Det skønnes, at 5% af befolkningen over 75 år og 10% af de +85-årige har hjerteinsufficiens.

Hjertesvigtpatienter i almen praksis

Der kan være mange årsager til hjertesvigt, men fælles for alle typer hjertesvigt er den medicinske behandling, og det er essentielt, at såvel praktiserende læger som alle andre læger er opmærksomme på vigtigheden af denne behandling. Patienterne vil ofte skifte mellem sektorer, og det er derfor vigtigt, at der er et tæt og velfungerende samarbejde mellem den praktiserende læge og hjertesvigt lægerne på hospitalet.

Valsartan/sacubitril (LCZ696) er det første tilgængelige præparat med kombineret ARB og neprilysin inhiberende egenskaber (i litteraturen betegnet ARNi). Præparatet forbedrer behandlingen af patienter med kronisk hjertesvigt med EF under 40%, og dette er indtil videre den eneste indikation.

MEST SETE MEDtalks

Hjertesvigt skolen: Patienter med hjertesvigt har flere sektorovergange   Se hele webinar

Hjertesvigt skolen: Patienter med hjertesvigt har flere sektorovergange

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m1-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m1-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m1-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m1-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m1-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m1-90x54.png 90w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m1-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m1.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hjertesvigt skolen: Patienter med hjertesvigt har flere sektorovergange&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hjertesvigtskolen-patienter-med-hjertesvigt-har-flere-sektorovergange/'>Se hele webinar
Patienter med hjertesvigt har flere sektorovergange

Hjertesvigt skolen: Optitrering af den medicinske behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m2-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m2-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m2-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m2-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m2-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m2-90x54.png 90w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m2-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m2.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hjertesvigt skolen: Optitrering af den medicinske behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hjertesvigtskolen-optitrering-af-den-medicinske-behandling/'>Se hele webinar
Optitrering af den medicinske behandling

Hjertesvigt skolen: Vurdering af ejektionsfraktionen

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m3-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m3-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m3-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m3-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m3-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m3-90x54.png 90w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m3-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m3.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hjertesvigt skolen: Vurdering af ejektionsfraktionen&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hjertesvigtskolen-vurdering-af-ejektionsfraktionen/'>Se hele webinar
Vurdering af ejektionsfraktionen

Hjertesvigt skolen: Sådan håndterer du den ældre patient med hjertesvigt

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m4-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m4-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m4-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m4-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m4-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m4-90x54.png 90w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m4-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2019/09/schougerdes-playknap_m4.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hjertesvigt skolen: Sådan håndterer du den ældre patient med hjertesvigt&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hjertesvigtskolen-saadan-haandterer-du-den-aeldre-patient-med-hjertesvigt/'>Se hele webinar
Sådan håndterer du den ældre patient med hjertesvigt

Telemedicin til hjertesvigtspatienter

Patienter med kronisk hjertesvigt kan have gavn af telemedicin med henblik på at øge deres mentale velbefindende. TeleCare Nord Hjertesvigt er en kompleks intervention med mange aktører, og det er derfor svært at vide præcis hvilke dele af interventionen, der virker gunstigt.

Dapagliflozin er nu dokumenteret kardiovaskulært sikkert. I en bred population af patienter med type 2-diabetes kan behandlingen reducere risikoen for kardiovaskulær død eller indlæggelse med hjertesvigt.

Apopleksipatienten med atrieflimren

Kalium-niveauer i intervallerne 2,8-3,4 mmol/l og 5,0-7,4 mmol/l var forbundne med øget 90 dages mortalitet hos patienter med kronisk hjertesvigt. Ligeledes var kalium-værdier i det nedre og øvre niveau af det normale område (henholdsvis i intervallet 3,5-4,1 mmol/l og 4,8-5,0 mmol/l) også forbundne med forøget dødelighed sammenlignet med referenceintervallet på 4,2-4,4 mmol/l.

Test din viden

#Seneste udgivelse

Almen Praksis

Nr. 8 • august 2019
13. årgang
  • Influenzavaccination
  • Fedme og type 2-diabetes
  • Hypertension og hjertesvigt
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Hjertesvigt – forlæng livet og forebyg...

Speaker: Morten Schou

Spilletid: 1:41