God medicin og moderne PCI giver mange patienter med IHS et godt og langt liv uden større gener. For den praktiserende læge kan det dog være svært at henvise de ”rigtige” til videre undersøgelser.

Perifer arteriel sygdom er tegn på universel aterosklerotisk sygdom i både hjerte, hjerne og ben, og behandles primært med livsstilsændringer, blodprop-forebyggelse og sænkning af kolesteroltal.

PAD i underekstremiteterne kan medføre aterosklerose og nonfatalt myokardieinfarkt, nonfatal apopleksi og vaskulær død. Aggressiv behandling forbedrer disse patienters prognose markant.

Den stabile angina pectoris-patient har generelt en god prognose. I både udredning og behandling er godt samarbejde imellem sektorerne af stor værdi. Behandling med statin er vigtig.

Metformin er anbefalet som førstevalg ved type 2-diabetes. Ved hjertesygdom bør behandling med GLP-1-receptor agonist eller SGLT-2 tillægges under hensyn til sygdomshistorik og komorbiditet.

cancer

Behandling med glitazoner øger risikoen for frakturer hos kvinder med type 2-diabetes, hvorimod effekten af andre antidiabetika synes at være neutral baseret på nuværende tilgængelige data.