ECCO-konferencen i København

6.-9. marts blev der afholdt ECCO-kongres i Bella Centeret i København. Med 7960 registrerede deltagere var det den hidtil største kongres om inflammatoriske tarmsygdomme. ECCO er en europæisk faglig organisation med betydelig impact på fagområdet. Selve kongressen har ud over det lægefaglige program også selvstændige programmer for blandt andet IBD-interesserede sygeplejersker og diætister. Der er ”IBD Intensive Advanced Course” og en række uddannelsestilbud om blandt andet ultralydsundersøgelse ved IBD. ECCO udgiver også guidelines og arbejder for at fremme forskning: SciCom og UR-CARE. ECCO har udviklet sig fra at være en europæisk kongres til nu at have deltagere fra hele verden. Det er derfor naturligvis en ære, når ECCO-organisationen vælger København som kongresby. Vi vil vælge at opfatte det som en anerkendelse af den IBD-forskning af høj kvalitet, der er blevet præsteret i Danmark og de skandinaviske lande. Vi hilser dette meget velkomment og håber, at det vil anspore til yderligere…

Hepatocellulært carcinom

Der findes nu en række kirurgiske (og en enkelt medicinsk) behandling for Hepatocellulært carcinom. Bedst er leverresektion og levertransplantation, som dog kun er muligt hos et fåtal af patienterne.

Vores resultater viser, at kolorektal cancer udviser genetisk intra-tumor heterogenitet. Én biopsi pr. tumor giver derfor ikke nødvendigvis den fulde information om cancercellernes aggressivitet og behandlingsrespons. Vi finder, at spheroider i vid udstrækning afspejler den biopsi, som de dannes ud fra.

Kroniske smerter efter hysterektomi

Metabonomics er et forskningsområde, hvor resultaterne er tæt korreleret med den kliniske fænotype og dermed oplagt til identificering af biomarkører, diagnostik og tilvejebringelse af molekylær indsigt i sygdomsmekanismer.

Tarmbakteriernes betydning

FMT har vist sig at være en succesfuld behandlingsform i C. difficile infektioner, og probiotika kan mindske både somatiske og psykiske symptomer hos personer, der indtager disse som supplement over en længere periode.

Risikoen for koloncancer

Børn, der er højere eller tykkere end deres jævnaldrende, har senere i livet en større risiko for cancer i kolon, men ikke i rektum. Selv blandt børn med en normalvægt fandt vi, at risikoen for koloncancer var størst blandt børn med den højeste BMI. Den forøgede risiko for koloncancer er således ikke begrænset til børn med overvægt.

#Seneste udgivelse

Gastroenterologi

NR. 6 • marts 2019
3. Årgang
  • Kolorektalcancer
  • Fistler ved morbus Crohn
  • Cøliaki

ECCO 2019

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Effektvurdering ved opstart

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 3:53

Optimering af behandlingen af IBD

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 10:33

#

Gastroenterologi

Christian Lodberg Hvas

Christian Lodberg Hvas
overlæge, ph.d., klinisk lektor

Ebbe Langholz

Ebbe Langholz
overlæge, dr.med.

Lone Larsen

Lone Larsen
overlæge

Mette Julsgaard

Mette Julsgaard
læge, ph.d.