Exclusive enteral nutrition (EEN), a liquid-only diet, is established in treatment of Crohn’s disease. CD-TREAT is a diet consisting of regular foodstuffs that mimics the composition of EEN.

Hvordan IBD opstår er ikke helt afklaret, men de lange RNA-molekyler (lncRNAs) synes at spille en rolle i regulering af gen-ekspressionen, hvilket kan bidrage til bedre behandling af IBD.

Risiko for arvelig tarmkræft

Efterhånden som arvelige komponenter identificeres i et stigende antal sygdomme, bør en tilgang med familiemedieret information tages op til overvejelse. Vores resultater tyder på, at der er et ønske om - både i familierne, der har høj risiko og i den generelle befolkning - at sundhedsvæsnet spiller en aktiv rolle, når information om risiko skal formidles i familierne.

ERUS- elastografi anbefales ved små rektale tumorer. Teknikken kræver 5 -15 MHz transducere. Metoden giver mulighed for biopsi og drænanlæggelse, hvor percutan anlæggelse ikke er mulig.

Hver sjette dansker har irritabel tyktarm. Det er ikke en alvorlig lidelse, men er plagsom og forringer livskvaliteten, og lidelsen fylder meget i sundhedssystemet.

Det nuværende tilbud om screening for tarmkræft i Danmark kommer ikke alle borgergrupper til gavn. En række socioøkonomiske og demografiske indikatorer viser social ulighed.

#Seneste udgivelse

Gastroenterologi

Nr. 1 • marts 2020
4. Årgang
  • Social ulighed ved screening for tarmkræft
  • Endorektal ultralydsskanning
  • Nyt om patogenesen ved IBD

Updates on COVID-19

ECCO 2019

MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

ECCO 2019: Vedolizumab and anti-TNF in...

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 2:56

ECCO 2019: The cost burden of...

Speaker: Pia Munkholm

Spilletid: 3:01

ECCO 2019: Prevalence and healthcare costs...

Speaker: Johan Burisch

Spilletid: 1:32

#

Gastroenterologi

Christian Lodberg Hvas

Christian Lodberg Hvas
overlæge, ph.d., klinisk lektor

Mette Julsgaard

Mette Julsgaard
læge, ph.d.