Laura B. von Kobyletzki, läkare, med.dr, MSc , dermatologisk avdeling, Malmø, docent i derma-epidemiologi har fokus på nye behandlinger af atypisk dermatitis både med hensyn til langtidseffekten og hvordan det går særlige grupper af patienter.  

Vi kan gøre det endnu bedre

Med den revolution behandling af psoriasis og atypisk dermatitis har været igennem med de biologiske behandlinger, er det relevant at spørge, om behandlingseffekten kan blive endnu bedre. Hør professor Robert Gniadeckis bud på et svar og hans vurdering af, de nye muligheder, der snart er en mulighed i den daglige klinik. Selvom mange patienter, i dag kan opnå bedring, som man tidligere kun turde håbe på en dag blev virkeligt, så er der dog fortsat områder, hvor der er behov for bedre og mere virksomme behandlinger.  

De senere år har givet os en forståelse af patogenesen for atopisk dermatitis, der er på mange måder er en langt mere kompliceret sygdom end psoriasis. Denne viden skal vi bruge i forhold til at optimere fremtidens behandling. I denne MEDtalk giver Kåre Tveit sin vurdering af nye behandlingsmuligheder og hans forventninger til en fremtid, der tegner lys for patienterne, og som han glædes over at være en del af.

Atopisk dermatitis i fokus på EADV

Kilian Eyerich, professor, Technical University of Munich, giver i denne MEDtalk et indblik i patofysiologien ved atopisk dermatitis. Årets EADV kongres afspejler udviklingen i vores forståelse af atopisk dermatitis, idet der i år er et væsentligt større antal præsentationer med den nyeste viden om atypisk dermatitis. Klik og hør Kilian Eyerich perspektivering af patogenesen ved denne udbredte dermatologiske lidelse.

Stigmatisering i dermatologien

Det er meget udbredt blandt dermatologiske patienter, at de oplever sig stigmatiseret og at dette i alvorlig grad påvirker deres livskvalitet. Ved dette års satte Jacek C. Szepietowski, medlem af EADV’s bestyrelse, fokus på dette problem, hvis alvor og udbredelse afhænger af såvel den dermatologiske sygdom samt lokale kulturelle forhold. Jacek C. Szepietowski peger på, at det er nødvendigt med et holistisk tilgang til dermatologiske patienter, hvori der også skal være strategier til at modvirke og beskytte mod stigmatiseringen. Klik og hør budskaberne fra Jacek C. Szepietowski, Department of Dermatology, Venereology and Allergology, University of Medicine, Wroclaw, Polen.  

EADV 2018 afspejler et speciale i transmission

Jørgen Serup, overlæge, professor, Bispebjerg Hospital, (DK), giver her sin vurdering af den tranformation dermatologien har gennemgået fra simple kemiske behandlinger med mindre effekt til behandlinger med komplekse biologiske lægemidler, hvor nye langtidsdata viser, hvor stor en effekt, patienterne opnår. Det er en imponerende udvikling, det dermatologiske speciale har været igennem, understreger Jørgen Serup.

#Seneste udgivelse

EADV 2018 på twitter