Standardbehandlingen af rektum-cancer i Danmark har typisk været kirurgisk.En lokalrecidiv frekvens på 4,2%, mener vi retfærdiggør den danske restriktive brug af præoperativ kemostrålebehandling.

Vægttab hos NSCLC-patienter under behandling skal diagnosticeres. Opmuntring til indtag af ernæringsdrikke alene, uden fornøden indsigt i patienters næringsbehov eller opnåelse af samme, forhindrer ikke patienter fra fortsat at tabe i kropsvægt. Ved vægttab skal patienters kostindtag vurderes, og nødvendig intervention igangsættes.

Risiko for arvelig tarmkræft

Efterhånden som arvelige komponenter identificeres i et stigende antal sygdomme, bør en tilgang med familiemedieret information tages op til overvejelse. Vores resultater tyder på, at der er et ønske om - både i familierne, der har høj risiko og i den generelle befolkning - at sundhedsvæsnet spiller en aktiv rolle, når information om risiko skal formidles i familierne.

TNF mRNA og miR-21 i kolorektalcancer

Lokal invasion af cancerceller i den invasive front af CRC er forbundet med opregulering af TNF mRNA. TNF produceret i cancerceller forventes at stimulere inflammatorisk respons og proliferation, som for cancercellernes vedkommende vil kunne afstedkomme øget invasion i form af forgrening og budding. Det antages, at miR-21 samtidig undertrykker apoptose og reducerer inflammation.

Kan colitis ulcerosa behandles med parasit-æg?

Resultater fra dette studie vil forhåbentligt bidrage til godkendelsen af TSO som et naturligt biologisk lægemiddel med få milde bivirkninger til patienter med colitis ulcerosa. Potentielt vil denne behandling på sigt kunne bidrage til færre indlæggelser, et faldende behov for omkostningstunge behandlinger med hyppige bivirkninger samt nedsætte risikoen for kirurgi og stomi hos denne patientgruppe og dermed på flere fronter bedre patienternes livskvalitet.

Uveitis, scleritis og episcleritis kan forekomme som ekstra-intestinale manifestationer ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Uveitis og scleritis er som oftest ikke relateret til sygdomsaktiviteten i tarmen, hvilket episcleritis kan være. Grundet risiko for alvorligt synstab bør patienter med et rødt smertende øje - eller pludseligt synstab - henvises til hurtig vurdering ved øjenlæge.