Fysisk træning som supplerende behandlingsstrategi ved MS

Et review af samtlige træningsstudier for MS-patienter viser, at træning primært anses som et symptomatisk og rehabiliterende behandlingsredskab, hvorfor systematisk træning initieres relativt sent i sygdomsforløbet.

Kønsaspekter og komorbiditet ved MS

Nordiske MS Symposier skal supplere de internationale kongresser og være af højeste kliniske og videnskabelige relevans. Symposierne har altid haft top-internationale MS-eksperter som deltagere, og giver således unge nordiske neurologer og forskere mulighed for at præsentere deres arbejde i et miljø med solid sparring i forhold til interaktioner og diskussioner.

MS

ECTRIMS Nurses session er et oplagt forum, hvor sygeplejersker kan publicere og dele evidensbaseret sygeplejeforskning. Sessionerne er fortsat i sin spæde begyndelse, da der ikke er fastlagte kriterier for kvaliteten af design og metode eller videnskabelighed.

PROs kan give væsentlige og brugbare resultater i klinikken og til forskningsbrug, men samtidig er det væsentlig at understrege behovet for at validere nye PROs på originalsproget før implementering i klinisk og akademisk praksis.

Incidens og prævalens af MS hos børn

ADEM er den hyppigste erhvervede demyeliniserende sygdom hos børn under 12 år, og MS er ekstrem sjælden inden 12 års alderen. I løbet af puberteten stiger hyppigheden af MS kraftigt, hvilket resulterer i, at 2,3% af alle personer med MS i Danmark har debut inden 18 års alderen.

Finn Sellebjerg, professor, Dansk Multipel Sclerose Center, giver i denne MEDtalk sin vurdering af nogle meget interessante nye data indenfor immunologien. Det har været en ECTRIMS kongres nye data, der måske en dag kan anvendes i klinikken og data, der er tættere på den kliniske hverdag, men det har også været en kongres, hvor man som MS-specialist må erkende, at der fortsat er meget, vi ikke ved om såvel patogenese og behandling.  

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

NR. 42 • september 2018
11. Årgang
  • Multiple sklerose
  • ADHD
  • Migræne med aura

ECTRIMS 2018

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Resetting af immunsystemet  ved multippel sklerose

Speaker: Zsolt Illes

Spilletid: 13:00

Kognitive vanskeligheder ved MS

Speaker: Mikkel Anthonisen

Spilletid: 12:43