Pulmonal arteriel hypertension

Pulmonal arteriel hypertension

PAH er en sjælden sygdom, som kræver specifik behandling. Diagnosen bør overvejes ved uafklaret dyspnø, hvor røntgenundersøgelser og spirometri ikke har vist tegn på kronisk lungesygdom, og lungescintigrafi ikke har vist tegn på CTEPH.

Databasen for Astma under RKKP

Databasen for Astma

Databasen vil årligt give feedback til de bedømte enheder angående ovenstående indikatorer, som løbende skal tilpasses udviklingen af ny viden og den kliniske hverdag.

Effektiv behandling mod svær astma

enerelt er de biologiske lægemidler mod svær astma fantastisk effektive, og for nogle patienter en revolutionerende behandling

Immune checkpoint inhibitors

Udredning for mulig svær astma

Ved mistanke om svær astma bør der foretages en systematisk udredning af patienten, med henblik på at bekræfte diagnosen og vurdere fænotypen, udelukke differentialdiagnoser, samt vurdere eventuelle barrierer mod behandlingen

Det er vigtigt, at vi tidligt behandler unge med astma optimalt for at forebygge tab af lungefunktion på sigt og negativ påvirkning af deres livskvalitet og arbejdsevne.

Mange astmapatienter kan varetages i almen praksis, derimod er der en gruppe med vanskelig astma, der bør tilses i speciallæge-regi for at optimere deres behandling og sikre, at alle ko-morbiditeter varetages sufficient.

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

NR. 1 • oktober 2018
  • Svær astma
  • Pulmonal arteriel hypertension

Kommende MEDtalkKommende MEDtalk

November 28, 2018 12:05

Det seneste indenfor behandlingen af svær astma

Professor Andrew Menzies-Gow I Almen praksis, Lungemedicin

TILMELD DIG HER