag af ernæringsdrikke alene, uden fornøden indsigt i patienters næringsbehov eller opnåelse af samme, forhindrer ikke patienter fra fortsat at tabe i kropsvægt. Ved vægttab skal patienters kostindtag vurderes, og nødvendig intervention igangsættes.

Et projekt skal udvikle, evaluere og implementere nye tiltag overfor brystkræft-senfølger - både vedrørende forebyggelse og behandling. Status er nu, at et pilotprojekt med de første patienter kan påbegyndes.