Afrikanske hiv-smittede

BIA måler impedans, og metoden er derfor kun anvendelig til bestemmelse af kropssammensætning, hvis formlen, der omregner slutværdier fra impedansen, er valid for den pågældende population.

Udvikling af sub-unit vaccine

Ved hjælp af et program der benytter kunstig intelligens, har vi formået at identificere et nyt moderat beskyttende protein i den encellede ciliat Ichthyophthirius multifiliis. Vi har bevist at metoden kan benyttes på parasitter på trods af, at programmet er udviklet til at identificere nye vaccinekandidater i bakterier.

Hiv-infektion hos børn

Hiv-infektion hos børn, som ikke kommer i antiviral behandling, har en væsentlig dårligere prognose sammenlignet med voksne. Stærkt underernærede børn er en specielt udsat gruppe, som responderer dårligt på behandling.

På den ene side har immunsupprimerede en øget risiko for infektioner samt komplikationer og død. På den anden side har de ofte et insufficient vaccinerespons, og visse vacciner er kontraindicerede.

Der er en stigende opmærksomhed på, at tørrede fæcesprøver kan anvendes i mikrobiologisk forskning indenfor eksempelvis tarmmikrobiota, men også i diagnostikken i det kliniske arbejde.

Influenzaovervågning

Influenzanet er et hurtigt og fleksibelt dataindsamlingssystem for selvrapporterede ILS- symptomer blandt europæiske borgere. En mere målrettet inklusion af helt unge og ældre borgere, samt flere analyser justeret for ujævn repræsentation i forhold til den underliggende befolkning, kan give mere styrke og validitet til Influenzanet-systemet.

#Seneste udgivelse

Infektionsmedicin

NR. 13 • december 2018
6. Årgang
  • Vaccination
  • Mikrobiologisk diagnostik
  • Influenza
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Vaccination mod influenza hos rejsende

Speaker: Carsten Schade Larsen

Spilletid: 9:13

Vaccination mod tyfus

Speaker: Carsten Schade Larsen

Spilletid: 6:58

#

Infektionsmedicin

Alex Lund Laursen

Alex Lund Laursen
Overlæge, klinisk lektor, ph.d., dr.med.

Isik Somuncu Johansen

Isik Somuncu Johansen
Professor, specialansvarlig overlæge, dr.med.,

Jan Gerstoft

Jan Gerstoft
professor, overlæge, dr.med.

Jens Lundgren

Jens Lundgren
professor, overlæge, dr.med.

Lars Østergaard

Lars Østergaard
professor, ledende overlæge, dr.med., ph.d.

Åse Bengård Andersen

Åse Bengård Andersen
Klinikchef, professor, overlæge, dr.med.