eha pix

EHA Madrid 2017 – nyheter

EHA har litt lavere profil på sitt vitenskapelige program enn ASH, og det er derfor lengre mellom de store faglige nyhetene på dette møtet. Undervisningsprogrammet er derimot glimrende, og jeg anbefaler dem som vil følge med i faget om å lese artiklene i etterutdannelsesboka. Boka for 2017 er ikke kommet ennå, men vil etter hvert finnes på www.ehaweb.org. Det er stor utvikling innen hele feltet, kanskje spesielt for behandling av KLL, myelomatose, men også AML og MPN. Mange av foredragsholderne på utdannelsesesjonene er europeere. Faglige synspunkter og realiteter i finansiering/organisasjon av helsestellet gjør disse presentasjonene høyst relevante for oss, kanskje mer enn lignende seanser på ASH. Det var mange deltagere på norsk aften, til tross for sankthanshelg m.m.. Takk til BestPractice for å arrangere dette møtet, en viktig arena for samarbeid mellom oss hematologer. Mange av oss har få kolleger og diskusjonspartnere i det daglige, og samarbeidet mellom hematologer på større

Med sommerferien og et pusterum fra klinik og forskning bag os, er der mulighed for at panorere over hæmatologien med dette nummer af BestPractice. For blot få år siden så jeg (man?) udviklingen af malign sygdom som kendetegnet ved klonal udvikling af cancerceller grundet ophobning af mutationer i DNA. De senere års forskning har gang på gang understreget, at dette er en alt for simpel forståelse af udviklingen af malign sygdom. Den mere komplekse og multifaktorielle forståelse af maligne sygdomme kan være frustrerende og udfordrende. Helt grundlæggende har det dog bedret mulighederne for behandling af patienter, hvorfor udviklingen giver grobund for begrundet – omend forsigtig – optimisme på vores patienters og vort fags vegne. Mest omvæltende er nok betydningen af mikromiljøet for udvikling af kræftsygdomme. Som det gennemgås af Jacob Madsen, har PD1/PD-L1 hæmmere, der frisætter T-celler til at angribe maligne celler, givet nye behandlingsmuligheder for blandt andet Hodgkin lymfom.

Immunterapi ved myelomatose

Kommentar til artiklen af Fredrik Schjesvold Fredrik Schjesvold, overlæge, ph.d. fra Rikshospitalet i Oslo og leder af myelomatose teamet i Oslo, er meget aktiv i vores nordiske myelomatose studiegruppe, NMSG, ligesom han indgår i ledelsen af NMSG. Hans artikel om immunterapi ved myelomatose giver en rigtig god oversigt over de nye spændende aspekter af immunterapi ved myelomatose, herunder gennemgås data, som blev præsenteret på netop afholdte EHA i Madrid. Bemærk specielt de meget interessante data fra den kinesiske gruppe, som har udviklet og afprøvet en CAR-T rettet mod BCMA (B-cell maturation antigen) (Zhang et al, abstrakt S103). Netop BCMA er et godt ”kandidat”-antigen for targetering, da det udtrykkes ret konstitutivt i plasmaceller – og næsten kun af dem. Hidtil har mindre, nærmest kasuistiske rapporter vist lovende resultater af CAR-T mod BCMA, men som ”ned fra himlen” kom på EHA denne gruppe og rapporterede meget lovende resultater i en kohorte på over

Immunterapi
Tværfaglig opfølgning

Mange patienter med velbehandlede hæmatologiske kræftsygdomme indgår i langvarige kontrolforløb, hvor regelmæssige ambulante besøg sigter mod opsporing af tilbagefald og andre helbredsrelaterede problemer. Det er dog forholdsvist sjældent, at rutinemæssige besøg fører til interventioner hos patienter, som har det godt, og hvor blodprøver i øvrigt ikke giver mistanke om fornyet sygdomsaktivitet.1 Med det stigende antal patienter, vi oplever på landets hæmatologiske afdelinger, dels som følge af flere ældre i Danmark, dels fordi der i dag findes flere og bedre behandlingsmuligheder, får vi behov for at reevaluere den måde hvorpå, vi håndterer patienter i kontrolforløb. Udvikling af opfølgningsområdet vil kunne bidrage til speciallægers mulighed for at have øget fokus på og bedre tid til de patienter, som har behov for behandling på grund af recidiv eller andre komplikationer. Det er dog ikke kun lægernes tid, der er i fokus. For mange patienter er et kort besøg i ambulatoriet, hvor de fortæller, at

