Det er en almindelig klinisk erfaring, at patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD), colitis ulcerosa og morbus Crohn, periodevis i forløbet har gener fra abdomen, som ikke er tæt korreleret med graden af inflammation i blodprøver. Dette kan dokumenteres i metaanalyser. Forekomsten er hyppig og af flere beskrevet som værende tilstede hos ca. 40% af IBD-patienterne. Nogle har erfaret, at det især er under nedtrapning af prednisolonbehandling, men disse gener er aldrig ordentlig beskrevet videnskabeligt. Generne minder meget om Colon Irritabile (IBS) patienternes gener, men der er ikke evidens for det patofysiologiske grundlag. Uanset dette påvirkes patienternes livskvalitet også i faser med inaktiv inflammatorisk sygdom (remission). Der er desuden et betydeligt sammenfald mellem symptomerne på IBD og IBS i flere faser af den inflammatoriske sygdom. Læs hele artiklen

Kraeft I Galdevejene

Kræft i galdevejene og lever er nogle af de kræftformer, som på verdensplan er i størst vækst, og sygdommene berører mere end en million patienter. Samlet er de den hyppigste dødsårsag efter lungekræft. Galdevejskræft udgør ca. 10% af tilfældene, og er en af de kræftformer, der er sværest at behandle. I perioden 2010-2014 konstateredes der i Danmark hvert år mere end 200 nye tilfælde af galdevejskræft. I samme periode døde der årligt 130 patienter af sygdommen. Incidensen af kræft i galdegangen er stigende, og hvorimod næsten alle andre kræftformer har haft forbedring i overlevelsen er det ikke tilfældet for patienter med galdevejskræft. En årsag hertil er, at galdevejskræft typisk er uden symptomer før sent i sygdomsforløbet, hvor 70-90% af patienterne har fremskreden sygdom. Her er kirurgisk indgreb af svulsten enten på grund af lokalt fremskredet tumorvækst eller ofte metastaser ikke mulig. Patienter med galdevejskræft har en meget dårlig prognose, og kun

Den seneste UEGW-konference blev afholdt i Barcelona med vanlig høj faglig standard, og de helt store internationale ”buzzwords” indenfor kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) var treat to target, window of opportunity og deep remission. Treat to target (T2T) The International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Disease (IOIBD) initierede for år tilbage STRIDE projektet (Selecting Therapeutic Targets of Inflammatory Bowel Disease). Det resulterede i 2015 i en konsensusrapport over behandlingsmålene for henholdsvis colitis ulcerosa og morbus Crohn.  Med rapporten er tidligere tiders behandlingsmål som klinisk remission, steroidfri klinisk remission og endoskopisk remission afløst af et komposit behandlingsmål; behandlingsmålet er nu både klinisk og endoskopisk remission (deep remission), med det klare formål at reducere den inflammatoriske byrde og komplicerende forhold som stenoser, fistler og abscesser og dermed ændre sygdommenes naturhistorie. Rapporten baserer sig dog primært på retrospektive opgørelser og post-hoc analyser af større randomiserede kliniske studier på biologiske lægemidler. Læs hele

Uegw
TNF-α

Kroniske inflammatoriske sygdomme omfatter en række lidelser, der kan ramme blandt andet tarm (Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa), led (reumatoid artrit, psoriasis artrit og spondylartropati), hud (psoriasis, hidradenitis suppurativa) og øjne (kronisk uveit). Der er en stigning i hyppigheden af disse sygdomme. Kroniske inflammatoriske sygdomme er karakteriseret ved tidlig sygdomsdebut og kroniske forløb. Patienterne oplever betydelige daglige symptomer, der påvirker deres daglige aktiviteter, uddannelse, sociale og arbejds-liv. Disse sygdomme er livslange og rammer livskvaliteten for både patienten og dennes familie. Lægemidler rettet mod TNF-α (TNF-α inhibitorer) har de seneste årtier været en hjørnesten i behandling af svær kronisk inflammatorisk sygdom. Læs hele artiklen

De kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (Inflammatory Bowel Disease, IBD), Crohn’s sygdom (Crohn’s disease, CD) og colitis ulcerosa (ulcerative colitis, UC), er kroniske, livslange sygdomme, der er relateret til vestlig livsstil. Hyppigheden er stigende verden over, og i Danmark er den næsten 1%. IBD rammer ofte patienterne i deres unge år. Sygdommene har derfor stor betydning for patienternes og deres pårørendes livskvalitet, for samfundet i form af mistede arbejdsdage og for sundhedsvæsenets brug af resurser. Både genetiske og miljømæssige faktorer er involveret i IBD. Faktisk er IBD anset for at være den sygdom, hvor man er længst fremme med hensyn til at karakterisere de involverede gener. Det begyndte omkring 2001, hvor flere grupper nogenlunde samtidig fandt, at genet NOD2 (der koder for nucleotide binding oligomerization domain containing 2) var associeret til CD Læs hele artiklen

Gener Og Rygning Ved Ibd

Inflammatorisk tarmsygdom, som primært dækker morbus Crohn og colitis ulcerosa, påvirker millioner verden over, og op mod 50.000 patienter i Danmark. Sygdommene opstår ofte i det tidlige voksenliv, de er kroniske, og mange patienter oplever et livslangt behov for medicinering, ligesom en del patienter undergår kirurgiske indgreb. I mange år har man fokuseret på, om patienter med inflammatorisk tarmsygdom har en øget risiko for tarmkræft, som følge af lokal kronisk inflammation. Vores forskning har dog afklaret, at den velbehandlede patient ikke har en forøget risiko for kolorektal cancer, når der sammenlignes med den generelle befolkning. Det kan dog også tænkes, at den kroniske systemiske inflammation eller behandlingen heraf øger risikoen for andre typer af cancer. Læs hele artiklen

#Seneste udgivelse

Gastroenterologi

NR. 3 • marts 2018
2. Årgang
  • Inflammatorisk tarmsygdom
  • Nyt fra UEGW
  • Sundhed og sygdom
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Valg af behandling af IBD

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 7:21

Mål for behandlingen af IBD

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 7:37

Nyt i behandlingen af IBD

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 9:19

#

Gastroenterologi

Lone Larsen

Lone Larsen
overlæge

Ebbe Langholz

Ebbe Langholz
overlæge, dr.med.

Mette Julsgaard

Mette Julsgaard
læge, ph.d.

Trine Boysen

Trine Boysen
overlæge, ph.d., klinisk lektor

Christian Lodberg Hvas

Christian Lodberg Hvas
overlæge, ph.d., klinisk lektor

Ida Vind

Ida Vind
overlæge ph.d. klinisk lektor