Fødselsmåden for KLHIV var signifikant anderledes end for KBB i løbet af undersøgelsesperioden på trods af, at antallet af vaginale fødsler for KLHIV steg. Der er fortsat dobbelt så mange KLHIV som KBB, der planlægger at føde ved kejsersnit på… …

Behandling af hiv

Hiv kan ikke helbredes, og infektionen betegnes derfor i dag som kronisk. Behandlingen af hiv med cART er dog effektiv og muliggør et langt liv for hiv-patienterne. Foruden cART findes der en præventiv behandling, PrEP, for personer i høj risiko… …

Da PCV7 i 2007 blev introduceret i børnevaccinationsprogrammet, så vi et midlertidigt fald i recepter på antibiotika. Dette afløses af en ny stigning i perioden 2009-2011, hvorefter incidensen af antibiotikarecepter igen reduceres til et niveau tæt på niveauet i 2000 …

bunch of different medicin pills and tablets
guy looking into microscope in laboratory

laboratorieprotokoller

Deltagelse i EQA programmer er for SSI-NSR en vigtig del af den kvalitetskontrol, vi udfører på vores protokoller for identifikation af pneumokokker. …

Alvorlige infektioner i centralnervesystemet (CNS) er blandt kerneopgaverne i det infektionsmedicinske speciale. Sundhedsstyrelsens specialeplan anbefaler, at behandlingen varetages på otte specialafdelinger med alle fem regioner inkluderet. Danish Study Group of Infections in the Brain, DASGIB, vil  øge interessen for kvaliteten i den danske… …

Dasgib

Disse fund har ført til historiske studier af betydningen af udfasning af vacciner specielt af BCG og koppevaccinerne i Danmark …

#Seneste udgivelse

Infektionsmedicin

NR. 12 • juni 2018
6. Årgang
  • HIV
  • Infektioner i CNS
  • Betalaktam-antibiotika
#

Infektionsmedicin

Alex Lund Laursen

Alex Lund Laursen
Overlæge, klinisk lektor, ph.d., dr.med.

Isik Somuncu Johansen

Isik Somuncu Johansen
Professor, specialansvarlig overlæge, dr.med.,

Jan Gerstoft

Jan Gerstoft
professor, overlæge, dr.med.

Jens Lundgren

Jens Lundgren
professor, overlæge, dr.med.

Lars Østergaard

Lars Østergaard
professor, ledende overlæge, dr.med., ph.d.

Åse Bengård Andersen

Åse Bengård Andersen
Klinikchef, professor, overlæge, dr.med.