Biologisk behandling af atopisk dermatitis

Dupilumab er et nyt biologisk lægemiddel mod atopisk dermatitis, godkendt af såvel de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, som af EU. Derved blev dupilumab det første godkendte biologiske lægemiddel mod atopisk dermatitis

AD – fra praksis til hospital

Patienter med ko-morbiditeter og hvor deres AD ikke kan kontrolleres i praksis, kan henvises til specialiserede hospitalsafdelinger, der både tilbyder systemisk og biologisk behandling

Fedme er, især hos kvinder, associeret med en øget risiko for atopisk dermatitis. Dette har stor klinisk betydning, da fedme kan være en modificerbar risikofaktor for atopisk dermatitis, og det er velkendt, at fedme er relateret til mange sundhedsmæssige problemer

Vi fandt en sammenhæng mellem selvrapporteret eksem og førtidspension i den generelle befolkning, særligt blandt personer med en genetisk forringet hudbarriere.

Hvad dør atopisk eksem-patienter af?

Samlet viser studiet, at atopisk eksem-patienter lidt oftere dør af infektioner og hjerte-kar-sygdom.

psoriasis,

Hos spædbørn forekommer atopisk dermatitis især på ansigt, krop og ekstremiteternes strækkesider. Hos større børn er prædilektionsstederne albuebøjninger, knæhaser samt ankler, håndled, hoved og hals. Sprækker ved øreflip og såkaldt slikeksem med tørre, sprækkede læber kan også forekomme. Hos voksne forekommer atopisk dermatitis oftest på ansigt, hals samt hænder

#Seneste udgivelse

Dermatologi

Nr. 24 • juni 2018
9. Årgång
  • Atopisk Dermatitis
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Svigt af standard immunterapi ved malign...

Speaker: Marco Donia

Spilletid: 1:59

#

Dermatologi

Carsten Sauer Mikkelsen

Carsten Sauer Mikkelsen
Privatpraktiserende speciallæge

Jørgen Serup

Jørgen Serup
professor, overlæge, dr.med.