Eksponering af polykationer kombineret med BRAFE600-hæmmere kan effektivt bekæmpe melanom. Der er således behov for at forbedre polykationers design og teknik.

Skrevet af Morten Svarre, sundhedsfaglig journalist Poul Stannum er 79 år, pensionist og bor i en lejlighed i Frederikssund. Han er uddannet murer, men har det meste af sit arbejdsliv haft andre jobs på grund af atopisk dermatitis. Sygdommen har han haft så godt som hele sit liv. Som barn var han indlagt på Sundby Hospital, fordi sygdommen var meget udtalt.  Da han skulle vælge uddannelse, faldt valget på at blive murer, men det er et fag, som generelt er ret hårdt for huden - særligt når man har eksem.  ”Min far skulle finde job til mig. Jeg ville gerne være murer, men det var svært at finde læreplads. Jeg fik dog en læreplads i 1954, og blev udlært murer i 1958. Jeg var murer i 21 år, men arbejdet blev efterhånden ret hårdt for mig på grund af mit eksem,” beretter Poul, og han fortsætter: ”Min læge sagde til…

Selvom de fleste antiepileptika er fotosensibiliserende, synes brug af langt de fleste antiepileptika ikke at indebære en øget risiko for non-melanom hudkræft eller malignt melanom.

Nye biologiske lægemidler mod psoriasis

Induktionsterapi med nye biologiske lægemidler rettet mod IL-17 og IL-23 er effektivt og sikkert til behandling af moderat til svær plaque psoriasis. Ixekizumab har den største effekt.

Non-melanom hudkræft kan udvikles af UV-B lys, HPV-apoptose hæmning og nedsat immunosurveillance. Arvelige sygdomsgener, geno- og fænotypiske træk og soldyrkelse kan øge cancerrisikoen.

hudkreft

Atopisk dermatitis er en hyppig og kronisk hudlidelse, som kan nedsætte livskvaliteten hos børn og voksne. Majoriteten af unge har et mildt forløb. Svær AD og tidlig debut øger risikoen for at udvikle komorbiditeter i form af allergisk astma, allergisk rhinitis og fødevareallergi. Det er vigtigt, at patienten har en aktiv rolle i behandlingen og har en god sygdomsindsigt for at lindre sygdomsbyrden og reducere antallet af akutte udbrud.

#Seneste udgivelse

Dermatologi

Nr. 29 • december 2019
10. årgång
  • Psoriasis
  • Metastatisk melanom
  • Atopisk dermatitis
MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

Guselkumab vs adalimumab ved behandling af...

Speaker: Robert Gniadecki

Spilletid: 8:29

Blokering af interleukin 23: Nye behandlingsmuligheder...

Speaker: Robert Gniadecki

Spilletid: 10:43

Atopic dermatitis – a clinical update

Speaker: Anita Remitz

Spilletid: 8:15

#

Dermatologi

Carsten Sauer Mikkelsen

Carsten Sauer Mikkelsen
Privatpraktiserende speciallæge

Jørgen Serup

Jørgen Serup
professor, overlæge, dr.med.