Sværhedsgraden af atopisk eksem

Sværhedsgraden af AD synes at være associeret til mandligt køn, forekomsten af astma og extrinsic undertype af AD. Dertil er forekomsten af en FLG-mutation betydende for udvikling af svær eksem blandt børn under fire år, samt betydende for udvikling af astma

Biologisk Behandling Af Psoriasis

Hæmning af IL-22 er blevet afprøvet ved både psoriasis og reumatoid artrit. Studierne er ikke publiceret, men den manglende videreudvikling af lægemidlet i denne retning tolkes som manglende effekt af behandlingen. Derimod er der blevet vist effekt af IL-22 hæmning ved atopisk dermatit.

Planter indeholder unikke naturstoffer, som mennesket har draget nytte af igennem årtusinder og stadig drager nytte af, da meget nuværende medicin er udviklet af naturstoffer fra planter. Der er mange traditionelle folkefærd, som stadig bruger naturen som ressource til medicin, og samarbejde med traditionelle brugere om vestlige videnskabelige undersøgelser af deres medicinske planter har stort potentiale for at identificere nye kandidater for medicin.

Atopisk dermatitis og hjerte-kar-sygdomme

Der er på nuværende begrænset evidens for, at AD alene er en klinisk betydende selvstændig risikofaktor for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Der er dog studier, der viser, at især patienter med svær AD har en øget forekomst af disse følgesygdomme. Det anbefales derfor, at patienter i høj risiko bliver informeret om forebyggende tiltag for at reducere hjerte-kar-sygdomme.

Blandt 1750 danske PsA-patienter fulgt i perioden 2000-2015 i det nationale DANBIO register observerede vi et markant ringere udbytte af TNF hæmmer behandling hos kvinder end mænd. Kvinder havde værre patient-rapporteret symptombyrde, funktionsniveau, rygeadfærd og co-morbiditets profil end mænd, når de påbegyndte behandling.

Den inflammatoriske proces samt livsstilsfaktorer ved psoriasis kan i sig selv udgøre en øget risiko for mor og barn og denne risiko kan potentielt være højere, hvis sygdommen er ubehandlet.3 Trods sine 20 år på markedet har behandling med TNF-hæmmere under graviditeten ikke vist sig entydigt at udgøre en risiko for den gravide eller barnet.