Nyt om kuldeagglutinin syndrom og CLL

Ny behandling af kuldeagglutinin syndrom er nu en mulighed, ifølge Henrik Hjorth-Hasnen, til patienter, der ikke responderer sufficient ved behandling med rituximab. Der er også nyt fra den nordiske CLL-studie gruppe om et igangværende studie af patienter, der for anden gang har fået seponeret TKI-behandlingen.

Større følsomhed for BCL2-hæmmer ved CLL

Behandlingen af CLL er i en ny æra med flere nye behandlingsmuligheder hvor det nu også er muligt at anvende PI3K- og BCL2-hæmmere. Selvom der er sket store fremskridt, så er der fortsat behov for at flere patienter kan opnå vedvarende remission. Rebecca Valentin fortæller her, hvordan nye metoder kan gøre cellerne mere følsomme for behandling med BCL2 hæmmer.    

Incidensen af venøs tromboemboli hos indlagte patienter med aktiv cancer er omkring syv gange højere end hos tilsvarende patienter, der ikke har cancer – og medfører betydelig forværring af prognosen. På ASH præsenterede Annie Young data, der viste, at oral AK-behandling med rivaroxaban signifikant reducerer riskoen for dyb venetrombose reducerer.

Styring af behandlingsresponset

Valg af førstelinjebehandling ved myelomatose, styring af behandlingsrespons ved hjælp af MRD samt nye behandlingsmuligheder med lægemidler med anden virkningsmekanisme, end vi kender i dag, er overodnet set de tre elementer, som Fredrik Schjesvold, Leder af Oslo myelomatosesenter, Rikshospitalet i Oslo, finder var mest interesant ved årets ASH konference. I denne MEDtalk kan du høre Fredrik Schjesvolds perspektivering af de sessioner, han har deltaget i.    

Paradigmeskift for brug af MRD

Minimal residual disease, MRD; var fokus ved flere interessante sessioner ved årets ASH konference i Atlanta. Hør Carsten Utoft Niemanns vurdering af, hvordan brugen af MRD vil ændre sig, således at behandlinger i fremtiden kan blive MRD-guidet.    

Ophør af TKI-behandling ved CML

Varigheden af "Deep Molecular Response er den vigtigste faktor i forhold til at vurdere tidspunktet for ophør af tyrosinkinasehæmmer behandling ved kronisk myeloid leukæmi. I denne MEdtalk fremlægger Susanne Saussele rsultaterne fra EURO-SKI Trial.