Der er en bevægelse væk fra kemoterapi mod mere biologisk baserede behandlinger, aktuelt inkluderende Rituximab, Ibrutinib og Bortezomib som de mest markante. Der er en markant øget aktivitet i kliniske studier, som undersøger nye lægemidler ved WM. Nye kemofri kombinationer trænger sig også på i lyset af ny viden om biologiske fænotyper af WM, hvor regimer blandt andet bør vælges ud fra de molekylærbiologiske ændringers følsomhed for de enkelte lægemidler.

Hvis en patient, der tilhører en af Sundhedsstyrelsens definerede risikogrupper1 får alvorlig influenza, bliver syg med influenza, eller hvis en i øvrigt rask person udvikler svære symptomer på alvorlig influenzasygdom, kan man forsøge behandling med antiviral medicin.  Førstevalgs-præparat er Tamiflu®, og ved et almindeligt behandlingsforløb af kortere varighed, er udvikling af resistens mod Tamiflu® en sjældenhed. Imidlertid kan behandling af langvarig influenzainfektion hos immunsupprimerede patienter med antiviral medicin føre til multiresistente influenzavira. I et nyligt studie har vi vist, hvordan der sker en selektion af antivirale resistensmutationer i influenza A-virus af subtypen H1N1pdm09 hos en patient med kronisk lymfatisk Ieukæmi.2  Den langvarige influenzainfektion forløb over seks måneder og patienten blev behandlet med to omgange af Tamiflu® i henholdsvis fem dage og to måneder. Den første behandling blev givet ved sygdomsdebut. Imidlertid vedblev patienten at være syg af influenza, og der blev derfor efterfølgende skiftet til et andet antiviralt medikament, Relenza®.…

Status for ALL-behandling

Der er grund til at tro på succesfuld ALL-behandling i fremtiden - også hos voksne. Eksperter taler endog om kemofri behandling. Forsøgene kræver dog yderligere bekræftelse.

MEST SETE MEDtalks

Chronic Lymphocytic Leukaemia - Relapsed Treatment   Se hele webinar

Chronic Lymphocytic Leukaemia – Relapsed Treatment

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/3aipe9i91o.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_3aipe9i91o seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/3aipe9i91o/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Chronic Lymphocytic Leukaemia - Relapsed Treatment&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/chronic-lymphocytic-leukaemia-relapsed-treatment/'>Se hele webinar
Chronic Lymphocytic Leukaemia - Relapsed Treatment

Chronic Lymphocytic Leukaemia – Upfront Treatment

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/x9hmg3bo4e.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_x9hmg3bo4e seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/x9hmg3bo4e/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Chronic Lymphocytic Leukaemia - Upfront Treatment&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/chronic-lymphocytic-leukaemia-upfront-treatment/'>Se hele webinar
Chronic Lymphocytic Leukaemia - Upfront Treatment

Waldenströms makroglobinnæmi – Nye data for kendte behandlingsregimer

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hh14f2khik.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hh14f2khik seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hh14f2khik/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Waldenströms makroglobinnæmi - Nye data for kendte behandlingsregimer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/waldenstroms-makroglobinnaemi-nye-data-for-kendte-behandlingsregimer/'>Se hele webinar
Waldenströms makroglobinnæmi - Nye data for kendte behandlingsregimer

Nye behandlingsmuligheder for Waldenströms makroglobinnæmi

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hh14f2khik.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hh14f2khik seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hh14f2khik/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Nye behandlingsmuligheder for Waldenströms makroglobinnæmi&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/nye-behandlingsmuligheder-for-waldenstroms-makroglobinnaemi/'>Se hele webinar
Nye behandlingsmuligheder for Waldenströms makroglobinnæmi

Clonal hematopoiesis of indeterminate potential (CHIP) er en præ-malign tilstand ofte sammenlignet med MGUS og MBL, og er karakteriseret ved en population af hæmatopoietiske celler, der har tilegnet sig somatiske mutationer med en variant allel frekvens (VAF) >2% samt fravær af kliniske symptomer. Det er vist at CHIP øger all-cause mortality, risikoen for hjertesygdom og udvikling af myeloide neoplasier, herunder terapi-relaterede myeloide neoplasier (tMN).1  Patienter med tMN er karakteriseret ved en overordentlig dårlig prognose, hvilket reflekteres i disse patienters cytogenetiske og molekylærgenetiske profiler. En særlig gruppe, der har øget risiko for udvikling af tMN, er patienter, der behandles med autolog stamcelletransplantation (ASCT).2,3 Vores hypotese var, at patienter, der udvikler tMN efter ASCT, har målelig lavfrekvent klonal hæmatopoiese allerede ved transplantationstidspunktet, og at disse kloner udgør en risikofaktor for udvikling af tMN. Vi tror, at disse kloner får, blandt andet som følge af cytoreduktionen i forbindelse med høj-dosis kemoterapi, en evolutionær…

The results from these studies have multiple clinical implications. First, intensive follow-up programs focusing on the detection of relapses beyond the one-year landmark in Burkitt lymphoma and the two-year event-free survival landmark in Hodgkin lymphoma might not be cost effective.

Evolution of survival and risk of relapse in Burkitt and young Hodgkin lymphoma patients

Resultaterne understøtter anvendelsen af HD-MTX i begyndelsen af behandlingsforløbet frem for efter afslutning af R-CHOEP-regimet. Den bedre overlevelse i CHIC-kohorten sammenlignet med CRY-04 patienter skyldes bedre systemisk sygdomskontrol, specielt blandt patienter med GCB undertype, BCL2 positive tumorer og double hit lymfomer.

#Seneste udgivelse

Hæmatologi

Nr. 24 • februar 2019
9. Årgang
  • Kronisk lymfatisk leukæmi
  • Cytopeni hos ældre
  • Myelomatose

ASH 2018

EHA 2018

#

Hæmatologi

Carsten Utoft Niemann

Carsten Utoft Niemann
overlæge, ph.d.

Peter Hokland

Peter Hokland
Overlæge, dr.med., lærestolsprofessor,
forskningsrådsprofessor

Anne Stidsholt Roug

Anne Stidsholt Roug
afdelingslæge, ph.d.,