Danmarks første professor i kræft og patientinddragelse, Helle Pappot, tiltrådte 1. juli 2019 i et nyoprettet professorat på Rigshospitalet. Læs her om professoren, der brænder for at inddrage patienterne mere systematisk i deres sygdomsforløb.

Selvom resultaterne tyder på, at diagnostisk ventetid har en negativ betydning for Kræftpatienters prognose, har det på baggrund af studiet ikke været muligt at definere en “sikker ventetid”. Dette hænger ud over fejlkilderne i studiet sammen med at stadieprogression er noget, der foregår løbende hver dag og ikke trinvis på uge- eller månedsbasis.

I projektet ”Sammen om valg” fokuseres på patientsamtaler baseret på viden og fælles refleksion. Vi vil forbedre støtten til patienter uanset, hvordan de ønsker beslutning om behandling skal træffes.

Kognitive vanskeligheder efter kræftbehandling kan have store negative konsekvenser for den enkelte. Vores viden om dette er vokset meget siden de første beskrivelser for over 40 år siden.

Senfølger hos kvinder behandlet for brystkræft er komplekse og varierede i udtryk. PRO kan detektere individuelle problematikker og behov, og kan dermed bruges til skræddersyede opfølgningsforløb.

Ny kombinationsbehandling af triple-negativ brystkræft viser så gode resultater i studiet IMPassion130, at behandlingen netop er blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur. Hovedforskeren bag studiet ser allerede behandlingen som standard til PD-L1 positive patienter.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 39 • oktober 2019
9. Årgang
  • ESMO 2019
  • Brystkræft
  • Patient Reported Outcome

Kommende eventKommende event

Oktober 29, 2019 14:30

POST-2019 WCLC-EVENT, København

Onkologi, Lungemedicin

TILMELD DIG HER

Kommende eventKommende event

November 7, 2019 15:00

POST-2019 WCLC-EVENT, Aarhus

Onkologi, Lungemedicin

TILMELD DIG HER

Brystkræft tema

ASCO 2019

ESMO 2019

#

Onkologi

Birgitte Vrou Offersen

Birgitte Vrou Offersen
professor, overlæge, ph.d.

Jens Benn Sørensen

Jens Benn Sørensen
overlæge, dr.med., MPA,
associeret professor

Per Pfeiffer

Per Pfeiffer
professor, overlæge, ph.d.

Pernille T. Jensen

Pernille T. Jensen
overlæge, ph.d., forskningslektor