Disse data understøtter klinisk genetisk testing for patienter med malignt mesoteliom og giver begrundelse for yderligere undersøgelse af HR pathway ved malignt mesoteliom.

Methyleret HOXA9 i plasma som prognostisk faktor ved avanceret non-småcellet lungecancer

Baseline HOXA9 methylering var i nærværende studie en prognostisk markør hos patienter med avanceret NSCLC. Implementering i klinisk praksis kræver yderligere studier.

Kvantificering af CD3+ eller CD8+ tumor infiltrerende lymfocytter ved den invasive front, har en signifikant prognostisk værdi hos patienter med stadium II kolon cancer. Der bør rettes særlig fokus på gruppen af patienter med mikrosattelit instabile tumorer, idet en undergruppe af disse patienter med lav forekomst af tumor infiltrerende lymfocytter har vist sig at have lige så dårlig prognose som patienter med mikrosattelit stabile tumorer.

Tumor infiltrerende lymfocytter som prognostisk markør i stadium II kolon cancer

Staging af prostatakræft

Ga-PSMA PET/CT er en nyere og klinisk interessent scanningsmetode ved prostatakræft. Anvendelsen strækker sig fra T-staging (kombineret med multiparametrisk MR), lymfeknude-og knogle-staging, stråleterapi-planlægning, biokemisk recidiv, behandlingskontrol af palliativ kemoterapi og identifikation af patienter til 177Lu-PSMA terapi.

Blodprøvemarkør ved kolorektal cancer

NPY metylering og mutationsanalyser er ligeværdige i analyse af ctDNA, men NPY er superior, da den forekommer hos 95% af patienterne.

Colorectal Cancer

Nu foreligger der altså tre onkologiske behandlingsmodaliteter – strålebehandling, kemoterapi og immunterapi - med en høj responsrate som udtryk for hver især at påvirke tumorbiologien, om end immunterapien ved de senere stadier er eneste behandling med en vedvarende biologisk og klinisk effekt.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 34 l august 2018
8. Årgang
  • ASCO 2018
  • Next Generation Sequencing
  • Lungecancer

Kommende eventKommende event

Oktober 28, 2018 19:15

Nordisk aften Köln – ISHL11 2018

Hæmatologi, Onkologi

TILMELD DIG HER

ASCO 2018

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Hør Bruce Johnson, præsident for ASCO,...

Speaker: Bruce Johnson

Spilletid: 5:15

Norske læger i front for at...

Speaker: Karita Bekkemellem

Spilletid: 1:46

Immunterapi bliver relevant for flere tumorgrupper

Speaker: Stein Harald Sundstrøm

Spilletid: 3:24

Immunterapi som adjuverende behandling

Speaker: Stein Harald og Steinar Amdal

Spilletid: 4:43

#

Onkologi

Birgitte Vrou Offersen

Birgitte Vrou Offersen
professor, overlæge, ph.d.

Inge Marie Svane

Inge Marie Svane
professor, overlæge, centerleder

Jens Benn Sørensen

Jens Benn Sørensen
overlæge, dr.med., MPA,
associeret professor

Per Pfeiffer

Per Pfeiffer
professor, overlæge, ph.d.

Pernille T. Jensen

Pernille T. Jensen
overlæge, ph.d., forskningslektor