BestPractice_ung_mand_ryger_cigaret_Lunge_Cancer

Apopleksi ved cancer

Cancer er associeret med forøget risiko for apopleksi. Den forøgede risiko ligger i størrelsesordenen 75-100%, når canceren er okkult og 30-40%, når canceren er manifest. Risikoen er langt overvejende knyttet til de rygeafhængige cancertyper, så rygning kan muligvis være en væsentlig - eller den væsentligste - årsag til cancerpatienternes forøgede risiko for apopleksi.

Fremskreden kræft

Mennesker med fremskreden kræft, der har hjælpemidler, er en sårbar gruppe med en signifikant lavere ADL-evne end dem, der ikke har hjælpemidler. En forbedring af den fysiske funktionsevne kan muligvis fremme ADL-evnen, og en kompenserende indsats eller reduktion af træthed og smerte kan formentlig medvirke til at fremme HRQoL blandt mennesker med fremskreden kræft.

Børn, der diagnosticeres med en CNS-tumor, har en stor risiko for at blive indlagt med neurologiske sygdom flere år før deres kræftdiagnose. Efter endt kræftbehandling har de stadig markant højere risiko end baggrundsbefolkningen, hvilket den fortsætter med at være resten af deres liv.

MEST SETE MEDtalks

ASCO 2019: Updated overall survival for treatment of locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer   Se hele webinar

ASCO 2019: Updated overall survival for treatment of locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rp2kqsxgnz.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_rp2kqsxgnz videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rp2kqsxgnz/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASCO 2019: Updated overall survival for treatment of locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/asco-2019-updated-overall-survival-for-treatment-of-locally-advanced-or-metastatic-triple-negative-breast-cancer/'>Se hele webinar
ASCO 2019: Updated overall survival for treatment of locally advanced or metastatic triple-negative breast cancer

ASCO 2019: First-line treatment of patients with HER2-positive metastatic breast cancer – 4 years of long-term follow-up data

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/y2w9kplx9l.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_y2w9kplx9l videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/y2w9kplx9l/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASCO 2019: First-line treatment of patients with HER2-positive metastatic breast cancer - 4 years of long-term follow-up data&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/asco-2019-first-line-treatment-of-patients-with-her2-positive-metastatic-breast-cancer-4-years-of-long-term-follow-up-data/'>Se hele webinar
ASCO 2019: First-line treatment of patients with HER2-positive metastatic breast cancer - 4 years of long-term follow-up data

ASCO 2019: Paradigm shift in treatment of metastatic cutaneous squamous cell carcinoma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4rwno0og6n.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4rwno0og6n videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4rwno0og6n/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASCO 2019: Paradigm shift in treatment of metastatic cutaneous squamous cell carcinoma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/asco-2019-paradigm-shift-in-treatment-of-metastatic-cutaneous-squamous-cell-carcinoma/'>Se hele webinar
ASCO 2019: Paradigm shift in treatment of metastatic cutaneous squamous cell carcinoma

ASCO 2019: New promising drug for second-line SCLC patients

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/eieqe9qnf9.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_eieqe9qnf9 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/eieqe9qnf9/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASCO 2019: New promising drug for second-line SCLC patients&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/asco-2019-new-promising-drug-for-second-line-sclc-patients/'>Se hele webinar
ASCO 2019: New promising drug for second-line SCLC patients

Immunterapi med checkpoint-hæmmere har øget overlevelsen for flere cancertyper i avanceret stadie, men de har også en række immunrelaterede bivirkninger herunder endokrinologiske. De hyppigste endokrinologiske bivirkninger er hypofysitis og primær thyroidea-sygdom, og sjældent diabetes og primær binyrebarkinsufficiens.

Stafylokokker på blodkatetre

Studiet tyder på, at S. aureus udnytter menneskets eget koagulationssystem til at danne biofilm på blodkatetre, hvorfra bakterien kan sprede sig, indlejret i tromboemboli, og dermed være beskyttet mod antibiotika og immunceller.

Kræftpakker

Udredningen af patienter med vage eller uspecifikke symptomer er præget af stor variation. Lokale vaner og beslutninger frem for faglig konsensus afgør, hvilke udredningstilbud patienterne får. Det er på tide, at udredningen uden for kræftpakkerne får et lægefagligt og organisatorisk eftersyn.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 37 l april 2019
9. Årgang
  • Metastatisk colorectal cancer
  • Hoved-hals kræft
  • Operation for lungecancer

ASCO 2019

#

Onkologi

Birgitte Vrou Offersen

Birgitte Vrou Offersen
professor, overlæge, ph.d.

Jens Benn Sørensen

Jens Benn Sørensen
overlæge, dr.med., MPA,
associeret professor

Per Pfeiffer

Per Pfeiffer
professor, overlæge, ph.d.

Pernille T. Jensen

Pernille T. Jensen
overlæge, ph.d., forskningslektor