kalium-niveauer i intervallerne 2,8-3,4 mmol/l og 5,0-7,4 mmol/l var forbundne med øget 90 dages mortalitet hos patienter med kronisk hjertesvigt. Ligeledes var kalium-værdier i det nedre og øvre niveau af det normale område (henholdsvis i intervallet 3,5-4,1 mmol/l og 4,8-5,0 mmol/l) også forbundne med forøget dødelighed sammenlignet med referenceintervallet på 4,2-4,4 mmol/l.

Apopleksipatienten med atrieflimren

Apopleksipatienter med atrieflimren

patienten med atrieflimren skal i AK-behandling. I forhold til valg af præparat er der en række individuelle faktorer, man som behandler bør tage stilling til og have erfaring med. I de tilfælde er det også vigtigt at inddrage patienten i behandlingsmulighederne.

Atrieflimren og risiko for cancer

Resultaterne fra vores studie tyder på, at en diagnose med AF er associeret med en øget risiko for en efterfølgende cancerdiagnose. Risikoen for enhver cancertype, kolorektal- og lungecancer var speciel høj inden for de første 90 dage efter AF-diagnosen.

MEST SETE MEDtalks

Inhalations-corticosteroid (ICS) ved KOL - hvilke patienter skal behandles og hvornår?   Se hele webinar

Inhalations-corticosteroid (ICS) ved KOL – hvilke patienter skal behandles og hvornår?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/ole-hilberg_playknap-1-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/ole-hilberg_playknap-1-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/ole-hilberg_playknap-1-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/ole-hilberg_playknap-1-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/ole-hilberg_playknap-1-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/ole-hilberg_playknap-1-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/11/ole-hilberg_playknap-1.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Inhalations-corticosteroid (ICS) ved KOL - hvilke patienter skal behandles og hvornår?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/inhalations-corticosteroid-ics-ved-kol-hvilke-patienter-skal-behandles-og-hvornaar/'>Se hele webinar
Inhalations-corticosteroid (ICS) ved KOL - hvilke patienter skal behandles og hvornår?

Svær lungeemboli – forebyggelse, behandling og kontrol

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/j02ybuyagl.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_j02ybuyagl seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/j02ybuyagl/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Svær lungeemboli – forebyggelse, behandling og kontrol&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/svaer-lungeemboli-forebyggelse-behandling-og-kontrol/'>Se hele webinar
Svær lungeemboli – forebyggelse, behandling og kontrol

Hvilke af dine patienter skal have AK-behandling

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/o4voux9jop.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_o4voux9jop seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/o4voux9jop/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hvilke af dine patienter skal have AK-behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hvilke-af-dine-patienter-skal-have-ak-behandling/'>Se hele webinar
Hvilke af dine patienter skal have AK-behandling

Behandling af patienter med kronisk benign smerte

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qrbmovm87j.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_qrbmovm87j seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qrbmovm87j/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Behandling af patienter med kronisk benign smerte&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/behandling-af-patienter-med-kronisk-benign-smerte/'>Se hele webinar
Behandling af patienter med kronisk benign smerte
Apopleksipatienten med atrieflimren

Ekkokarkardiografi kan måle graden af dyssynkroni i venstre ventrikels kontraktionsmønster ved hjælp af avancerede metoder. I tidligere studier har en høj grad af ventrikel-dyssynkroni vist sig at være forbundet med øget risiko for ventrikulære takykardier og ventrikelflimren i forskellige patientgrupper.

Intramyokardiel injektion af kryokonserverede allogene fedt-deriverede mesenkymale stromale celler til behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom er uden bivirkninger og viser gode behandlingsmæssige tendenser.

Lokalt immunrespons i kutant basal celle karcinom

Det er lykkedes at udvikle en pålidelig model til vurdering af risikoen for pludselig død blandt HCM-patienter, hvilket har fået stor betydning for, hvilke patienter der skal tilbydes profylaktisk ICD-behandling.

Quiz om svær astma

#Seneste udgivelse

Hjerte-kar-sygdomme

Nr. 1 • januar 2019
13. årgang
  • Familiær hyperkolesterolæmi
  • Atrieflimren og apopleksi
  • Angina pectoris
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge