Automatiseret iltbehandling

Automatiserede iltsystemer, der kontinuerligt monitorer og justerer iltbehandlingen, indebærer et stort fremskridt og medfører en bedre kontrol af iltmætningen. Undersøgelser tyder på, at man kan afkorte indlæggelsestiden og varigheden af iltbehandlingen med sådanne systemer, og tilmed skabe øget tryghed hos patienterne.

β-blokkere synes at reducere KOL-risikoen

Behandling med β-blokkere synes at reducere både risikoen for at blive indlagt med en KOL-diagnose samt risikoen for at dø som følge af KOL sammenlignet med behandling med et andet antihypertensivt lægemiddel.

Fibrotisk lungesygdom

Vores undersøgelse viste, at patienterne og deres ægtefæller havde behov for den palliative indsats i sygdommens sidste fase. De havde behov for at planlægge, hvor patienten ønskede at dø, og hvordan man ville sikre, at patienten undgik ubehag og smerter.

MEST SETE MEDtalks

Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient   Se hele webinar

Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qrbmovm87j.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_qrbmovm87j seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qrbmovm87j/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/saadan-vurderer-du-og-laegger-en-plan-for-din-kroniske-smertepatient/'>Se hele webinar
Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient

Sådan sikrer du, at dine atrieflimren-patienter fortsat er i AK-behandling

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/c033uo6zcc.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_c033uo6zcc seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/c033uo6zcc/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Sådan sikrer du, at dine atrieflimren-patienter fortsat er i AK-behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/opstart-af-ak-behandling-2/'>Se hele webinar
Sådan sikrer du, at dine atrieflimren-patienter fortsat er i AK-behandling

Medikamentel behandling af forhøjet LDL-kolesterol

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/53yebeczo2.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_53yebeczo2 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/53yebeczo2/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Medikamentel behandling af forhøjet LDL-kolesterol&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/medikamentel-behandling-af-forhoejet-ldl-kolesterol/'>Se hele webinar
Medikamentel behandling af forhøjet LDL-kolesterol

Familiær hyperkolesterolæmi – Henvisning, udredning og behandling

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/92y2576kft.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_92y2576kft seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/92y2576kft/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Familiær hyperkolesterolæmi - Henvisning, udredning og behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/familiaer-hyperkolesterolaemi-henvisning-udredning-og-behandling/'>Se hele webinar
Familiær hyperkolesterolæmi - Henvisning, udredning og behandling

Kommunal KOL-rehabilitering

Fra ganske få studier, herunder den danske KOALA-database, tyder evidensen på, at der er ligeså gode effekter på fysisk formåen og livskvalitet af KOL-rehabilitering i kommunalt regi som i mere ressourcekrævende settings. Imidlertid er der flere og flere muligheder men også barrierer for at tilpasse træning til den enkelte borger/patients behov.

Sværheden af koronar arterie sygdom

Dette studie viser en sammenhæng mellem høj hypertension GRS og risikoen for at udvikle signifikante stenoser i koronarkarene samt øget sygdomsbyrde. Associationen af ​​hypertension GRS med øget odds for udvikling af koronar hjertesygdom var uafhængigt af, om patienterne blev diagnosticeret eller fik behandling for hypertension.

I vores studie har vi identificeret syv nye genetiske regioner med effekt på forskellige fosfolipidniveauer i blodet. Tre af disse regioner viste yderligere pleitropisk effekt, ved både at have en indflydelse på fosfolipidniveauet i blodet men også overordnet på glykæmisk kontrol, hvilket peger på et komplekst samspil mellem generne og metabolismen.

Faglig test

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge