Non-melanom hudkræft kan udvikles af UV-B lys, HPV-apoptose hæmning og nedsat immunosurveillance. Arvelige sygdomsgener, geno- og fænotypiske træk og soldyrkelse kan øge cancerrisikoen.

86 læger havde fundet vej til to faglige møder, hvor den nyeste viden om lungecancer blev præsenteret og diskuteret. Møderne var arrangeret i et samarbejde med Dansk Lungecancer Gruppe og BestPractice Nordic og bød på oplæg fra tidlig diagnostik, screening, brug af biomarkører samt stråle- immun- og targeteret behandling. Møderne viste, at der er fremskridt at spore i behandlingerne og glædeligt, at det faglige grundlag for hvilke grupper af personer, der bør screenes, nu er ved at være i mål. Møderne viste desuden, hvor vigtigt det er, når fagspecialister indenfor lungemedicin, patologi og onkologi mødes i en faglig dialog om, hvordan vi kan gøre det bedre for patienterne. Det gav flere nuancer i dialogen og åbnede for yderligere samarbejde og udveksling af klinisk viden og erfaring på tværs af specialer til gavn for patienterne.  

KOL og lungekræft

Patienter med lungekræft og KOL er mere symptomatiske end patienter med lungekræft uden KOL. Påvirkningen af KOL på prognosen for lungekræft er fortsat usikker og bør blive yderligere belyst.

Immunterapi er for alvor på vej ind i behandlingen af småcellet lungekræft. Også ved denne kræftsygdom mangler vi dog fortsat tumormarkører, der kan hjælpe med at selektere egnede patienter.

Anvendelse af patient-reported outcomes (PRO) kan forbedre kvaliteten af kræftbehandling, og det er en forudsætning for patient-centreret behandling og pleje samt personlig medicin i bred forstand.

Danmarks første professor i kræft og patientinddragelse, Helle Pappot, tiltrådte 1. juli 2019 i et nyoprettet professorat på Rigshospitalet. Læs her om professoren, der brænder for at inddrage patienterne mere systematisk i deres sygdomsforløb.

Kommende eventKommende event

Januar 16, 2020 15:00

PRO-2020 event, København

Hæmatologi, Onkologi

TILMELD DIG HER

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 39 • oktober 2019
9. Årgang
  • ESMO 2019
  • Brystkræft
  • Patient Reported Outcome

Lungekræft tema

ASCO 2019

ESMO 2019

#

Onkologi

Birgitte Vrou Offersen

Birgitte Vrou Offersen
professor, overlæge, ph.d.

Jens Benn Sørensen

Jens Benn Sørensen
overlæge, dr.med., MPA,
associeret professor

Per Pfeiffer

Per Pfeiffer
professor, overlæge, ph.d.

Pernille T. Jensen

Pernille T. Jensen
overlæge, ph.d., forskningslektor