Det har vært store fremskritt i forståelsen av biologien i myelomatose de siste årene, og mange av genfeilene og signalveiene som er viktige for myelomatosecellen, er nå karakterisert. Men, sykdomsprogresjon skyldes ikke bare tumorcellen. Mikromiljøet har gradvis fått større fokus, med immunsystemet som en viktig deltager. Immunterapi går ut på å bruke elementer av dette systemet til å drepe kreftcellene. Immunsystemet kan drepe tumorceller ved å gjenkjenne molekylære strukturer («antigener») som er mer eller mindre selektivt til stede i tumorcellene. De kan være overuttrykte normale gener («tumor-assosierte antigener») eller genetisk endrete strukturer («tumor-spesifikke antigener») som ikke finnes i normale celler. En sterkt immunogen tumor i et immunokompetent individ kan således bli eliminert. Hvis tumoren er mindre immunogen (mindre forskjellig fra vanlige celler) eller individet har et mindre aktivt immunforsvar, kan eliminasjonen av kreftsvulsten bli ufullstendig. Likevel kan sykdommen holdes under kontroll. På et eller annet tidspunkt kan imidlertid en endring i

eha 2017

Mantle celle lymfom (MCL) er en moden B celle sygdom, hvor størstedelen af patienterne har translokationen t(11;14), hvilket resulterer i overekspression af cellecyklusproteinet cyclin D1 (CCND1). Det er en ekstremt heterogen sygdom med hensyn til klinisk forløb. Kronisk lymfocytisk leukæmi (CLL) deler mange fællestræk med MCL. Karakteristisk for CLL er imidlertid den klonale ekspansion af både CD5+ og CD23+ B-lymfocytter, i modsætning til CD5+ og CD23- B-lymfocytter i MCL. Exomsekventeringsstudier ved MCL og CLL har identificeret en række gener, der er muteret ved B-celle-maligniteter, herunder ROBO1, som er medlem af Roundabout genfamilien. ROBO1 blev oprindelig fundet at være involveret i axon guidance og neuronal migration, men er nu også beskrevet som en tumor suppressor. ROBO1 er beskrevet til at regulere aktivering af β-catenin og E-cadherin sammen med liganden SLIT2, hvilket har betydning for celleadhæsion og bevægelighed. Læs hele artiklen

#Seneste udgivelse

Hæmatologi

NR. 21 • august 2017
7. Årgång
  • ICML og EHA 2017
  • Myelomatose
  • Hæmatologisk cancer
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Eivind Galteland og Carsten Niemann i CLL MEDtalk

Faglig diskussion om CLL behandling

Speaker: Carsten Niemann og Eivind Galteland

Spilletid: 13:53

Philippe Moreau MEDtalk myelomatose

Behandling af myelomatose

Speaker: Philippe Moreau

Spilletid: 28:12

Carsten Niemann MEDtalk KLL

Kronisk lymfatisk leukæmi – Update

Speaker: Carsten Niemann

Spilletid: 23:44

EHA 2017

#

Hæmatologi

Carsten Utoft Niemann

Carsten Utoft Niemann
overlæge, ph.d.

Niels Abildgaard

Niels Abildgaard
professor, overlæge, dr.med.

Peter Hokland

Peter Hokland
Overlæge, dr.med., lærestolsprofessor,
forskningsrådsprofessor

Tarec El-Galaly

Tarec El-Galaly
overlæge