Risiko for arvelig tarmkræft

Efterhånden som arvelige komponenter identificeres i et stigende antal sygdomme, bør en tilgang med familiemedieret information tages op til overvejelse. Vores resultater tyder på, at der er et ønske om - både i familierne, der har høj risiko og i den generelle befolkning - at sundhedsvæsnet spiller en aktiv rolle, når information om risiko skal formidles i familierne.

ERUS- elastografi anbefales ved små rektale tumorer. Teknikken kræver 5 -15 MHz transducere. Metoden giver mulighed for biopsi og drænanlæggelse, hvor percutan anlæggelse ikke er mulig.

Følelsen af ansvarlighed for kræftpatienter og pårørende tegner et komplekst billede. Dette bliver udtrykt ”mellem linjerne” i deres telefonopkald til akutfunktionen i Onkologisk Afdeling.

Analyse af ctDNA er et lovende alternativ til vævsbiopsier. Sensitive metoder til cancer-screening og detektion udvikles samtidig med, at de etablerede analysemetoder bliver klinisk hverdag

Risiko for at udvikle leukæmi efter kræftbehandling som barn er forøget op til 20 år efter den første kræftdiagnose. Denne forøgede risiko gælder kun for myeloid og ikke for lymfoid leukæmi.

Henrik Lindman, chef for bryst cancer afdelingen, professor i Onkologi, Uppsala Universitet giver i denne MEDtalk sin vurdering af og forventninger til ny og kommende behandlingsmulighed til patienter med HER2 positiv brystcancer.  

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 1 • februar 2020
10. Årgang
  • Brystcancer
  • PRO
  • Lungecancer

Updates on COVID-19

Lungekræft tema

ASCO 2019

ESMO 2019

#

Onkologi

Birgitte Vrou Offersen

Birgitte Vrou Offersen
professor, overlæge, ph.d.

Jens Benn Sørensen

Jens Benn Sørensen
overlæge, dr.med., MPA,
associeret professor

Per Pfeiffer

Per Pfeiffer
professor, overlæge, ph.d.

Pernille T. Jensen

Pernille T. Jensen
overlæge, ph.d., forskningslektor