ILS-patienter har stor symptombyrde, nedsat livskvalitet og ligeså dårlig eller endda dårligere prognose end mange cancersygdomme. Palliation bør indledes tidligt og baseres på patientens og de pårørendes behov …

ønsker For Dødssted

Palliativ behandling af KOL-patienter

Målet er udover at sikre optimal farmakologisk behandling også at informere om sygdom, symptomer, behandlingsmuligheder og støtte patient og pårørende i at leve bedste muligt trods sygdom …

KOL online-rehabilitering

Det randomiserede studie forventes at kunne konkludere, hvorvidt superviseret KOL online rehabilitering i fremtiden kan anvendes som et alternativt rehabiliteringstilbud til de patienter med KOL, som ikke føler sig kapable til at gennemføre et konventionelt KOL rehabiliteringsforløb på hospitalet. …

MEST SETE MEDtalks

 

Valg af diabetes behandling   Se hele webinar

Valg af diabetes behandling

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ft9hz1z4tb.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ft9hz1z4tb videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Valg af diabetes behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/valg-af-diabetes-behandling/'>Se hele webinar
Valg af diabetes behandling

Effekten af farmakologisk behandling

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/flg74x9418.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_flg74x9418 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Effekten af farmakologisk behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/effekten-af-farmakologisk-behandling/'>Se hele webinar
Effekten af farmakologisk behandling

Valg af behandling når patienten har type 2-diabetes og hjertesygdom

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-600x360.jpg 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-300x179.jpg 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-768x459.jpg 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2-360x215.jpg 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/modul2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Valg af behandling når patienten har type 2-diabetes og hjertesygdom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/valg-af-behandling-naar-patienten-har-type-2-diabetes-og-hjertesygdom/'>Se hele webinar

Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-360x215.png 360w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hvad-skal-faa-mig-som-laege-til-taenke-adhd/'>Se hele webinar
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

Kontrol i almen praksis efter ablation

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/mm2md4laos.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_mm2md4laos videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Kontrol i almen praksis efter ablation&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/kontrol-almen-praksis-ablation/'>Se hele webinar
Kontrol i almen praksis efter ablation

Hjertesvigt – forlæng livet og forebyg indlæggelser

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hjertesvigt – forlæng livet og forebyg indlæggelser&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hjertesvigt-forlaeng-livet-og-forebyg-indlaeggelser/'>Se hele webinar
Hjertesvigt – forlæng livet og forebyg indlæggelser
hjertesygdom

Ny henvisningsmulighed ved hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt som oplever, at de fysisk får det dårligere med tiltagende ødemer og åndenød kan måske nu tilbydes en ny behandling …

På nuværende tidspunkt er der ikke etableret rehabiliteringsforløb for danske patienter med lungeemboli. Mange af patienterne risikerer at blive tabt i sundhedssystemet, og de negative fysiske og psykiske følger samles ikke op i et struktureret, integreret program …

Peripartum kardiomyopati er sjælden i Danmark og ses i forbindelse med ca. 1:10.000 fødsler. De fleste kvinder forbedrer venstre ventrikelfunktion i løbet af et år, men ca. 15% oplever komplicerede forløb med vedvarende svært hjertesvigt, behov for MCS, hjertetransplantation eller… …

Lyn quiz om Myelomatose

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2018
12. årgang
  • Idiopatisk pulmonal fibrose
  • KOL
  • Lungecancer
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Betydningen af søvn

Speaker: Poul Jennum

Spilletid: 18:02

Nye forenklede retningslinjer for KOL-behandling

Speaker: Nina Godtfredsen

Spilletid: 27:26

Forekomst og behandling af kardiovaskulær sygdom...

Speaker: Jørgen Rungby

Spilletid: 20:50

#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge