Psykologiske symptomer ved hypothyreose

Psykologiske symptomer optræder jævnligt ved hypothyreose især når sygdommen er ubehandlet samt under- eller overbehandlet, men i nogle tilfælde også ved tal inden for referenceområdet. Depressive symptomer, initiativløshed og angst hører til blandt de hyppigste psykologiske symptomer, men i sjældne tilfælde kan der desuden også ses psykotiske og maniske symptomer.

Der er betydelig forskel i AK-behandlingen og prognosen hos patienter med atrieflimren på tværs af regioner og kommuner i Danmark. Fokus på iværksættelse og persistens af AK-behandling er nødvendig, da mange patienter ikke får den nødvendige behandling.

Hjemmelevering af energi- og proteinrige hoved- og mellemmåltider kan forbedre styrken i ben og performancestatussen blandt ambulante underernærede lungekræftpatienter

Patienter med hyppige KOL-eksacerbationer oplever oftere bedring end hidtil antaget

Statinintolerans

Langtidsbehandling med statiner er sikker, og risikoen for klinisk relevante bivirkninger er lav. Der er høj succesrate ved at afprøve statinbehandling på ny, hvor 90% af patienterne kan behandles med statin. Det kræver tid og tålmodighed.

Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab har i samarbejde opdateret guidelines for farmakologisk behandling af type 2-diabetes

Patienter med på råd om nyt spørgeskema
depression

Behandling af hiv

Hiv kan ikke helbredes, og infektionen betegnes derfor i dag som kronisk. Behandlingen af hiv med cART er dog effektiv og muliggør et langt liv for hiv-patienterne. Foruden cART findes der en præventiv behandling, PrEP, for personer i høj risiko for hiv-smitte

Faglig test

#Seneste udgivelse

Apoteket

Nr. 5 • februar 2019
3. årgang
  • Hepatitis A
  • Type 2-diabetes
  • Lavt stofskifte
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en...

Speaker: Søren Mellemkjær

Spilletid: 16:23

Tilskuddet til medicin mod astma og...

Speaker: Klaus Roslind

Spilletid: 7:25

10-15% af alle voksne rammes af...

Speaker: Poul Jennum

Spilletid: 7:33

Vaccination mod influenza hos rejsende

Speaker: Carsten Schade Larsen

Spilletid: 9:13

#

Apoteket

Vinnie Krogh

Vinnie Krogh
apoteker