Førstelinie kemoterapi til patienter med dissemineret/recidiverende hoved-hals kræft med carboplatin, paclitaxel og cetuximab medfører overlevelses- og responsresultater, der svarer til den aktuelt anerkendte standardbehandling med cisplatin, 5-FU og cetuximab.

Hepatocellulært carcinom

Der findes nu en række kirurgiske (og en enkelt medicinsk) behandling for Hepatocellulært carcinom. Bedst er leverresektion og levertransplantation, som dog kun er muligt hos et fåtal af patienterne.

Postoperativ IMT som supplement til standard fysioterapi, der inkluderer tidlig mobilisering, kan forebygge et muligt fald i fysisk aktivitetsniveau to uger efter kirurgi blandt patienter, som har høj risiko for udvikling af PPC efter lungekirurgi. Der er behov for flere studier til at understøtte disse fund samt til at afklare den kliniske betydning af postoperativ IMT i forebyggelse af PPC.

MEST SETE MEDtalks

Færre patienter med primær metastaserende renal celle karcinom bør opereres

Færre patienter med primær metastaserende renal celle karcinom bør opereres

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2016/07/lacc8ast_medtalk_dk.png" class="default_medtalk_image" /></a>
Færre patienter med primær metastaserende renal celle karcinom bør opereres
Færre patienter med primær metastaserende renal celle karcinom bør opereres

ESMO 2018: Avelumab I kombination med axitinib forbedrer signifikant PFS ved 1. linjebehandling af avanceret renalcelle karcinom

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/6r7m5y1nyn.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_6r7m5y1nyn seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/6r7m5y1nyn/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ESMO 2018: Avelumab I kombination med axitinib forbedrer signifikant PFS ved 1. linjebehandling af avanceret renalcelle karcinom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/esmo-2018-avelumab-i-kombination-med-axitinib-forbedrer-signifikant-pfs-ved-1-linjebehandling-af-avanceret-renalcelle-karcinom/'>Se hele webinar
Avelumab I kombination med axitinib forbedrer signifikant PFS ved 1. linjebehandling af avanceret renalcelle karcinom

ESMO 2018: Immunterapi øger overlevelsen hos patienter med brystkræft

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8hhgmjccic.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8hhgmjccic seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8hhgmjccic/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ESMO 2018: Immunterapi øger overlevelsen hos patienter med brystkræft&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/esmo-2018-immunterapi-oeger-overlevelsen-hos-patienter-med-brystkraeft/'>Se hele webinar
Immunterapi øger overlevelsen hos patienter med brystkræft

Gynækologisk cancer

Ovenstående er kun et lille udpluk af de mange spændende nyheder på ESMO 2018, hvoraf mange vil få direkte indflydelse på den kommende behandling af kvinder med gynækologisk cancer. Det bliver spændende at følge den videre udvikling, og på hvor hurtigt vi får mulighed for at tage de nye behandlinger i brug.

Unge med kræft

Det står helt klart, at unge med kræft har brug for, at vi sætter ind med en meget mere målrettet indsats. Indsatsen skal målrettes uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere. Den viden vi i kræftafdelingerne har om, hvilke udfordringer og senfølger de unge har efter et kræftforløb, må vi tage ansvar for kommer ud, der hvor den skal bruges i deres hverdagsliv.

Temporal variation af Staphyloccocus aureus hos patienter med atopisk dermatitis

DFSK er et nyt, men allerede stærkt og ekspanderende netværk, der vil påvirke dansk kræftsygepleje på både patientorienteret, fagligt og organisatorisk niveau. Netværket tager initiativ til, samt udvider kontinuerligt samarbejdsfladerne både nationalt, internationalt, monofagligt, tværfagligt og tværsektorielt.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 37 l april 2019
9. Årgang
  • Metastatisk colorectal cancer
  • Hoved-hals kræft
  • Operation for lungecancer

ASCO 2018

#

Onkologi

Birgitte Vrou Offersen

Birgitte Vrou Offersen
professor, overlæge, ph.d.

Jens Benn Sørensen

Jens Benn Sørensen
overlæge, dr.med., MPA,
associeret professor

Per Pfeiffer

Per Pfeiffer
professor, overlæge, ph.d.

Pernille T. Jensen

Pernille T. Jensen
overlæge, ph.d., forskningslektor