Slægtninge til FH-patienter

Det er vigtigt at finde slægtninge til patienter med FH og, at de hurtigt sættes i kolesterolsænkende-behandling. Samtidig viser undersøgelsen, at på trods af, at en stor del af patienterne var i statin-behandling, havde de en øget risiko for et kardiovaskulært event.

Hvem skal vi vaccinere

Hvis man målrettet vaccinerer bestemte personer, kan man forøge effektiviteten dramatisk. Derfor bør man prioritere at vaccinere personer, som både i høj grad udsættes for smitte, og i høj grad vil bringe smitten videre til andre. Problemet er, at det er svært at identificere, hvem disse centrale personer er.

Fatigabilitet ved MS

Fatigabilitet måles ofte at være forøget hos personer med MS. I litteraturen findes en lang række forskellige protokoller til bestemmelse af fatigabilitet, men der findes for nuværende ingen konsensus baseret ”gold standard”. Hovedparten af de eksisterende studier benytter maksimale isometriske enkeltleds-kontraktioner, som generelt har acceptabel reliabilitet.

Kaffe og type 2-diabetes

Personer, der drikker fem kopper kaffe pr. dag, har 29% lavere risiko for at få type 2-diabetes sammenlignet med dem, der ikke drikker kaffe. For hver ekstra kop kaffe, man øger sit forbrug med, falder risikoen for type 2-diabetes med 6%.

På baggrund af ovenstående, kan liraglutid betragtes som velegnet mulig behandling af type 2-diabetespatienter med høj risiko for hjerte-kar-sygdom, som også har kronisk nyresygdom. Disse resultater er vigtige, da patienter med diabetes og nedsat nyrefunktion eller forhøjet albuminuri har en signifikant højere risiko for hjerte-kar-sygdom og død end diabetespatienter, der ikke har nyresygdom.

Dapagliflozin er nu dokumenteret kardiovaskulært sikkert. I en bred population af patienter med type 2-diabetes kan behandlingen reducere risikoen for kardiovaskulær død eller indlæggelse med hjertesvigt.