Maligne lymfeknuder under strålebehandling

Dette studie af lymfeknudebevægelser under strålebehandling af lungekræftpatienter afslørede, at bevægelsesamplituden af lymfeknuderne i opsætnings CBCT-scanningen repræsenterer bevægelsesamplituden af lymfeknuderne ved leveringen af strålefelterne, men derimod ikke positionen af lymfeknuderne.

Brystkraeft Og Osteoporose

Manglende anerkendelse af kvindernes oplevelse i forbindelse med vægtændringer kan bidrage til en kropslig fremmedgørelse og dermed medvirke til at forlænge og forstærke sygdom og lidelse.

Perikarditis kan være første kliniske manifestation af ikke erkendt cancer, mest udtalt for lungecancer, lymfom, leukemi, og metastatisk cancer uden kendt primær tumor.

Palliation

Lancet oncology kommissionen har ved hjælp af den viden, der gennem de seneste 20-30 år er akkumuleret vedrørende integration af onkologi og palliation i Vesteuropa og USA, skabt et overblik og givet anbefalinger for den fremtidige integration indenfor klinik, forskning og uddannelse.

Vi har tidligere fundet, at kvinder med diagnosen anorexia nervosa har en markant lavere risiko for brystcancer sammenlignet med tilfældigt udvalgte kvinder fra den generelle befolkning. Når vi ser på forløbet efter brystcancerdiagnosen, finder vi til gengæld en dårligere overlevelse i gruppen af kvinder med en tidligere anoreksi diagnose

I dette store, populationsbaserede kohortestudiefandt fandt forfatterne, at overlevere efter levertumorer og leukæmi er de grupper af tidligere børnekræftpatienter, der har den højeste risiko for at udvikle leversygdom.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 35 l november 2018
8. Årgang
  • Lungecancer
  • Okkult cancer
  • HPV-relateret mundsvælgskræft

ASCO 2018

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Hør Bruce Johnson, præsident for ASCO,...

Speaker: Bruce Johnson

Spilletid: 5:15

Norske læger i front for at...

Speaker: Karita Bekkemellem

Spilletid: 1:46

Immunterapi bliver relevant for flere tumorgrupper

Speaker: Stein Harald Sundstrøm

Spilletid: 3:24

Immunterapi som adjuverende behandling

Speaker: Stein Harald og Steinar Amdal

Spilletid: 4:43

#

Onkologi

Birgitte Vrou Offersen

Birgitte Vrou Offersen
professor, overlæge, ph.d.

Inge Marie Svane

Inge Marie Svane
professor, overlæge, centerleder

Jens Benn Sørensen

Jens Benn Sørensen
overlæge, dr.med., MPA,
associeret professor

Per Pfeiffer

Per Pfeiffer
professor, overlæge, ph.d.

Pernille T. Jensen

Pernille T. Jensen
overlæge, ph.d., forskningslektor