Kommunikation af prognose til kræftpatienter og deres pårørende kan være udfordrende.

1200px-Diffuse_large_B_cell_lymphoma_-_cytology_low_mag[1]

Tillæg af rituximab til CHOP er uden tvivl et af de større fremskridt indenfor behandlingen af B-celle lymfomer (DSBL).

Minimal rest sygdom (minimal residual disease, MRD) har vist signifikant korrelation med patientens prognose i en lang række hæmatologiske sygdomme.

Neurofilament Light Chain – en potentiel biomarkør til monitorering af MS

Lige om hjørnet er den 78. ASH-konference, og bag os er den 21. EHA-kongres. Det blev til en yderst veludført konference uden de helt store overraskelser.

Stop-studierne ved CML – nye data fra EHA 2016

Kronisk myeloid leukæmi (CML) var tidligere en kræftsygdom med dødelig udgang og en gennemsnitlig restlevetid på fire-fem år efter stillet diagnose.

Myelomatose er en malign ekspansion af klonale plasmaceller i knoglemarven og den næsthyppigste hæmatologiske cancerform i Danmark om året.

#Seneste udgivelse