Onykoskopi opdatering

Michela Starace, universitetet i Bologna, giver her en faglig opdatering på anvendelsen af onykoskopi i den daglige kliniske praksis.  

Med de nye behandlingsmuligheder for psoriasis vil vi i de kommende år erfare, at behandlingsmålene vil ændre sig. Med den nye behandlinger vil patienterne kunne opnå en betydelig bedre effekt. Den umiddelbare udfordring i eksempelvis Norge bliver, at godkendt de nye behandlinger til gavn for patienterne. I denne MEDtalk giver Nils-Jørgen Mørk, Sektionsoverlæge ved Hudavdelingen, Rikshospitalet i Norge, sin vurdering.

Mød EADV Board member Jørgen Serup

Gennem mere end 25 år har Jørgen Serup været en del af EADV, og deltaget i flere arbejdsgrupper gennem årene. Forskning og implementereingen af de nye resultater i den faglige klinik har altid været hans prioritet og derfor er det en stor glæde, at Journal of european academy of dermatology and venereology gennem årene har fået en højere og højere impact factor.  

Dyb videnskløft ved psoriasis

Rosa Parisi & Ireny Iskandar fra universitetet i Manchester (UK) fremlægger her data fra deres undersøgelse af incidens og prævalens for psoriasis globalt set og med særlig fokus på lande, hvor information om psoriasis er mangelfuld. Undersøgelsen viser en markant forskel i forekomsten af psoriasis i forhold til alder, diagnostisk metode og estimat af prævalens, men geografisk placering og etnicitet er også vigtige og betydende faktorer. Undersøgelsen peger også på en dyb videnskløft i forhold til forekomsten af psoriasis i et globalt perspektiv.  

Christian Blank, The Netherlands Cancer Institute, er en af keynote speakers ved årets EADV kongres. I denne MEDtalk deler han nye interessante aspekter ved immunterapi ved malign melanom - et vigtigt skrift frem mod en mere individualiseret behandling.  

Store forventninger til bred pipeline

Få et indblik i hvilke angrebspunkter og virkningsmekanismer, der er i pipelinen hos LEO Pharma me henblik på at bedre behandlingen af  psoriasis og atopisk dermatitis især for den del af patienterne, der fortsat har behov for et bedre effekt af behandlingen.