Bliv klædt på inden du bliver klædt af

Først i det nye år skyder vi den nordiske kampagne Bliv klædt på inden du bliver klædt af igang. Kampagnen sætter fokus på prævention, og skal hjælpe kvinder med at tage stilling til, hvilken type af prævention, der passer bedst til dem.  Vi retter ligeledes et specielt fokus på personer med ADHD, da kvinder med ADHD er særlig udsatte i forhold til tidlige og/eller u-planlagte graviditeter, tidlig seksuel debut og grænseoverskridende seksuel adfærd. Særligt yngre piger med ADHD er udsatte i forhold til både overgreb og grænseoverskridende seksuelle oplevelser. I forbindelse med kampagnen samarbejder vi både med forskellige organisationer og læger inden for både almen praksis, gynækologi og psykiatri. Blandt andet har vi etableret et samarbejde med Sex & Samfund i Norge, hvor de nationale aborttal er historisk lave grundet en markant nedgang i antallet af uønsket graviditeter, specielt blandt kvinder under 25 år. Forskellige specialister på området, herunder gynækolog Louise…

På trods af stigning i støtten til autonomi i egenomsorg og indtag af sund mad, var interventionen ikke bedre end standardbehandling i forhold til at forbedre blodsukkerkontrollen.

Bariatrisk kirurgi kan potentielt inducere vægttab ved NAFLD samt forbedre metabolisk syndrom og type 2-diabetes. Bariatrisk kirurgi kan desuden have gavnlige effekter på for eksempel GLP-1.

God medicin og moderne PCI giver mange patienter med IHS et godt og langt liv uden større gener. For den praktiserende læge kan det dog være svært at henvise de ”rigtige” til videre undersøgelser.

Perifer arteriel sygdom er tegn på universel aterosklerotisk sygdom i både hjerte, hjerne og ben, og behandles primært med livsstilsændringer, blodprop-forebyggelse og sænkning af kolesteroltal.

PAD i underekstremiteterne kan medføre aterosklerose og nonfatalt myokardieinfarkt, nonfatal apopleksi og vaskulær død. Aggressiv behandling forbedrer disse patienters prognose markant.

Faglig test

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
Lægedage 2019

Lægedage 2019

Hvordan klarer du mødet med den...

Speaker: Juliane Dinesen

Spilletid: 3:52

Når svimmelhed og hovedpine er kardinalsymptomer...

Speaker: Grete Andersen

Spilletid: 5:14

Faglig dialog bedrer behandling af type...

Speaker: Jan Erik Henriksen

Spilletid: 4:07

Online uddannelse

Online uddannelse

#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge