PCD er en sjælden genetisk sygdom, som er underdiagnosticeret. Diagnosen skal mistænkes hos børn med gentagne infektioner i de nedre luftveje, ved næsepolypper og tegn på CRS og ved situs inversus.

Legionærsyge er klinisk en vanskelig diagnose, og udredningen vil som hovedregel foregå i hospitalsregi. Sygdommen må mistænkes ved behandlingssvigt af pneumoni med penicillin eller cefalosporiner.

Udredning for mulig svær astma

Udredning eller behandling for mulig svær astma bør altid indledes med at sikre astmadiagnosen, samt vurdere om der er tale om reel svær astma (eng: Severe asthma), eller svær behandlelig astma hvor manglende kontrol skyldes andre faktorer (eng: Difficult to treat asthma). I de nyeste retningslinjer defineres svær astma som astma, der kræver behandling med højdosis inhalationssteroid samt en anden forebyggende behandling, eller fast behandling med peroralt steroid for at opnå astma symptomkontrol, eller som forbliver ukontrolleret trods denne behandling. Omkring 5-15% af alle astmapatienter kan klassificeres som havende svær astma.   Årsager til manglende astmakontrol, kan ud over eventuel reel svær astma være dårlig adherence, utilstrækkelig inhalationsteknik eller triggers som allergener, rygning og medicin. Andre årsager til manglende astmakontrol kan være co-morbiditet.  Systematisk udredning Ved mistanke om svær astma bør der foretages en systematisk udredning af patienten med henblik på at bekræfte diagnosen og vurdere fænotypen, udelukke differentialdiagnoser, vurdere…

MEST SETE MEDtalks

Vaccination mod tyfus

Vaccination mod tyfus

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2016/07/lacc8ast_medtalk_dk.png" class="default_medtalk_image" /></a>
Vaccination mod tyfus
Vaccination mod tyfus

Vaccination mod influenza hos rejsende

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/gl6zv1zcej.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_gl6zv1zcej videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/gl6zv1zcej/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Vaccination mod influenza hos rejsende
Vaccination mod influenza hos rejsende

Nye reviderede guidelines for behandling af type 2-diabetes

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/swtw68oib6.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_swtw68oib6 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/swtw68oib6/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Nye reviderede guidelines for behandling af type 2-diabetes&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/nye-reviderede-guidelines-for-behandling-af-type-2-diabetes/'>Se hele webinar
Nye reviderede guidelines for behandling af type 2-diabetes

Ordination af inhalationssteroid ved KOL

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/akt88kue0g.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_akt88kue0g videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/akt88kue0g/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Ordination af inhalationssteroid ved KOL&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ordination-af-inhalationssteroid-ved-kol/'>Se hele webinar
Ordination af inhalationssteroid ved KOL

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

Praktisk håndtering af AK-behandling

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ioxtexk676.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ioxtexk676 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ioxtexk676/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Praktisk håndtering af AK-behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/praktisk-haandtering-af-ak-behandling/'>Se hele webinar
Praktisk håndtering af AK-behandling

Det er vigtigt, at vi tidligt behandler unge med astma optimalt for at forebygge tab af lungefunktion på sigt og negativ påvirkning af deres livskvalitet og arbejdsevne.

Mange astmapatienter kan varetages i almen praksis, derimod er der en gruppe med vanskelig astma, der bør tilses i speciallæge-regi for at optimere deres behandling og sikre, at alle ko-morbiditeter varetages sufficient.

MBKT som tillæg til lungerehabilitering kan lindre angst- og depressionssymptomer ved KOL, særligt blandt relativt yngre patienter. Effekten skyldes sandsynligvis især interventionens fokus på selv-medfølelse.

Lyn quiz om hjertesvigt

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 11 • oktober 2018
12. årgang
  • Svær astma
  • Idiopatisk lungefibrose
  • KOL

Kommende MEDtalkKommende MEDtalk

November 28, 2018 12:05

Det seneste indenfor behandlingen af svær astma

Professor Andrew Menzies-Gow I Almen praksis

TILMELD DIG HER
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge