Psykologiske symptomer ved KOL

Psykologiske symptomer er et udbredt problem ved KOL, hvor den præcise forekomst stadig er relativt underbelyst, både i forskningen og i klinisk praksis.

Astma og fysisk aktivitet

Regelmæssig fysisk træning burde anbefales til alle patienter med astma, men det kræver at patienten instrueres grundigt i forholdsregler i forbindelse med træning for at føle sig tryg. Der er ingen sikkerhedsmæssige grunde til at ikke anbefale træning for patienter med astma.

Kronisk hoste hos personer med astma

Kronisk hoste hos personer med astma er tegn på svær sygdom med flere luftvejssymptomer, flere besøg hos egen læge, sværere luftvejsobstruktion og forhøjet inflammation i blodet.

astma

Anti-interleukin-5 lægemidler mod svær astma

Mepolizumab og reslizumab giver signifikant og klinisk relevant forbedring i eksacerbationsrate og reduktion af peroral kortikosteroid vedligeholdelsesdosis, mens den observerede forbedring i lungefunktion (FEV1), astmakontrol og astmarelateret livskvalitet er under de prædefinerede minimale klinisk relevante forskelle.

Behandlingslængde for pneumoni i almen praksis

Alle de identificerede studier fandt en tilsvarende klinisk effekt hos voksne i fem dages behandling sammenholdt med minimum syv dages antibiotikabehandling for samfundserhvervet pneumoni. Det er dog ønskværdigt med flere studier på området, ikke mindst studier, som undersøger den optimale behandlingslængde (og dosis) for antibiotikabehandling af pneumoni i dansk almen praksis.

Pulmonal arteriel hypertension

Pulmonal arteriel hypertension

PAH er en sjælden sygdom, som kræver specifik behandling. Diagnosen bør overvejes ved uafklaret dyspnø, hvor røntgenundersøgelser og spirometri ikke har vist tegn på kronisk lungesygdom, og lungescintigrafi ikke har vist tegn på CTEPH.

#Seneste udgivelse

Daily update on COVID-19

MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en...

Speaker: Søren Mellemkjær

Spilletid: 16:23

What significance does the phenotype have...

Speaker: Andrew Menzies Gow

Spilletid: 2:12