Biologisk behandling af atopisk dermatitis

Dupilumab er et nyt biologisk lægemiddel mod atopisk dermatitis, godkendt af såvel de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, som af EU. Derved blev dupilumab det første godkendte biologiske lægemiddel mod atopisk dermatitis …

AD – fra praksis til hospital

Patienter med ko-morbiditeter og hvor deres AD ikke kan kontrolleres i praksis, kan henvises til specialiserede hospitalsafdelinger, der både tilbyder systemisk og biologisk behandling …

Fedme er, især hos kvinder, associeret med en øget risiko for atopisk dermatitis. Dette har stor klinisk betydning, da fedme kan være en modificerbar risikofaktor for atopisk dermatitis, og det er velkendt, at fedme er relateret til mange sundhedsmæssige problemer …

Vi fandt en sammenhæng mellem selvrapporteret eksem og førtidspension i den generelle befolkning, særligt blandt personer med en genetisk forringet hudbarriere. …

Hvad dør atopisk eksem-patienter af?

Samlet viser studiet, at atopisk eksem-patienter lidt oftere dør af infektioner og hjerte-kar-sygdom. …

psoriasis,

Hos spædbørn forekommer atopisk dermatitis især på ansigt, krop og ekstremiteternes strækkesider. Hos større børn er prædilektionsstederne albuebøjninger, knæhaser samt ankler, håndled, hoved og hals. Sprækker ved øreflip og såkaldt slikeksem med tørre, sprækkede læber kan også forekomme. Hos voksne… …

#Seneste udgivelse

Dermatologi

Nr. 24 • juni 2018
9. Årgång
  • Atopisk Dermatitis
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Blue Light og forskning

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 9:25

Philips Blue Light Control

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 2:45

Klinisk dokumentation

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 11:27

MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Ny behandling til plaquepsoriasis

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 6:11

#

Dermatologi

Carsten Sauer Mikkelsen

Carsten Sauer Mikkelsen
Privatpraktiserende speciallæge

Jørgen Serup

Jørgen Serup
professor, overlæge, dr.med.