Finn Sellebjerg, professor, Dansk Multipel Sclerose Center, giver i denne MEDtalk sin vurdering af nogle meget interessante nye data indenfor immunologien. Det har været en ECTRIMS kongres nye data, der måske en dag kan anvendes i klinikken og data, der er tættere på den kliniske hverdag, men det har også været en kongres, hvor man som MS-specialist må erkende, at der fortsat er meget, vi ikke ved om såvel patogenese og behandling.  

Thor Ameri Chalmer, læge, ph.d.-stud., Det Danse Skleroseregister, har fulgt en gruppe af patienter, der initialt er behandlet med mere traditionel MS-behandling og som efter et sygdomsgennembrud er skiftet til et andet moderat-effektiv behandling eller en mere potent behandling. Ved sammenligning viste det sig, at forekomsten af attakker faldt med 33% i gruppen af patienter, der var i behandling med et mere potent og nyere præparat.  

Mathias Buron, læge, ph.d. studerende, Dansk Multipel Sclerose Center, har i en undersøgelse direkte sammenlignet behandling med med Tecfidera og Aubagio med hensyn til forekomst af attakker, sygdomsudvikling og stop af behandlingen. Det er der kommet flere interessante resultater ud af, som delvis er blevet bekræftet af et fransk studie. Klik og hør Mathias præsentere resultaterne.  

Sklerosepatienters kognitive vanskeligheder bør indgå i den kliniske vurdering dels for  at vurdere, på hvilken måde de kognitive vanskeligheder påvirker patientens tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale relationer og livskvalitet men også  i forhold til valg af behandling. På dette års ECTRIMS viste studier, at kognitive vanskeligheder og fattigue i høj grad belaster patienterne. I denne MEDtalk sætter Mikkel Anthonissen fokus på dette og på de initativer, de er igangsat i Danmark.  

Undersøgelser fra det svenske MS-register viser, at antistoffer rettet mod anoctamin 2 øger MS-risikoen dramatisk.Sammenhængen kan knyttes sammen med Epstein-Barr-virus, idet nogle vira har et fragment, der er homolog med en mindre del af anoctamin 2. Ifølge professor Tomas Olsson, Karolinska Instituttet, så bidrager dette fund til en forståelse af Epstein-Barr-virus som risikofaktor for sklerose.  

God kandidat til førstevalg ved

AUBAGIO er indiceret til behandling af voksne patienter med recidiverende-remitterende multipel sklerose og data viser, at det er et godt førstevalg ved mild og moderat recidiverende-remitterende MS, ifølge Patrick Vermersch, professor i neurologi, Université de Lille, France, der i denne MEDtalk giver en opdatering af de kliniske data og erfaringer.

#Seneste udgivelse

ECTRIMS på twitter