Der er mangelfuld enighed om opfølgning efter behandling for kolorektal cancer. I gennemgang af europæiske retningslinjer var der kun konsensus for fælles anbefalinger i halvdelen af temaerne.

FMT indgår i behandling af recidiverende C. difficile infektion. Det er dog endnu ikke sikkert, at FMT-behandling kan indgå i behandling af andre mave-tarm-sygdomme herunder colitis ulcerosa.

Kødindtag og NSAID synes at påvirke de samme biologiske mekanismer ved udvikling af tarmkræft. Information om kost og genetik bør derfor indgå ved undersøgelse af effekter af aspirin/NSAID.

Mere end 40.000 mennesker i Danmark lider af kronisk, inflammatorisk tarmsygdom (IBD). IBD er kendetegnet ved en tilbagevendende og med tiden progredierende inflammation i tarmen, der oftest debuterer hos unge mennesker i den fertile alder. På grund af sygdommenes kroniske karakter, uforudsigelige sygdomsforløb, tidlig debutalder og behovet for dyre behandlinger udgør IBD en væsentlig belastning for både patienter og sundhedssystemet.1,2  Da man endnu ikke kender årsagen til sygdommens opståen, er behandlingen af IBD i dag alene symptomatisk og udgøres af antiinflammatoriske og immunsupprimerende lægemidler for at inducere og vedligeholde ro i sygdommen, eller af kirurgi ved manglende respons af den medicinske behandling.  Paradigmeskiftet i behandling af IBD I de seneste to årtier har biologiske lægemidler revolutioneret behandlingen af patienter med IBD. Biologiske lægemidler er fremstillet af biologisk materiale fra levende organismer eller ved hjælp af genteknologiske metoder, og de retter sig mod centrale mediatorer i sygdommens patogenese. I kliniske studier…

ERUS- elastografi anbefales ved små rektale tumorer. Teknikken kræver 5 -15 MHz transducere. Metoden giver mulighed for biopsi og drænanlæggelse, hvor percutan anlæggelse ikke er mulig.

I en national kohorte af pancreascancer-patienter, som havde fået kurativ resektion, var overlevelsen efter Gemcitabin den samme som den, der blev vist i et randomiseret fase III-forsøg.

#Seneste udgivelse

Gastroenterologi

Nr. 8 • november 2019
3. Årgang
  • Biologisk behandling
  • Rektum-cancer
  • Inflammatorisk tarmsygdom

ECCO 2019

MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

ECCO 2019: Vedolizumab and anti-TNF in...

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 2:56

ECCO 2019: The cost burden of...

Speaker: Pia Munkholm

Spilletid: 3:01

ECCO 2019: Prevalence and healthcare costs...

Speaker: Johan Burisch

Spilletid: 1:32

#

Gastroenterologi

Christian Lodberg Hvas

Christian Lodberg Hvas
overlæge, ph.d., klinisk lektor

Ebbe Langholz

Ebbe Langholz
overlæge, dr.med.

Lone Larsen

Lone Larsen
overlæge

Mette Julsgaard

Mette Julsgaard
læge, ph.d.