Det største epidemiologiske studie på området viser en sammenhæng mellem nitratkoncentrationerne i drikkevand og risikoen for colorektal cancer allerede ved koncentrationer langt under den gældende grænseværdi

Da incidensen af pIBD er stigende, og cancere kan udvikles indenfor de første fem-ti år efter sygdomsdebut, bør der etableres et surveillance program hos pIBD patienter i forbindelse med deres forløb på børneafdelingerne.

I denne foreløbige opgørelse af studiet kunne der ikke findes signifikante forskelle mellem de to måder at hjemmemonitorere på: Hver tredje måned eller efter patientens behov – hverken med hensyn til sygdomsforløb (areal under kurven) eller ressourceforbrug af FC hjemme-tests.

Sigmoideoskopi

Det gør mere ondt at blive sigmoideoskoperet med cap. Forskellen er signifikant både klinisk og statistisk. Årsagen er uklar, men en hypotese er, at brugen af CAP gør en ellers uigennemførlig sigmoideoskopi mulig, fordi man nemmere kan se, hvor man skal hen og derfor kan presse mere på.

Genvarianter spiller en betydelig rolle hos patienter med fortsat uforklaret kolestatisk leversygdom efter standardudredning. Genpanelet er et nyt diagnostisk redskab, der sammen med den genetiske og hepatologiske vurdering effektivt identificerer patogene genvarianter ved uforklaret intrahepatisk kolestase.

Sygeplejerskespecialet har været under hastig udvikling i gastroenterologien. N-ECCO konsensusrapporten bør på sigt implementereres ved udbredelse og efteruddannelseskurser for sygeplejersker i hele Europa. IBD sygeplejerskespecialisten er snart officiel.

#Seneste udgivelse

Gastroenterologi

NR. 5 • november 2018
2. Årgang
  • Patient Reported Outcome
  • Fatigue
  • Cancerrisiko
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Effektvurdering ved opstart

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 3:53

Optimering af behandlingen af IBD

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 10:33

#

Gastroenterologi

Christian Lodberg Hvas

Christian Lodberg Hvas
overlæge, ph.d., klinisk lektor

Ebbe Langholz

Ebbe Langholz
overlæge, dr.med.

Lone Larsen

Lone Larsen
overlæge

Mette Julsgaard

Mette Julsgaard
læge, ph.d.