Vi står overfor enorme utfordringer med utviklingen av antibiotikaresistens. Det er en svært alvorlig og bekymringsfull situasjon, og vi er så å si under dobbelt ild. På den ene siden øker forbruket av antibiotika hvert år, ikke bare i Norge, men i hele verden. På den andre siden er det omtrent 30 år siden de nyeste typene av antibiotika ble utviklet, og det lages ikke lenger noen nye. Det betyr at vi i fremtiden står i fare for å dø av vanlige sykdommer, noe som allerede forekommer i omtrent 5 prosent av alle dødsfall som følge av en infeksjon. Hvis resistensutviklingen fortsetter, kan vi dessuten risikere at vi i fremtiden ikke lenger kan gjennomføre avanserte kreftbehandlinger, større kirurgiske inngrep eller transplantasjoner fordi vi ikke har de nødvendige antibiotikaene. Læs hele artiklen

Rygestop er det første og mest effektive skridt i behandlingen af KOL-patienter. Alligevel er der mange, der har svært ved at lægge tobakken på hylden på trods af, at de er diagnosticeret med sygdommen. En dansk audit indikerede, at mere end 30% af KOL-patienter fulgt i de danske lungeambulatorier ryger. Viden om faktorer, der har indflydelse på chancen for at opnå rygestop blandt KOL-patienter, er begrænset. De få studier på området har indikeret, at blandt andet alder er af betydning, men disse studier undersøgte ikke betydningen af KOL sværhedsgrad eller socioøkonomiske karakteristika. I denne artikel præsenterer vi resultaterne fra en ny national undersøgelse, hvor vi har undersøgt betydningen af den kliniske sværhedsgrad og patientens socioøkonomiske status for rygestop hos KOL-patienter, der behandles i de danske lungeambulatorier. Læs hele artiklen

D-vitamin er et fedtopløseligt vitamin, som hovedsageligt dannes ved solbestråling af huden, men kan også indtages gennem kosten og kosttilskud. D-vitaminmangel er almindelig, specielt i vintersæsonen, hvor solens stråler ikke kan danne tilstrækkelige mængder D-vitamin i huden. Andre faktorer forbundet med D-vitaminmangel omfatter rygning, lav uddannelse, overforbrug af alkohol, høj alder, fysisk inaktivitet, dårlig ernæring samt overvægt og fedme. D-vitamin er vigtigt for knoglernes funktion.1 Det regulerer calciumbalancen og mineralisering af knoglerne. D-vitaminmangel kan give engelsk syge, osteoporose og osteomalaci, afhængig af hvornår manglen indtræffer. D-vitaminmangel mistænkes dog også at have betydning for andre organsystemer, eksempelvis hjerte-karsystemet. Således er D-vitaminreceptorer blevet fundet i både hjertevæv og blodkar. Desuden har observationsstudier vist, at personer med D-vitaminmangel hyppigere får og dør som følge af hjerte-kar-sygdom sammenlignet med personer med normalt D-vitaminniveau. Læs hele artiklen

MEST SETE MEDtalks

 

Type 2-diabetes hos patienter med anden etnisk baggrund   Se hele webinar

Caroline Kistrup MEDtalk 30. maj 2017

Type 2-diabetes hos patienter med anden etnisk baggrund

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/cfpmwhzbad.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_cfpmwhzbad videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Type 2-diabetes hos patienter med anden etnisk baggrund&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/behandlingsmaessige-aspekter-ved-type-2-diabetes/'>Se hele webinar
- hvad gør man?

