Nye biologiske lægemidler mod psoriasis

Induktionsterapi med nye biologiske lægemidler rettet mod IL-17 og IL-23 er effektivt og sikkert til behandling af moderat til svær plaque psoriasis. Ixekizumab har den største effekt.

hudkreft

Non-melanom hudkræft kan udvikles af UV-B lys, HPV-apoptose hæmning og nedsat immunosurveillance. Arvelige sygdomsgener, geno- og fænotypiske træk og soldyrkelse kan øge cancerrisikoen.

I et nyligt publiceret head to head-studie sammenlignes ixekizumab-behandling med guldstandard-behandlingen adalimumab til patienter med psoriasis artrit.

At leve med atopisk dermatitis

Atopisk dermatitis er en hyppig og kronisk hudlidelse, som kan nedsætte livskvaliteten hos børn og voksne. Majoriteten af unge har et mildt forløb. Svær AD og tidlig debut øger risikoen for at udvikle komorbiditeter i form af allergisk astma, allergisk rhinitis og fødevareallergi. Det er vigtigt, at patienten har en aktiv rolle i behandlingen og har en god sygdomsindsigt for at lindre sygdomsbyrden og reducere antallet af akutte udbrud.

Behandling af modermærkekræft med lymfeknudefjernelse i armhulen eller lysken medfører risiko for lymfødem i armen eller benet. Patienter med et kompliceret postoperativt forløb med infektion eller væskeopbobning, har forhøjet risiko for at udvikle lymfødem. De-eskalering af kirurgisk kræftbehandling og nye forebyggende initiativer vil forventeligt medføre færre lymfødem-tilfælde i fremtiden, og nye målemetoder kan muligvis føre til tidligere diagnose og et mildere patientforløb.

Færre skoldninger vil reducere forekomsten af hudkræft

Der har tidligere ikke været nogen real-world evidens for effekten af moderne behandlingsregimer hos den store gruppe af patienter, som ikke er repræsenteret i kliniske studier, og det har været uvist, om den positive effekt på overlevelse observeret i disse studier kan overføres direkte til den brede population af patienter med MM.