Psykologiske symptomer ved KOL

Psykologiske symptomer er et udbredt problem ved KOL, hvor den præcise forekomst stadig er relativt underbelyst, både i forskningen og i klinisk praksis.

Astma og fysisk aktivitet

Regelmæssig fysisk træning burde anbefales til alle patienter med astma, men det kræver at patienten instrueres grundigt i forholdsregler i forbindelse med træning for at føle sig tryg. Der er ingen sikkerhedsmæssige grunde til at ikke anbefale træning for patienter med astma.

Kronisk hoste hos personer med astma

Kronisk hoste hos personer med astma er tegn på svær sygdom med flere luftvejssymptomer, flere besøg hos egen læge, sværere luftvejsobstruktion og forhøjet inflammation i blodet.

astma

MEST SETE MEDtalks

What significance does the phenotype have for the choice of treatment?   Se hele webinar

What significance does the phenotype have for the choice of treatment?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-3-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-3-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-3-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-3-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-3-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-3-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-3.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
What significance does the phenotype have for the choice of treatment?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/what-significance-does-the-phenotype-have-for-the-choice-of-treatment/'>Se hele webinar
What significance does the phenotype have for the choice of treatment?

Oral steroids – how to use/ not use and why?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-4-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-4-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-4-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-4-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-4-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-4-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-4.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Oral steroids – how to use/ not use and why?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/oral-steroids-how-to-use-not-use-and-why/'>Se hele webinar
Oral steroids – how to use/ not use and why?

How can you improve the treatment of patients with severe asthma? Choice of biological treatment?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-5-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-5-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-5-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-5-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-5-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-5-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/andrew-mg_playknap-5.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
How can you improve the treatment of patients with severe asthma? Choice of biological treatment?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/how-can-you-improve-the-treatment-of-patients-with-severe-asthma-choice-of-biological-treatment/'>Se hele webinar
How can you improve the treatment of patients with severe asthma? Choice of biological treatment?

Anti-interleukin-5 lægemidler mod svær astma

Mepolizumab og reslizumab giver signifikant og klinisk relevant forbedring i eksacerbationsrate og reduktion af peroral kortikosteroid vedligeholdelsesdosis, mens den observerede forbedring i lungefunktion (FEV1), astmakontrol og astmarelateret livskvalitet er under de prædefinerede minimale klinisk relevante forskelle.

Behandlingslængde for pneumoni i almen praksis

Alle de identificerede studier fandt en tilsvarende klinisk effekt hos voksne i fem dages behandling sammenholdt med minimum syv dages antibiotikabehandling for samfundserhvervet pneumoni. Det er dog ønskværdigt med flere studier på området, ikke mindst studier, som undersøger den optimale behandlingslængde (og dosis) for antibiotikabehandling af pneumoni i dansk almen praksis.

Pulmonal arteriel hypertension

Pulmonal arteriel hypertension

PAH er en sjælden sygdom, som kræver specifik behandling. Diagnosen bør overvejes ved uafklaret dyspnø, hvor røntgenundersøgelser og spirometri ikke har vist tegn på kronisk lungesygdom, og lungescintigrafi ikke har vist tegn på CTEPH.

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 2 • maj 2019
2. årgang
  • KOL
  • Svær astma
  • Lungefibrose