Nisserne kommer…

Den søde juletid nærmer sig med raske skridt og her på BestPractice har vi i år fået besøg af de altid flittige og arbejdsomme lægenisser! Uselviske, som vi er, deler vi gerne deres selskab – så du også kan få glæden og hyggen ved deres selskab. Hvis du gerne vil have besøg af nisserne, kan de downloades

patienter med atrieflimren

Atrieflimren er en af de hyppigste former for hjerterytmeforstyrrelser. Rytmeforstyrrelsen er ikke i sig selv farlig, men kan have alvorlige følgevirkninger for patienter med atrieflimren, herunder primært øget risiko for blodprop i hjernen. Oral AK-behandling (blodfortyndende medicin) i form af vitamin K-antagonister (for eksempel warfarin) eller NOAKs (Non-vitamin K orale antikoagulantia med markedsføringstilladelser p.t. for apixaban, dabigatran, edoxaban og rivaroxaban) er standardbehandling til patienter med atrieflimren. AK-behandling mindsker risikoen for blodprop i hjernen, men kan samtidig øge risikoen for blødninger. Viden om omkostninger ved blodprop i hjernen og blødninger blandt patienter med atrieflimren er derfor væsentligt for at kunne vurdere de samlede omkostninger til AK-behandling med forskellig sikkerhedsprofil. Efter vores kendskab findes der ikke tidligere undersøgelser, som afdækker omfanget af de samfundsmæssige omkostninger ved blodprop i hjernen og blødninger blandt patienter med atrieflimren i Danmark. Internationalt findes der kun meget få undersøgelser på området, især når det gælder omkostninger ved blødninger.

Det er svært at vurdere præcis, hvor mange der rammes af influenza hver sæson. Et skøn er 5% af befolkningen. I løbet af en ti-årig periode rammes den enkelte kun en-tre gange, så influenza er ikke noget, man får hvert år. De, der rammes, får pludseligt indsættende høj feber, hoste, ondt i halsen, træthed og muskelømhed i fem til syv dage og efterfølgende svækkelse, der kan vare i flere uger. Komplikationer kan være lungebetændelse, og risikogrupper kan få forværring af deres underliggende sygdom, for eksempel KOL, astma, hjertesygdom eller diabetes. Årligt dør 1000-2000 personer som følge af influenza. Antallet varierer fra år til år, og er afhængig af flere faktorer: Hvilken influenzatype er der tale om? Hvor godt virker vaccinen mod den virustype, der cirkulerer samt den generelle immunitet i befolkningen overfor den pågældende virustype? Læs hele artiklen

Vaccination mod influenza

MEST SETE MEDtalks

 

KOL og udfordringer med inhalationsteknik   Se hele webinar

KOL og udfordringer med inhalationsteknik

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/3qsk69sg11.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.0% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_3qsk69sg11 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
KOL og udfordringer med inhalationsteknik&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/webinarudfordringer-med-inhalationsteknik/'>Se hele webinar
Inhalationsteknik ved KOL og astma
Udfordringer med inhalationsteknik

Gode grunde til at seponere inhalationssteroid

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/fhzjqsfv4f.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_fhzjqsfv4f videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Gode grunde til at seponere inhalationssteroid&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hvordan-reduceres-steroidforbruget-hos-patienter-med-kol-2/'>Se hele webinar

Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-360x215.png 360w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hvad-skal-faa-mig-som-laege-til-taenke-adhd/'>Se hele webinar
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

På mit apotek oplever vi ofte, at borgere må gå igen uden deres receptmedicin på grund af pengenød. Det er personer, som fravælger deres medicinske behandling, fordi de ikke har penge til den. Det er ikke kun på mit apotek, problemet findes. Tidligere på året svarede godt halvdelen af 108 apotekere i en spørgeskemaundersøgelse, at de oplever det mindst en gang om ugen. 24% oplever det dagligt eller flere gange dagligt, og kun 20% af apotekerne oplever det sjældnere end månedligt. Det er et alvorligt problem. Selvfølgelig for den enkelte, der har brug for medicinen, men også for samfundet, fordi sygedage og unødige indlæggelser koster. Tilskuddet bør udjævnes To ud af tre af apotekerne i undersøgelsen vurderer, at problemerne med betalingen for hovedparten skyldes, at der netop er begyndt på et nyt tilskudsår. Grunden til, at det kan give problemer, er, at medicinbrugerne ikke får tilskud til medicin, før de

Vi står overfor enorme utfordringer med utviklingen av antibiotikaresistens. Det er en svært alvorlig og bekymringsfull situasjon, og vi er så å si under dobbelt ild. På den ene siden øker forbruket av antibiotika hvert år, ikke bare i Norge, men i hele verden. På den andre siden er det omtrent 30 år siden de nyeste typene av antibiotika ble utviklet, og det lages ikke lenger noen nye. Det betyr at vi i fremtiden står i fare for å dø av vanlige sykdommer, noe som allerede forekommer i omtrent 5 prosent av alle dødsfall som følge av en infeksjon. Hvis resistensutviklingen fortsetter, kan vi dessuten risikere at vi i fremtiden ikke lenger kan gjennomføre avanserte kreftbehandlinger, større kirurgiske inngrep eller transplantasjoner fordi vi ikke har de nødvendige antibiotikaene. Læs hele artiklen

Udfasning af vacciner

Rygestop er det første og mest effektive skridt i behandlingen af KOL-patienter. Alligevel er der mange, der har svært ved at lægge tobakken på hylden på trods af, at de er diagnosticeret med sygdommen. En dansk audit indikerede, at mere end 30% af KOL-patienter fulgt i de danske lungeambulatorier ryger. Viden om faktorer, der har indflydelse på chancen for at opnå rygestop blandt KOL-patienter, er begrænset. De få studier på området har indikeret, at blandt andet alder er af betydning, men disse studier undersøgte ikke betydningen af KOL sværhedsgrad eller socioøkonomiske karakteristika. I denne artikel præsenterer vi resultaterne fra en ny national undersøgelse, hvor vi har undersøgt betydningen af den kliniske sværhedsgrad og patientens socioøkonomiske status for rygestop hos KOL-patienter, der behandles i de danske lungeambulatorier. Læs hele artiklen