I denne MEDtalk fortæller overlæge Tarec Christoffer El-Galaly, Aalborg Universitetshospital om stigende interesse for de nordiske lymfom-registre. I disse registre kan man følge patienterne over tid i modsætning til i mange andre, hvor man blot har de kliniske studier at støtte sig til. Her på ASH er der præsenteret to posters om Hodgins-patienter sammen med nordiske kolleger. Disse data viser lige så god overlevelse som i de kliniske studier. Det er et meget vigtig budskab at give patienterne, ligesom man heller skal have fokus på senbivirkninger.

Hør denne MEDtalk hvor professor Víctor Jiménez Yuste, Head of Haematology Department, La Paz University Hospital, Madrid, fortæller om patienternes præferencer for behandling med emicizumab givet profylaktisk hver anden uge til patienter med hemofili A uden faktor VIII inhibitor (HAVEN 3). I HAVEN 4 blev emicizumab givet profylaktisk hver fjerde uge til patienter med hemofili A med eller uden faktor VIII inhibitor, og præference for behandling diskuteres.

Agoston Gyula Szabo, der er tilknyttet Hæmatologisk Afdeling i Vejle, fremhæver i denne MEDtalk flere interessante data for behandling af myelomatose. Det er ikke data, hvis evidens ”over night” ændrer anbefalingerne, men resultaterne giver en retning, hvor man kan anskue konturerne for fremtidens behandling.

Overlege Carsten Utoft Niemann, Rigshospitalet, fortæller i denne MEDtalk, hvor vigtigt det er at give CLL-patienterne en fuldgod diagnostisk work-up, og bestemme hvilken molekylær gruppe patienten tilhører. Samtidig er det vigtigt at identificere, hvilken komorbiditet pasienten har, inden behandlingen påbegyndes. På dette grundlag bestemmes interventionen således, at hver enkelt patient får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt. I denne MEDtalk stiller Carsten Utoft Niemann spørgsmålet, om man som klinisk hæmatolog skal ændre praksis i forhold til de nye tilgængelige medikamenter, som må gives livslangt.  

I denne MEDtalk fortæller professor og overlæge Henrik Hjorth-Hansen, St. Olavs Hospital, Trondheim, om de forandringer vi står foran, når det gælder CLL-behandling. På ASH 2018 er der fremlagt meget overbevisende data på både ibrutinib og venetoclax, og vi står foran en ændring i behandlingsstrategien, hvor en betydelig andel af CLL-patienterne kan blive kureret. Og her spiller venetoclax en stor rolle. I tre-års data fra Murano studiet - med tilbagefald/refraktære patienter, der først har fået ibrutinib og derefter venetoclax, viser sidstnævnte behandling fantastiske responsrater og få tilbagefald, hvilket er en stor forskel i PFS mellem behandlingsarmene.  

Real-world evidence from the Belgian registry shows that ponatinib has a favorable efficacy and safety profile in, and supports its use in CML and Ph+ ALL patients who are resistant or intolerant to previous therapies or those with the T315I mutation. Deep molecular responses were obtained in the majority of patients. No new safety signals emerged with ponatinib treatment than those previously reported.