Effekten af sygdomsmodificerende medicin hos pædiatriske MS-patienter er sammenlignelig med, hvad der er set hos voksne. Dog er kønseffekten ikke ligeså udtalt hos voksne, som det er set hos børn og unge. Tidlig påbegyndelse af behandling er associeret med en gavnlig prognose, og studiet understøtter derved tidlig påbegyndelse af behandling blandt pædiatriske MS-patienter på lige fod med voksne MS-patienter.

Kognitive vanskeligheder ved sklerose

Et kognitivt fokus ind i rehabiliteringen er af stor betydning af hensyn til forståelsen af patientens udfordringer og tilrettelæggelsen af den optimale rehabilitering og forslag til fremtidige tiltag. En kognitiv vurdering ved neuropsykolog er et godt redskab til at skabe forståelse og indsigt hos såvel patient og pårørende som i det interdisciplinære team.

CD20+ T-celler ved MS

I vores nyligt publicerede arbejde fandt vi, at CD20+ T-celler er proinflammatoriske celler med høj reaktivitet overfor CNS-antigener, og at frekvensen af perifere CD20+ T-celler er øget hos patienter med attakvis MS sammenlignet med raske personer. Disse perifere CD20+ T-celler har en øget kapacitet til at migrere til CNS; en iagttagelse understøttet af en ophobning af CD20+ T-celler i patienternes cerebrospinalvæske.

MS patients have a generally increased risk of cardiovascular disease, but there is little data on how different disease modifying treatments may alter this risk in patients treated in clinical practice. In this MEDtalk Thomas Frisell will give you an answer.

In this MEDtalk Nasrin Asgari present an experimental model of neuromyelitis optica spectrum disorder. The model mimicks human disease pathophysiology. <script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ydifil57p7.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ydifil57p7 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ydifil57p7/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" aria-hidden="true" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>

Alemtuzumab treatment in Denmark

Asta Theodorsdottir prsent data from the The Danish Multiple Sclerosis Registry about the demographics of the alemtuzumab-treated population in Denmark; the treatment strategy; the number of cycles and its relation to previous disease modifying treatments (DMTs); and the frequency of switch to other DMTs.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 46 • september 2019
12. Årgang
  • ADHD
  • Multipel sklerose
  • Depression

ECTRIMS 2019