De diagnostiske kriterier for ADHD bygger på symptomer, som primært forekommer hos børn i form af impulsivitet, hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelse, hvilket dog ikke afspejler vanskelighederne hos unge og voksne med ADHD. I takt med at barnet bliver ældre og nærmer sig voksenlivet, forsvinder adfærdssymptomerne, hvorefter den unge eller voksnes ADHD primært er betinget af opmærksomhedsforstyrrelsen, svingende energiniveau, koncentrationsproblemer, afledelighed, forglemmelse, hukommelsesbesvær samt emotionel labilitet. Man kan karakterisere ADHD som en tilstand med en generelt lavere tærskel for stress. Typisk vil børn og unge med ADHD ved første fremmøde hos lægen fremstå med typiske stresssymptomer, som man også kan betegne sekundære belastningssymptomer. Det kan være tristhed, forskellige former for angst samt til tider adfærdsforstyrrelser. Der kan forekomme episodisk misbrug eller, at den unge/voksne i perioder så at sige ”går ned med stress”. Læs hele artiklen

IPF

”Lungefibrose” er den danske, og efterhånden upræcise, betegnelse for de såkaldte idiopatiske interstitielle pneumonier, hvor den hyppigste undertype er idiopatisk pulmonal fibrose (IPF). Fra de første symptomer melder sig, og til patienten henvises til videre udredning, kan der gå op til to år, inden diagnosen IPF stilles. Selvom IPF er en sjælden sygdom med symptomer som åndenød og irritationshoste, der i daglig praksis let kan forveksles med KOL, pneumoni eller hjertesvigt, er det vigtigt at være opmærksom på at stille en korrekt diagnose så hurtigt som muligt. IPF er en progressiv og uhelbredelig sygdom, der manifesterer sig ved, at alveolevævet erstattes med bindevæv (”fibrose”), som således medfører en mortalitet, der langt overstiger de fleste cancersygdommes med en gennemsnitsoverlevelse på to-syv år fra diagnosetidspunktet. Nyere antifibrosebehandlinger har vist sig effektive ved at kunne reducere sygdomsudviklingen, nedsætte lungefunktionstabet samt øge tiden imellem IPF-relaterede indlæggelser, alt sammen faktorer medførende en forbedret overlevelse. Dette understreger

Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) udgav i november 2017 en opdateret KOL-vejledning. Forrige opdatering udkom i 2012, og siden har meget ændret sig, hvilket også er til at få øje på, da den nye udgave er ændret i væsentlig grad i forhold til indhold og fokus. Formålet med vejledningen har primært været at skabe et overskueligt og lettilgængeligt opslagsværk om KOL-patienter, som er tilpasset danske forhold og den nyeste viden på området. Helt centralt i ændringerne er en nytænkning af den farmakologiske behandling af KOL i stabil fase, som derfor vil være omdrejningspunktet for denne artikel. Grundstenene i KOL-behandlingen fremgår af fakta-boksen, men vil i øvrigt ikke blive berørt yderligere. Det samme gør sig gældende for andre, behandlings- og eventuelt udredningskrævende symptomer end åndenød – såsom (produktiv) hoste og lungeinfektioner. Læs hele artiklen

Kol Vejledning

MEST SETE MEDtalks

 

KOL og udfordringer med inhalationsteknik   Se hele webinar

KOL og udfordringer med inhalationsteknik

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/3qsk69sg11.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.0% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_3qsk69sg11 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
KOL og udfordringer med inhalationsteknik&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/webinarudfordringer-med-inhalationsteknik/'>Se hele webinar
Inhalationsteknik ved KOL og astma
Udfordringer med inhalationsteknik

Effekten af farmakologisk behandling

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/flg74x9418.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_flg74x9418 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Effekten af farmakologisk behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/effekten-af-farmakologisk-behandling/'>Se hele webinar
Effekten af farmakologisk behandling

Gode grunde til at seponere inhalationssteroid

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/fhzjqsfv4f.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_fhzjqsfv4f videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Gode grunde til at seponere inhalationssteroid&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hvordan-reduceres-steroidforbruget-hos-patienter-med-kol-2/'>Se hele webinar

