Operation for lungecancer

Det kan konkluderes, at patienter med primær lungecancer, som skulle gennemgå en VATS (kikkertoperation) lobektomi med kurativt sigte, var normokoagulable inden operationen. Endvidere har denne operationstype ikke en signifikant indflydelse på koagulationssystemet.

Brug af MR-scanning i håndteringen af prostatacancer i Danmark har et stort potentiale, da teknikken kan supplere de konventionelle metoder ved at øge detektionsraten af signifikante aggressive cancere, reducere detektionsraten af ”tilfældigt fundne” in-signifikante cancere samt reducere antallet af unødige biopsier.

Atrieflimren og risiko for cancer

Resultaterne fra vores studie tyder på, at en diagnose med AF er associeret med en øget risiko for en efterfølgende cancerdiagnose. Risikoen for enhver cancertype, kolorektal- og lungecancer var speciel høj inden for de første 90 dage efter AF-diagnosen.

MEST SETE MEDtalks

Opsigtsvækkende resultater indenfor behandling af myelomatose

Opsigtsvækkende resultater indenfor behandling af myelomatose

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2016/07/lacc8ast_medtalk_dk.png" class="default_medtalk_image" /></a>
Opsigtsvækkende resultater indenfor behandling af myelomatose

Færre patienter med primær metastaserende renal celle karcinom bør opereres

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2016/07/lacc8ast_medtalk_dk.png" class="default_medtalk_image" /></a>
Færre patienter med primær metastaserende renal celle karcinom bør opereres
Færre patienter med primær metastaserende renal celle karcinom bør opereres

ESMO 2018: Avelumab I kombination med axitinib forbedrer signifikant PFS ved 1. linjebehandling af avanceret renalcelle karcinom

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/6r7m5y1nyn.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_6r7m5y1nyn seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/6r7m5y1nyn/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ESMO 2018: Avelumab I kombination med axitinib forbedrer signifikant PFS ved 1. linjebehandling af avanceret renalcelle karcinom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/esmo-2018-avelumab-i-kombination-med-axitinib-forbedrer-signifikant-pfs-ved-1-linjebehandling-af-avanceret-renalcelle-karcinom/'>Se hele webinar
Avelumab I kombination med axitinib forbedrer signifikant PFS ved 1. linjebehandling af avanceret renalcelle karcinom

ESMO 2018: Immunterapi øger overlevelsen hos patienter med brystkræft

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8hhgmjccic.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8hhgmjccic seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8hhgmjccic/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ESMO 2018: Immunterapi øger overlevelsen hos patienter med brystkræft&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/esmo-2018-immunterapi-oeger-overlevelsen-hos-patienter-med-brystkraeft/'>Se hele webinar
Immunterapi øger overlevelsen hos patienter med brystkræft

Intrahepatisk kemoterapi med oxaliplatin konkomitant med systemisk capecitabine er en eksperimentel behandling til patienter med metastatisk colorectal cancer, hvor metastaserne er begrænset til leveren.

Personlig medicin

Det er vigtigt, at vi som onkologer er med til at udvikle den genomiske, personlige medicin, og det kan eventuelt ske ved at supplere med funktionelle metoder, der prædikterer resistens eller effekt af tilgængelige medicinske behandlinger.

Induktionsbehandling med vemurafenib før infusion af TIL var gennemførligt, uden nye bivirkninger og inducerede klinisk respons hos patienter med CPI-resistent MM.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 35 l november 2018
8. Årgang
  • Lungecancer
  • Okkult cancer
  • HPV-relateret mundsvælgskræft

ASCO 2018

#

Onkologi

Birgitte Vrou Offersen

Birgitte Vrou Offersen
professor, overlæge, ph.d.

Inge Marie Svane

Inge Marie Svane
professor, overlæge, centerleder

Jens Benn Sørensen

Jens Benn Sørensen
overlæge, dr.med., MPA,
associeret professor

Per Pfeiffer

Per Pfeiffer
professor, overlæge, ph.d.

Pernille T. Jensen

Pernille T. Jensen
overlæge, ph.d., forskningslektor