Databasen for Astma under RKKP

Databasen for Astma

Databasen vil årligt give feedback til de bedømte enheder angående ovenstående indikatorer, som løbende skal tilpasses udviklingen af ny viden og den kliniske hverdag.

Effektiv behandling mod svær astma

Enerelt er de biologiske lægemidler mod svær astma fantastisk effektive, og for nogle patienter en revolutionerende behandling

Udredning for mulig svær astma

Ved mistanke om svær astma bør der foretages en systematisk udredning af patienten, med henblik på at bekræfte diagnosen og vurdere fænotypen, udelukke differentialdiagnoser, samt vurdere eventuelle barrierer mod behandlingen

Immune checkpoint inhibitors

Det er vigtigt, at vi tidligt behandler unge med astma optimalt for at forebygge tab af lungefunktion på sigt og negativ påvirkning af deres livskvalitet og arbejdsevne.

Mange astmapatienter kan varetages i almen praksis, derimod er der en gruppe med vanskelig astma, der bør tilses i speciallæge-regi for at optimere deres behandling og sikre, at alle ko-morbiditeter varetages sufficient.