Valg af behandling når patienten har type 2-diabetes og hjertesygdom

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-600x360.jpg 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-300x179.jpg 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-768x459.jpg 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-360x215.jpg 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Valg af behandling når patienten har type 2-diabetes og hjertesygdom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/valg-af-behandling-naar-patienten-har-type-2-diabetes-og-hjertesygdom/'>Se hele webinar

Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-360x215.png 360w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hvad-skal-faa-mig-som-laege-til-taenke-adhd/'>Se hele webinar
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

Kontrol i almen praksis efter ablation

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/mm2md4laos.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_mm2md4laos videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Kontrol i almen praksis efter ablation&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/kontrol-almen-praksis-ablation/'>Se hele webinar
Kontrol i almen praksis efter ablation
lungefibrose

Da idiopatisk pulmonal fibrose, lungefibrose (IPF); er sjældent forekommende og har symptomoverlap med andre lungesygdomme, vil KOL, pneumoni eller hjerte-kar-sygdom, oftest vurderes at være mulige underliggende årsager til patientens symptomer. Med få og enkle midler er det imidlertid muligt at skelne lungefibrose fra nævnte sygdomme Typisk vil patienter med IPF have åndenød, der langsomt forværres. I begyndelsen oplever patienterne åndenød i.f.m. længere gåture og ved at gå på trapper. Over måneder kan tilstanden forværres således, at patienten oplever åndenød ved selv kortere afstande eller færre trapper. Patienten oplever fysisk at kunne klare mindre og bliver hurtigt træt. Samtidig kan der udvikles irritationshoste, hvorfor tilstanden i begyndelsen kan forveksles med trachitis, laryngitis, og bronkhitis. – IPF vs. KOL Ved KOL er der en klar kausal sammenhæng med udvikling af sygdom og rygning. Denne kausale sammenhæng er ikke påvist ved IPF, men omvendt ved man, at rygning kan være en risikofaktor for

Spirometri er et vigtigt paraklinisk redskab ved udredning af lungesygdomme og herunder også IPF. Ved KOL patienten er spirometrien diagnostisk, hvis patienten har et obstruktivt mønster defineret ved en FEV1/FVC-ratio (index) på mindre end 70%. Herudover vil KOL-patienten overvejende have en FEV1 på under 80%. En patient med IPF kan derimod have normale værdier for FEV1 og FVC, men ved manifest sygdom vil spirometrien oftest udvise et restriktivt nedsat ventilationsmønster med en FVC mindre end 80%. For endelig afklaring af restriktion er en udvidet lungefunktionsundersøgelse med måling af total lungekapacitet (TLC) dog obligat, og påkræver således henvisning til lungemedicinsk udredning, hvor man samtidig kan måle iltoptagelsesevne (diffusionskapaciteten), som sammen med FVC, 6 minutters gangtest og HRCT –scanning foreløbigt er de bedste surrogatmål for sygdomsforværring ved IPF. Læs hele artiklen

spirometri

Hos nogle patienter forveksles de lungestetoskopiske fund ved IPF med dobbeltsidig pneumoni, som skyldes den bilaterale krepitationslyd ved begge tilstande. Ved lungefibrose (IPF) vil patienten dog ikke have feber, ej heller have behandlingseffekt af en eller flere antibiotikakure ligesom de lungestetoskopiske fund forbliver tilstede modsat ved velbehandlet pneumoni. Ved lungestetoskopi af en KOL-patient høres normalt ikke bilateral velcrolyd, medmindre patienten har svær samtidig bilateral pneumoni og/eller lungestase. Herunder kan du hører den karakteristiske lyd ved lungefibrose og ved normal stetoskopi. Læs hele artiklen

Kommende MEDtalkKommende MEDtalk

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Diabetisk nyresygdom og mikroalbuminuri – Screening...

Speaker: Søren Tang Knudsen

Spilletid: 7:34

Valg af diabetes behandling

Speaker: Søren Tang Knudsen

Spilletid: 08:17

Motivation til vægttab

Speaker: Pia Müller

Spilletid: 5:49

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 2 • februar 2018
12. årgang
  • KOL
  • Astma
  • Unik mikrobiota
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge