Staging af prostatakræft

Ga-PSMA PET/CT er en nyere og klinisk interessent scanningsmetode ved prostatakræft. Anvendelsen strækker sig fra T-staging (kombineret med multiparametrisk MR), lymfeknude-og knogle-staging, stråleterapi-planlægning, biokemisk recidiv, behandlingskontrol af palliativ kemoterapi og identifikation af patienter til 177Lu-PSMA terapi.

Colorectal Cancer

Blodprøvemarkør ved kolorektal cancer

NPY metylering og mutationsanalyser er ligeværdige i analyse af ctDNA, men NPY er superior, da den forekommer hos 95% af patienterne.

Nu foreligger der altså tre onkologiske behandlingsmodaliteter – strålebehandling, kemoterapi og immunterapi - med en høj responsrate som udtryk for hver især at påvirke tumorbiologien, om end immunterapien ved de senere stadier er eneste behandling med en vedvarende biologisk og klinisk effekt.

Merkelcelle Karcinom
Patientvurdering af ultralyds- vejledte synovialisbiopsier

Immunterapi and beyond

Ved dette års ASCO fik man indtrykket af ufortrødent fortsat og intenst arbejde for at forbedre prognosen for patienter med kræft i urinvejene, urothelialt karcinom.

Next Generation Sequencing i onkologien

NGS har vundet voldsomt frem i onkologien både indenfor cancerdiagnostik og personlig medicin, herunder immunterapi. Tendensen går mod at analysere bredere, og i nærmeste fremtid forventes det, at især helgenomsekventering rykker længere ind i den daglige rutine på hospitalerne.

Projekt Åbent Ambulatorium

Palliativ indsats til kræftpatienter

Tidlig palliativ indsats integreret i den onkologiske behandling anbefales af blandt andet WHO og ASCO. Det repræsenterer et opgør med den traditionelle opfattelse af ”palliation” som noget, der træder i stedet for aktiv behandling og hører til ved livets afslutning.