På trods af, at et stort antal patienter med tidlig brystkræft (EBC) er blevet behandlet med capecitabin i randomiserede forsøg, er der endnu ikke udført en individuel meta-analyse. Indtil videre er der kun offentliggjort to litteraturbaserede meta-analyser, som kun inkluderer henholdsvis fem neoadjuvans-undersøgelser og to adjuvans-forsøg. Mens de første ikke rapporterede om en forbedring som respons på neoadjuvant terapi, fandt sidstnævnte en forbedring i sygdomsfri overlevelse (DFS) i capecitabin-armen. For at vælge forsøg blev følgende kriterier anvendt: Capecitabin i EBC anvendes som adjuvans eller neoadjuvant terapi. Forsøget er randomiseret. N >100 patienter. Rekruttering er afsluttet og resultater er tilgængelige. Capecitabin ændrede ikke DFS i denne meta-analyse af 15.457 patienter med tidlig brystkræft fra 12 prospektive randomiserede forsøg, men som tilføjelse til systemisk behandling, blev DFS forbedret. Undergruppeanalyser er nødvendige for den endelige fortolkning og vil blive præsenteret på mødet.

APT-forsøg har tidligere demonstreret, at adjuvans-TH er forbundet med gunstige resultater hos patienter med lille HER2-positiv BC. ATEMPT-forsøget søgte at bestemme, om adjuvans T-DM1 hænger sammen med mindre toksicitet end TH, og om det er forbundet med en klinisk acceptabel sygdomsfri overlevelse (DFS) i punkter med fase I HER2 + BC. Dette studie repræsenterer den første afrapportering om patienter, der fik T-DM1 monoterapi som adjuvans-behandling for fase I HER2 + BC. Regimet var forbundet med meget få tilbagefald i undersøgelsespopulationen. T-DM1 synes at medføre signifikant færre clinically relevant toxicities (CRT) end TH, men opfyldte ikke det forud planlagte mål på 40% relativ reduktion i toksicitet. Opdaterede effektivitetsdata vil blive præsenteret.

Formålet med den primære analyse fra HER2CLIMB-studiet er at beskrive effektivitet og sikkerhed af ​​tucatinib, trastuzumab og capecitabin - et behandlingsregime, der undersøges hos patienter med avanceret HER2 + metastatisk brystkræft. Af resultater fra studiet forventes: Præsentation af baseline-demografi og sygdomskarakteristika af begge behandlingsarme. PFS, responsrater og responsvarighed for patienter, der får tucatinib kontra placebo, vil blive rapporteret for de første 480 patienter. Almindelige bivirkninger og alvorlige bivirkninger rapporteres for begge behandlingsarme hos alle behandlede patienter. Sekundære mål, inklusive PFS hos patienter med hjernemetastaser og OS, kan præsenteres, hvis datamaterialet er tilstrækkeligt.

Medicinsk Canabis

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis giver læger mulighed for at tilbyde cannabisbehandling til de nævnte indikationer. Der er ikke tale om ”tvang” fra politisk side, som det ofte er blevet fremført i medierne fra de forskellige specialeselskaber.

Non-melanom hudkræft kan udvikles af UV-B lys, HPV-apoptose hæmning og nedsat immunosurveillance. Arvelige sygdomsgener, geno- og fænotypiske træk og soldyrkelse kan øge cancerrisikoen.

hudkreft

86 læger havde fundet vej til to faglige møder, hvor den nyeste viden om lungecancer blev præsenteret og diskuteret. Møderne var arrangeret i et samarbejde med Dansk Lungecancer Gruppe og BestPractice Nordic og bød på oplæg fra tidlig diagnostik, screening, brug af biomarkører samt stråle- immun- og targeteret behandling. Møderne viste, at der er fremskridt at spore i behandlingerne og glædeligt, at det faglige grundlag for hvilke grupper af personer, der bør screenes, nu er ved at være i mål. Møderne viste desuden, hvor vigtigt det er, når fagspecialister indenfor lungemedicin, patologi og onkologi mødes i en faglig dialog om, hvordan vi kan gøre det bedre for patienterne. Det gav flere nuancer i dialogen og åbnede for yderligere samarbejde og udveksling af klinisk viden og erfaring på tværs af specialer til gavn for patienterne.