Fagligt selskab af Kliniske Diætister har undersøgt omfanget af sundheds- og behandlingstilbud til voksne mennesker med svær overvægt, IBS og mave-tarm problemer samt psykiatriske diagnoser.

ADHD-patienter har genetiske varianter, der i mindre omfang kan genfindes hos personer, der ikke har ADHD. De er disponeret for at få børn i en ung alder, og lægen bør derfor tale prævention med dem.

PDA opfattes som dimensionelt fordelte karakteristika, som er mere eller mindre fremtrædende ved autismespektrum-forstyrrelse. En gruppe med PDA og ASF kan altså ikke pålideligt skelnes fra en med ASF uden PDA.

Velreguleret blodsukker ved type 2-diabetes mindsker risikoen for hjerte- og nyrekomplikationer. Sundhedspersoner skal have en dialog med diabetespatienten, der tager afsæt i dennes hverdag.

ADHD og seksualitet

Mennesker med ADHD er oftere i yderområderne af ”normal” seksualitet. Det er præget af impulsivitet og svingende seksuel lyst, samt øget risiko for kønssygdomme og uønskede graviditeter.

GLP-1 er et tarmhormon, som passer med karakteristika vedtype 2-diabetes. Behandling med GLP-1-receptor agonister har nogle kliniske effekter såsom vægttab og reducering af systolisk blodtryk.

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose

Updates on COVID-19

Faglig test

Faglig test

Lægedage 2019

Lægedage 2019

Hvordan klarer du mødet med den...

Speaker: Juliane Dinesen

Spilletid: 3:52

Når svimmelhed og hovedpine er kardinalsymptomer...

Speaker: Grete Andersen

Spilletid: 5:14

Faglig dialog bedrer behandling af type...

Speaker: Jan Erik Henriksen

Spilletid: 4:07

Online uddannelse

Online uddannelse

#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge