Selvom der var en grund til at udfase koppe-vaccinen, da kopper blev udryddet, blandt andet grundet en relativt høj bivirkningsprofil, har beslutningen muligvis haft den negative konsekvens, at en positiv immun-stimulator er fjernet fra sundhedsprogrammet.

Specifikke antistoffer rettet imod hiv

Konkluderende synes hiv-superinfektion ikke at bidrage til udvikling af kraftigt neutraliserende antistoffer med stor spændvidde rettet mod hiv.

Vacciner anbefales og indgår i børnevaccinationsprogrammet udelukkende på baggrund af deres specifikke beskyttende effekt mod bestemte sygdomme. Vi betragter en vaccine som et antigen, på hvilket immunsystemet responderer med et specifikt respons, således at en efterfølgende eksponering medfører et hurtigere og mere specifikt respons.  Det er ikke blevet undersøgt, om vacciner har mere generelle effekter på den almene sundhed og dødelighed, før de blev indført. Nyere forskning tyder på, at vacciner også har uspecifikke effekter og påvirker den almene modtagelighed i positiv eller negativ retning. Gennem de seneste 35 år har danske og guineanske forskere ved Bandim Health Project (www.bandim.org) i Guinea-Bissau forsket i de uspecikke effekter af vacciner.   Expanded Programme of Immunization, EPI I 1980’erne udbredtes the Expanded Programme of Immunization (EPI) i lavindkomstlandene. EPI-programmet omfatter Bacillus Calmette Guerin vaccinen og oral polio vaccine ved fødslen, tre doser af difteri-tetanus-pertussis vaccine samt OPV ved seks-, ti- og 14-ugers…

Studiet peger på, at maskulinitet ikke er én ting, ej heller et medfødt karaktertræk, men at maskuline normer er kontekstuelle og varierende konstruktioner, som har indvirkning på hiv-forbyggende adfærd og brug af hiv-sundhedstjenester på forskellig og kompleks vis.

Human papillomavirus

HPV6 og HPV11 er ligesom i resten af verden også hovedårsagen til recidiverende respiratorisk papillomatose i Zimbabwe. Dog ses sygdommen i Zimbabwe og andre afrikanske lande syd for Sahara langt overvejende oftest hos børn, mens den i resten af verden hyppigst ses hos voksne. HPV-vaccination kan derfor spille en stor rolle i forebyggelsen af sygdommen.

En række vaccinekoncepter har været eller er under udvikling for HCV, inklusiv inaktiveret virus, virus-lignende partikler, overfladeproteiner, peptid-loadede nanopartikler, samt benyttelse af andre virus som adenovirus eller CMV som vektorer.3 Infektionsforløbet hos mus og rotter ligner meget det for HCV, og disse vil derfor være oplagte modeller til studier af immunrespons.