Der er behov for flere studier, som evaluerer den optimale anvendelse af epigenetiske lægemidler i behandlingen af patienter med hæmatologisk cancer.

p30-ekspression hos leukæmi-patienter med bi-alleliske mutationer i genet for transkriptionsfaktoren CEBPA stimulerer ekspressionen af et tumor-promoverende protein, som kan inhiberes farmakologisk.

Social støtte fra familie, venner, kolleger og andre patienter med AL blev betragtet som en livline, der hjalp dem med aktivt at håndtere deres nye livssituation og genetablere håb. Opmærksomhed på initiativer, som støtter og styrker patientens sociale netværk, er af afgørende betydning for deres sygdoms- og behandlingsforløb.

Uddate om T-celle lymfomer

Francesco d’Amore var som hæmatolog specielt inviteret til ESMO for at lede en session i forholdt til opdatering af WHO-sygdomsklassifikation. I denne MEDtalk fortæller Francesco d’Amore om de nye lymfomtyper, som har sit udspring i de maligne cellers genetik, og for nogle af dem rækker ind over onkologien, og som nu er en del af WHO’s opdaterede sygdomsklassifikation. <script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rziakqhaa7.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_rziakqhaa7 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/rziakqhaa7/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" aria-hidden="true" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>

Ved at inddrage perspektiver fra patienter med en livstruende sygdom - samt deres pårørende og tværfaglige kliniske specialister - i identificering af en fremtidig forskningsretning inden for AL-området, sikres forskningsrelevansen for de implicerede og potentialet til at øge kvaliteten af forskningen.

Kombinationsbehandling af hæmatologisk kræft hos mænd kan forårsage varigt nedsat sædkvalitet og i nogle tilfælde azoospermi. Særligt mænd, der behandles med alkylerende kemoterapi, helkropsstråling og KMT, har risiko for permanent azoospermi. Mænd bør således inden påbegyndt behandling tilbydes at få opbevaret sæd.

#Seneste udgivelse

Hæmatologi

Nr. 26 • november 2019
9. Årgang
  • Myelomatose
  • Hæmatologisk kræftbehandling
  • Myeloide maligne sygdomme

EHA 2019

#

Hæmatologi

Carsten Utoft Niemann

Carsten Utoft Niemann
overlæge, ph.d.

Peter Hokland

Peter Hokland
Overlæge, dr.med., lærestolsprofessor,
forskningsrådsprofessor

Anne Stidsholt Roug

Anne Stidsholt Roug
afdelingslæge, ph.d.,