Nye lægemidler mod sklerose kan øge risiko i forbindelse med graviditet. Vigtigt da to tredjedele af patienterne udgøres af kvinder i den fødedygtige alder.

Alemtuzumab er et rekombinant DNA-afledt humaniseret monoklonalt antistof, som bindes til CD52, som er et celleoverfladeantigen

I det følgende beskrives udvalgte nyheder præsenteret ved ECTRIMs-konferencen i Paris.Opdatering af McDonalds kriterierne

Ibudilast til MS

Matthias Kant, leder af sydjysk skleroseklinik på Sønderborg Sygehus, fortæller i dette modul om Sprint MS, en fase 2 undersøgelse med astmamedicinen ibudilast til MS patienter og som havde hjerneatrofi som primært endpoint.

Matthias Kant, leder af sydjysk skleroseklinik på Sønderborg Sygehus redegører for opdateringen af McDonalds kriterierne samt hvilken betydningen for diagnosticeringen af sklerose dette har  

Matthias Kant, leder af sydjysk skleroseklinik på Sønderborg Sygehus referer Pradigme studiet; det første fase 3 studie på pædiatriske patienter med en sammenligning af Gilenya (fingolimod) vs. Avonex (interferon.beta-1a)  

ECTRIMS 2017 på twitter