Ved at inddrage perspektiver fra patienter med en livstruende sygdom - samt deres pårørende og tværfaglige kliniske specialister - i identificering af en fremtidig forskningsretning inden for AL-området, sikres forskningsrelevansen for de implicerede og potentialet til at øge kvaliteten af forskningen.

Kombinationsbehandling af hæmatologisk kræft hos mænd kan forårsage varigt nedsat sædkvalitet og i nogle tilfælde azoospermi. Særligt mænd, der behandles med alkylerende kemoterapi, helkropsstråling og KMT, har risiko for permanent azoospermi. Mænd bør således inden påbegyndt behandling tilbydes at få opbevaret sæd.

Bedst resultat af HSCT opnås med matchet donor (helst matchet søskende donor), HSCT hurtigt efter diagnosen er stillet, med myeloablative konditioneringsregimer (sammenlignet med reducerede intensitets eller non-myeloablative konditioneringsregimer) samt med knoglemarv som graft.

MEST SETE MEDtalks

EHA 2019: Venetoclax plus obinutuzumab improves PFS and MRD negativity in patients with previously untreated CLL and comorbidities   Se hele webinar

EHA 2019: Venetoclax plus obinutuzumab improves PFS and MRD negativity in patients with previously untreated CLL and comorbidities

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_abbfjgn32v videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
EHA 2019: Venetoclax plus obinutuzumab improves PFS and MRD negativity in patients with previously untreated CLL and comorbidities&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/eha-2019-venetoclax-plus-obinutuzumab-improves-pfs-and-mrd-negativity-in-patients-with-previously-untreated-cll-and-comorbidities/'>Se hele webinar
Venetoclax plus obinutuzumab improves PFS and MRD negativity in patients with previously untreated CLL and comorbidities

EHA 2019: Clinical benefit of daratumumab plus standard of care in transplant-eligible NDMM patients

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_abbfjgn32v videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
EHA 2019: Clinical benefit of daratumumab plus standard of care in transplant-eligible NDMM patients&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/eha-2019-clinical-benefit-of-daratumumab-plus-standard-of-care-in-transplant-eligible-ndmm-patients/'>Se hele webinar
Clinical benefit of daratumumab plus standard of care in transplant-eligible NDMM patients

EHA 2019: Peptid vaccination against PD-L1 in Multiple Myeloma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_abbfjgn32v videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
EHA 2019: Peptid vaccination against PD-L1 in Multiple Myeloma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/eha-2019-peptid-vaccination-against-pd-l1-in-multiple-myeloma/'>Se hele webinar
Peptid vaccination against PD-L1 in Multiple Myeloma

EHA 2019: Three-year data from the DALIAH trial: Recombinant interferon alpha-2 VS hydroxyurea in patients with myeloproliferative neoplasms

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_abbfjgn32v videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
EHA 2019: Three-year data from the DALIAH trial: Recombinant interferon alpha-2 VS hydroxyurea in patients with myeloproliferative neoplasms&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/eha-2019-three-year-data-from-the-daliah-trial-recombinant-interferon-alpha-2-vs-hydroxyurea-in-patients-with-myeloproliferative-neoplasms-trine-alma-knudsen/'>Se hele webinar
Three-year data from the DALIAH trial: Recombinant interferon alpha-2 VS hydroxyurea in patients with myeloproliferative neoplasms

HRQoL anvendes tiltagende som endepunkt i de kliniske studier til vurdering af den patientoplevede effekt og bivirkninger til behandling. Kvaliteten af den eksisterende evidensbaserede viden om HRQoL hos patienter med myelomatose er kompromitteret. Det anbefales at anvende eksisterende guidelines til protokolskrivning og afrapportering af PRO-data fra studier samt være opmærksom på de metodologiske faldgruber.

Hæmatologisk rehabilitering

Det at overleve en kræftdiagnose er ikke det samme som at føle sig rask og være rask. Der medfølger en øget risiko for at opleve senfølger og tilbagefald. Rehabilitering er et sundhedsfremmende tiltag, der har til formål, at støtte den enkelte til at opnå optimal funktionsevne og leve et selvstændigt meningsfuldt hverdagsliv, hvilket desværre var i stærk kontrast til deltagernes opfattelse af rehabilitering.

Anvendelsen af cancer-immunterapi til behandling af myeloid cancer er fortsat blot i sin spæde begyndelse. Mange interessante sygdomsmekanismer og targets bliver i disse år identificeret og afprøvet, og de har potentialet til at ændre det terapeutiske landskab for både AML, MDS og MPN.

#Seneste udgivelse

Hæmatologi

Nr. 25 • maj 2019
9. Årgang
  • Myelomatose
  • Waldenström’s Macroglobulinæmi
  • Akut lymfatisk leukæmi

Kommende EventKommende Event

Oktober 29, 2019 14:30

POST-2019 WCLC-EVENT, København

Onkologi, Lungemedicin

TILMELD DIG HER

Kommende EventKommende Event

November 7, 2019 15:00

POST-2019 WCLC-EVENT, Aarhus

Onkologi, Lungemedicin

TILMELD DIG HER

EHA 2019

ASH 2018

#

Hæmatologi

Carsten Utoft Niemann

Carsten Utoft Niemann
overlæge, ph.d.

Peter Hokland

Peter Hokland
Overlæge, dr.med., lærestolsprofessor,
forskningsrådsprofessor

Anne Stidsholt Roug

Anne Stidsholt Roug
afdelingslæge, ph.d.,