Kan colitis ulcerosa behandles med parasit-æg?

Resultater fra dette studie vil forhåbentligt bidrage til godkendelsen af TSO som et naturligt biologisk lægemiddel med få milde bivirkninger til patienter med colitis ulcerosa. Potentielt vil denne behandling på sigt kunne bidrage til færre indlæggelser, et faldende behov for omkostningstunge behandlinger med hyppige bivirkninger samt nedsætte risikoen for kirurgi og stomi hos denne patientgruppe og dermed på flere fronter bedre patienternes livskvalitet.

Uveitis, scleritis og episcleritis kan forekomme som ekstra-intestinale manifestationer ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Uveitis og scleritis er som oftest ikke relateret til sygdomsaktiviteten i tarmen, hvilket episcleritis kan være. Grundet risiko for alvorligt synstab bør patienter med et rødt smertende øje - eller pludseligt synstab - henvises til hurtig vurdering ved øjenlæge.

Selvom de fleste af PLS-studierne ikke giver væsentlige prognostiske fund, kunne mange af dem danne grundlag for at generere hypoteser til videre studier. Flere markører viser et stort potentiale for yderligere undersøgelser og måske endda fremtidig klinisk anvendelse. Bred genomisk screening kan øge vores viden om kritiske trin i sygdomsudvikling og progression og dermed åbne nye forskningsveje til den prognostiske vurdering ved PLS.

Vores studie bidrager med ny viden. Baseret på 149 retrospektivt undersøgte patienter med GEP NEN G3 viser studiet, at PRRT synes at være en aktiv og effektiv behandling på tværs af subgrupper. En forudsætning for at udbrede PRRT til patienter med GEP NEN G3, er en øget brug af fx 64Cu-DOTATATE PET/CT for at afklare SSTR ekspression i tumor.

Vi fandt en lav forekomst af udiagnosticeret cøliaki ved screening blandt mænd og kvinder henvist til fertilitetsbehandling sammenlignet med studier fra andre lande. De fire patienter, som blev diagnosticeret med cøliaki, havde ingen væsentlige gastrointestinale symptomer, og i kun et af de fire par med cøliaki var infertiliteten uforklaret.

Det har gennem et unikt internationalt samarbejde været muligt at gennemføre to store randomiserede kliniske studier for åben versus laparoskopisk kirurgi for henholdsvis colon- og rectumcancer. Man kunne dog ikke gennemføre studierne blindede. Flere afdelinger inkluderede relativt få patienter, og nogle af de opererende kirurger har formentlig befundet sig på deres indlæringskurve for laparoskopisk kirurgi. Det betyder, at der har været en række muligheder for bias undervejs.