Risikoen for stroke er vigtigere end for blødning

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qqwddu8n5s.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_qqwddu8n5s videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Risikoen for stroke er vigtigere end for blødning

Nye GOLD-guidelines

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/6nkhi8o650.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_6nkhi8o650 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Nye GOLD-guidelines&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/nye-gold-guidelines/'>Se hele webinar
– Betydningen for KOL-patienter i almen praksis
MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Ny behandling til plaquepsoriasis

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/wkt9vbsskl.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.0% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_wkt9vbsskl videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Ny behandling til plaquepsoriasis&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/bluecontrol/'>Se hele webinar

KOL og udfordringer med inhalationsteknik

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/3qsk69sg11.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.0% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_3qsk69sg11 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
KOL og udfordringer med inhalationsteknik&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/webinarudfordringer-med-inhalationsteknik/'>Se hele webinar
Inhalationsteknik ved KOL og astma
Udfordringer med inhalationsteknik
fiskeolie

I denne artikel opsummeres de vigtigste fund fra et systematisk review og meta-analyse, hvori det blev undersøgt, om oliesupplementer fra havet (marine oliesupplementer) har effekt på gigtsmerter. Gigtpatienter anser generelt ledsmerter for at være det mest hæmmende gigtsymptom, hvilket kan være årsag til, at de fleste patienter forsøger sig med forskellige former for alternativ behandling (Eng. Complementary and Alternative Medicine). En amerikansk spørgeskemaundersøgelse har anslået, at op imod 90% af alle gigtpatienter anvendte eller tidligere havde anvendt alternativ medicin.3 Inden for gruppen af alternativ behandling er fiskeolie et populært kosttilskud blandt gigtpatienter. Marine oliesupplementer, såsom fiskeoliekapsler, menes at have en smertelindrende effekt på ledsmerter som følge af det høje indhold af langkædede polyumættede omega-3 fedtsyrer, herunder dokosahexaensyre (DHA; 22:6 n-3) og eikosapentaensyre (EPA; 20:5 n-3). EPA og DHA produceres primært fra marine mikroalger, føres videre med fødekæden og findes i de fleste fødevarer fra havet. Omega-3 fedtsyrer, der stammer fra ikke-marine kilder, såsom

Nationalt og globalt er der tale om, at vi står midt i en diabetesepidemi. Endnu flere vil fremover få diabetes, og de vil endvidere få sygdommen diagnosticeret i en stadig yngre alder – og kender vi betydningen af social ulighed i udviklingen af type 2-diabetes? Samtidig med at både efterløns- og pensionsalderen sættes markant op, betyder det, at mange flere skal være længere tid på arbejdsmarkedet, mens de har diabetes. Hidtil har man ikke anset type 2-diabetes som arbejdsmarkedsrelevant. For gammelmandssukkersyge var jo først noget, der fik betydning, når man var gået på pension. Det indtryk kan man også få ved at læse i rapporten Sygdomsbyrden i Danmark fra 2015. Selv om diabetes har den højeste incidens blandt de udvalgte 21 sygdomme i opgørelsen, så udgør diabetes en meget mindre andel af førtidspensioner, tabte leveår, sygefravær og produktionstab. Men det er fordi, det er komplikationerne til diabetes, der får konsekvenser for disse faktorer

BestPRactice toemrer, haender

2016 blev der gennemført 4377 medicinsamtaler på landets apoteker. Medicinsamtaler tilbydes personer med en kronisk sygdom, eller personer der skal have en længerevarende/livslang behandling, og som har indledt behandlingen indenfor det seneste halve år. Når man på det enkelte apotek ønsker at tilbyde medicinsamtaler, er det vigtigt, at man lokalt diskuterer, hvilke grupper man vil tilbyde en samtale. P-piller anvendt som prævention er ikke en kronisk sygdom, men behandling af akne er en længerevarende behandling – ligesom eksempelvis p-pille behandling til kvinder med polycystisk ovarie syndrom. For at medicinsamtaler skal blive en succes, skal der være en fælles forståelse og opbakning til projektet. Derudover skal farmakonomerne på det enkelte apotek vide, at de er den vigtigste brik i dette tilbud. De skal opleve, at det er et godt tilbud, og se hvad det kan betyde for den enkelte kunde på apoteket. Farmakonomernes holdning og forståelse farver nemlig den tilgang, de