HEV sero-prævalenser på 23% blev påvist blandt hiv-inficerede fra begyndelsen af 1980’erne til 2013. Anti-HEV frekvensen er associeret med fødselskohorte, hiv-risikogruppe og geografisk herkomst.

Danske børn født af mødre med hiv under graviditet og fødsel har ikke markant lavere vækst. Højde- og vægtforskelle mellem HEU-børn og børn født af mødre uden hiv-infektion udlignes hurtigt.

Incidensen af hiv er steget med 37% i Europa i 2008-2017. Resistente hiv-stammer fra udlandet kan spredes til Danmark, som er i front hvad angår epidemiologisk overvågning af hiv.

PARTNER-studiet viser, at der ikke er risiko for hiv-smitte, hvis virus er supprimeret. PARTNER 2-studiet viser, at der ikke er risiko for hiv-smitte ved analt samleje, hvis virusmængden er umålelig.

Hvis vi vil eliminere spredning af hepatitis C og nedsætte hepatitis C relateret leversygdom, er en indsats, der inddrager personer, der injicerer stoffer, nødvendig. At tilbyde behandling til dem, der møder til kontrol i ambulatoriet, vil ikke nå WHOs mål. En helhedsorienteret strategi for test og behandling er påkrævet.

Cerebral malaria

Ud over den basalvidenskabelige interesse giver vores fund en forhåbning om, at behandlinger, der stabiliserer den endotheliale glycocalyx, vil kunne anvendes som adjuverende behandling for kompliceret malaria. I vores seneste undersøgelse fandt vi to behandlinger, som begge havde denne effekt, nemlig dexamethason og antithrombin-3. Adjuverende behandlinger med effekt på glycocalyx vil være et fokus for fremtidige undersøgelser.

#Seneste udgivelse

Updates on COVID-19

#

Infektionsmedicin

Alex Lund Laursen

Alex Lund Laursen
Overlæge, klinisk lektor, ph.d., dr.med.

Isik Somuncu Johansen

Isik Somuncu Johansen
Professor, specialansvarlig overlæge, dr.med.,

Jan Gerstoft

Jan Gerstoft
professor, overlæge, dr.med.

Jens Lundgren

Jens Lundgren
professor, overlæge, dr.med.

Lars Østergaard

Lars Østergaard
professor, ledende overlæge, dr.med., ph.d.

Åse Bengård Andersen

Åse Bengård Andersen
Klinikchef, professor, overlæge, dr.med.