De seneste år har der været øget fokus på genforandringer i tumorceller, og ved genekspressions profilering af tumorceller har man afdækket forskellige intracellulære pathways relateret til tumorgenesen. Prognostisk betydning af genekspression profiler er vist i flere tumorer, heriblandt diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), hvor germinal center like ekspression profilen er forbundet med en bedre prognose. Desværre har opdagelse af nye intracellulære mekanismer endnu ikke ført til ændring af standardbehandling af DLBCL, hvor den internationalt accepterede standardbehandling fortsat er R-CHOP regimet. Store randomiserede kliniske studier viste ikke signifikant forbedring af overlevelse, hverken ved at intensivere rituximab terapi (HOVON-(84), anvendelse af nye generation CD20 antistoffer (GOYA), eller tillæg af Velcade til non-GC DLBCL (ReModl-B).  Læs hele artiklen

Helkropsbestråling

Transplantation med hæmatopoietiske stamceller (HCT) fra allogen donor anvendes som led i behandlingen af ca. 5-10% af alle børn og unge under 18 år med akut lymfatisk leukæmi (ALL). Dette svarer til færre end ti danske patienter årligt, hvorfor behandlingen i Danmark er centraliseret til København. Siden 2000 har konditioneringsregimet til børn og unge over fire år bestået af helkropsbetråling (TBI) (12 Gy) og Etopofos (VP16) (60 mg/kg). Overlevelsesraten er god med overall survival (OS) på 70% for den danske ALL-kohorte inkluderende patienter i både CR1 og >CR1. For patienter behandlet i henhold til den seneste NOPHO2008 protokol og transplanteret i CR1 er OS 82%. Læs hele artiklen

Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) er den mest almindelige form for lymfekræft i Danmark med ca. 450 nye tilfælde årligt. Det er en aggressiv sygdom med en fem-års overlevelse på omkring 65%, som udviser stor heterogenitet både klinisk og molekylært. Ved hjælp af genekspressionsprofilering (GEP) på RNA fra kræftknuden er det muligt at inddele sygdommen i flere undergrupper, hvor aktiveret B-celle (ABC) og germinal center (GCB) lignende – ABC/GCB klassifikationen er den mest udbredte til at beskrive biologi og prognose ved DLBCL. Den afgrænser sygdommen i to grupper – de, som minder mest om germinal center B-celler, der inkluderer både centroblaster og centrocytter, samt aktiverede B-celler fra blodet, der hovedsageligt tæller memory- og naive celler. Læs hele artiklen

diffust storcellet B-celle lymfom

MEST SETE MEDtalks

Behandling af follikulært lymfom   Se hele webinar

Behandling af follikulært lymfom

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/11/andre-davis_medtalk_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/11/andre-davis_medtalk_play-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/11/andre-davis_medtalk_play-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/11/andre-davis_medtalk_play-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/11/andre-davis_medtalk_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/11/andre-davis_medtalk_play-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/11/andre-davis_medtalk_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Behandling af follikulært lymfom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/behandling-af-follikulaert-lymfom/'>Se hele webinar
Behandling af follikulært lymfom

Ny standard for fremtidig behandling af myelomatose

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/urupgpe2dr.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_urupgpe2dr videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Ny standard for fremtidig behandling af myelomatose&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ny-standard-fremtidig-behandling-af-myelomatose/'>Se hele webinar
Ny standard for fremtidig behandling af myelomatose

Ny frontline behandling til yngre CLL-patienter

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/urupgpe2dr.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_urupgpe2dr videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Ny frontline behandling til yngre CLL-patienter&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ny-frontline-behandling-til-yngre-cll-patienter/'>Se hele webinar
Ny frontline behandling til yngre CLL-patienter

Paradigmeskift for brug af MRD

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/urupgpe2dr.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_urupgpe2dr videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Paradigmeskift for brug af MRD&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/paradigmeskift-brug-af-mrd/'>Se hele webinar
Paradigmeskift for brug af MRD

Betydningen af IGHV-staus for behandling af CLL

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/urupgpe2dr.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_urupgpe2dr videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Betydningen af IGHV-staus for behandling af CLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/betydningen-ighv-staus-behandling-cll/'>Se hele webinar
Betydningen af IGHV-staus for behandling af CLL

CLL-highlights – flere interessante kliniske data

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/casper_feb2018-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/casper_feb2018-600x360.jpg 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/casper_feb2018-300x179.jpg 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/casper_feb2018-768x459.jpg 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/casper_feb2018-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/casper_feb2018-360x215.jpg 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/casper_feb2018.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
CLL-highlights - flere interessante kliniske data&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/cll-highlights-flere-interessante-kliniske-data/'>Se hele webinar
CLL-highlights - flere interessante kliniske data
CMV-specifik T-celle

Hæmatologisk stamcelle transplantation (HSCT) til behandling af maligne hæmatologiske sygdomme er fortsat forbundet med høj morbiditet. Det skyldes både tilbagefald af grundsygdommen, men også transplantationskomplikationer som graft-versus-host sygdom (GVHD), infektioner og toksicitet. 60-80% af alle transplantationspatienter verden over har været udsat for cytomegalovirus (CMV) infektion. CMV kan uden kontrol forårsage signifikant morbiditet og dødelighed efter transplantation grundet suppression af cellemedieret immunitet som følge af transplantationsbehandlingen. CD8+ T-celler er kritiske i kontrollen af CMV, og immun rekonstitution af CMV-specifikke CD8+ T-celler efter transplantation er afgørende for at kontrollere infektionen og forhindre CMV-sygdom. Håndtering af CMV-infektion Nuværende behandling af CMV er profylaktisk eller oftere baseret på tidlig måling af CMV virus load efterfulgt af antiviral behandling. Virus load grænseværdien for hvornår behandling initieres er ikke standardiseret og varierer afhængigt af tilstedeværelsen af risikofaktorer som for eksempel typen af transplantation, brugen af kortikosteroider, tilstedeværelse af GVHD og lægens præference. Patientens evne til selv at modstå

Det optimale behandlingsrespons for patienter med akut myeloid leukæmi (AML) er at opnå morfologisk og molekylærbiologisk komplet remisson. Der er dog flere patienter, der kun opnår et suboptimalt respons på den intensive kemoterapi enten ved, at patienten ikke opnår morfologisk komplet remission (CR) eller ved, at patienten opnår CR, men med en mængde af restsygdom (MRD), der kan detekteres med flowcytometri eller kvantitativ PCR (qPCR). På trods af de mere dystre udsigter i den sidste gruppe, kan nogle af disse patienter kureres med ny intensiv behandling. Valget af eventuelt at påbegynde reinduktions-terapi kræver dog en nøje afvejning af patientens egnethed, risiko for bivirkninger og chancen for at få kontrol med leukæmien. Læs hele artiklen

AML

Ring-kromosom dannelse kan opstå ud fra næsten hvert eneste af de 23 forskellige kromosomer, vi har i vores celler. Et ring-kromosom kan dannes ved især to forskellige mekanismer (figur 1). Ved den ene mekanisme opstår der dobbeltstrengsbrud i kromosom-enderne, som derved knækker af, og de blotlagte kromosom-ender forenes efterfølgende. Ved den anden mekanisme forenes kromosom-enderne uden tab af kromosom materiale, hvilket kaldes telomer-telomer fusion. Ring-kromosomer optræder dels som medfødte kromosom-forandringer med en incidens på 1 ud af 25.000-50.000 erkendte graviditeter, dels som erhvervede kromosomforandringer i mange forskellige typer af cancer med en incidens på omkring 10% i epiteliale tumorer og 3-7% i hematopoietiske neoplasier. Ring-kromosomer har betydning for prognosen og ved for eksempel leukæmi er tilstedeværelsen af et ring kromosom i karyotypen oftest associeret med dårlig prognose. Læs hele artiklen

#Seneste udgivelse

Hæmatologi

Nr. 23 • marts 2018
8. Årgang
  • Diffust storcellet B-celle lymfom
  • Hæmofili
  • Stamcelle transplantation

ASH 2017

EHA 2017

#

Hæmatologi

Carsten Utoft Niemann

Carsten Utoft Niemann
overlæge, ph.d.

Niels Abildgaard

Niels Abildgaard
professor, overlæge, dr.med.

Peter Hokland

Peter Hokland
Overlæge, dr.med., lærestolsprofessor,
forskningsrådsprofessor

Tarec El-Galaly

Tarec El-Galaly
overlæge, dr.med.,