Valsartan/sacubitril (LCZ696) er det første tilgængelige præparat med kombineret ARB og neprilysin inhiberende egenskaber (i litteraturen betegnet ARNi). Præparatet forbedrer behandlingen af patienter med kronisk hjertesvigt med EF under 40%, og dette er indtil videre den eneste indikation.

Behandling af fedme og type 2-diabetes

Der er et hastigt voksende behov for mere effektive farmakologiske værktøjer til behandling af fedme og type 2-diabetes. En række nye hormon-baserede hybrid-molekyler, designet til simultant at ramme flere metaboliske signalsystemer, er under udvikling og afprøvning.

Vaccination mod meningokoksygdom

Der er i dag virksomme vacciner mod fem af de seks N. meningitidis-grupper, som er årsag til IMS. Varigheden anslås til mellem seks måneder og fem år, hvorefter der er behov for en booster.

Samlet er der tiltagende evidens for, at influenza kan være udløsende årsag til AMI, hjertesvigt og apoplexi, navnlig hos ældre med kendt kardio-vaskulær sygdom. Risikoen synes at kunne reduceres gennem vaccination mod influenza. Nyere data tyder også på en tidmæssig relation mellem influenza og hoftefrakturer. Så måske kan influenzavaccination også beskytte mod hoftefraktur.

Kommunal KOL-rehabilitering

Fra ganske få studier, herunder den danske KOALA-database, tyder evidensen på, at der er ligeså gode effekter på fysisk formåen og livskvalitet af KOL-rehabilitering i kommunalt regi som i mere ressourcekrævende settings. Imidlertid er der flere og flere muligheder men også barrierer for at tilpasse træning til den enkelte borger/patients behov.

Almen praksis skal fremover i højere grad og tidligere i forløbet varetage kontrol og efterbehandling af patienter efter akut koronart syndrom. Dermed bliver den praktiserende læges rolle som tovholder afgørende tidligt i forløbet.

#Seneste udgivelse

Apoteket

Nr. 5 • februar 2019
3. årgang
  • Hepatitis A
  • Type 2-diabetes
  • Lavt stofskifte
#

Apoteket

Vinnie Krogh

Vinnie Krogh
apoteker