Uveitis, scleritis og episcleritis kan forekomme som ekstra-intestinale manifestationer ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Uveitis og scleritis er som oftest ikke relateret til sygdomsaktiviteten i tarmen, hvilket episcleritis kan være. Grundet risiko for alvorligt synstab bør patienter med et rødt smertende øje - eller pludseligt synstab - henvises til hurtig vurdering ved øjenlæge.

Selvom de fleste af PLS-studierne ikke giver væsentlige prognostiske fund, kunne mange af dem danne grundlag for at generere hypoteser til videre studier. Flere markører viser et stort potentiale for yderligere undersøgelser og måske endda fremtidig klinisk anvendelse. Bred genomisk screening kan øge vores viden om kritiske trin i sygdomsudvikling og progression og dermed åbne nye forskningsveje til den prognostiske vurdering ved PLS.

Vores studie bidrager med ny viden. Baseret på 149 retrospektivt undersøgte patienter med GEP NEN G3 viser studiet, at PRRT synes at være en aktiv og effektiv behandling på tværs af subgrupper. En forudsætning for at udbrede PRRT til patienter med GEP NEN G3, er en øget brug af fx 64Cu-DOTATATE PET/CT for at afklare SSTR ekspression i tumor.

MEST SETE MEDtalks

ECCO 2019: Prevalence and healthcare costs of perianal fistulas in Crohn’s disease   Se hele webinar

ECCO 2019: Prevalence and healthcare costs of perianal fistulas in Crohn’s disease

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/b5rwewng4t.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_b5rwewng4t seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/b5rwewng4t/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ECCO 2019: Prevalence and healthcare costs of perianal fistulas in Crohn’s disease&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ecco-2019-prevalence-and-healthcare-costs-of-perianal-fistulas-in-crohns-disease/'>Se hele webinar
Prevalence and healthcare costs of perianal fistulas in Crohn’s disease

ECCO 2019: Kræftrisiko ved IBD opstået i barndommen

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/b5rwewng4t.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_b5rwewng4t seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/b5rwewng4t/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ECCO 2019: Kræftrisiko ved IBD opstået i barndommen&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ecco-2019-ibd-cancer-and-serious-infections-in-europe-i-care-study-2/'>Se hele webinar
Kræftrisiko ved IBD opstået i barndommen

ECCO 2019: Treatment of IBD with thiopurine and allopurinol vs thiopurine monotherapy

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/b5rwewng4t.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_b5rwewng4t seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/b5rwewng4t/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ECCO 2019: Treatment of IBD with thiopurine and allopurinol vs thiopurine monotherapy&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ecco-uc-and-cd-increased-the-risk-of-type-2-diabetes-2-3-2/'>Se hele webinar
Treatment of IBD with thiopurine and allopurinol vs thiopurine monotherapy

ECCO 2019: Vedolizumab vs adalimumab in patients with active ulcerative colitis

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/b5rwewng4t.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_b5rwewng4t seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/b5rwewng4t/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ECCO 2019: Vedolizumab vs adalimumab in patients with active ulcerative colitis&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ecco-2019-vedolizumab-vs-adalimumab-in-patients-with-active-ulcerative-colitis/'>Se hele webinar
Vedolizumab vs adalimumab in patients with active ulcerative colitis

Vi fandt en lav forekomst af udiagnosticeret cøliaki ved screening blandt mænd og kvinder henvist til fertilitetsbehandling sammenlignet med studier fra andre lande. De fire patienter, som blev diagnosticeret med cøliaki, havde ingen væsentlige gastrointestinale symptomer, og i kun et af de fire par med cøliaki var infertiliteten uforklaret.

Det har gennem et unikt internationalt samarbejde været muligt at gennemføre to store randomiserede kliniske studier for åben versus laparoskopisk kirurgi for henholdsvis colon- og rectumcancer. Man kunne dog ikke gennemføre studierne blindede. Flere afdelinger inkluderede relativt få patienter, og nogle af de opererende kirurger har formentlig befundet sig på deres indlæringskurve for laparoskopisk kirurgi. Det betyder, at der har været en række muligheder for bias undervejs.

SP-D opreguleres ved inflammatorisk aktivitet hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom, formentligt for kompensatorisk at kontrollere og dæmpe inflammationen. SP-D påvirker ikke direkte DSS-induceret inflammation hos mus - muligvis på grund af meget lavt SP-D-udtryk i musenes tarm. Fremtidige studier bør yderligere afklare effekten af SP-D på inflammation i den humane tarm.

#Seneste udgivelse

Gastroenterologi

Nr. 7 • juni 2019
3. Årgang
  • IBD
  • Tarmbakteriernes betydning
  • Ny viden om tuftceller

ECCO 2019

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Effektvurdering ved opstart

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 3:53

Optimering af behandlingen af IBD

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 10:33

#

Gastroenterologi

Christian Lodberg Hvas

Christian Lodberg Hvas
overlæge, ph.d., klinisk lektor

Ebbe Langholz

Ebbe Langholz
overlæge, dr.med.

Lone Larsen

Lone Larsen
overlæge

Mette Julsgaard

Mette Julsgaard
læge, ph.d.