Mobning, vold og type 2-diabetes

Mobning, vold og trusler er relativt hyppige stressbelastninger på arbejdspladser i Norden, og at udsættelse for disse belastninger er associeret med en højere risiko for at udvikle type 2-diabetes

Mange forskellige substrater samt mere eller mindre velbeskrevne signaleringsveje lader til at være involveret i virkningsmekanismerne bag DPP-4-hæmmerbehandling.

Rygnings effekt på sukkerstofskiftet

Umiddelbart ser det ud som om, at akut rygning i forbindelse med et måltid sænker den postprandiale blodsukkerstigning hos storrygere sammenlignet med et måltid, der indtages uden tilknyttet rygning

MEST SETE MEDtalks

Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?   Se hele webinar

Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-360x215.png 360w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hvad-skal-faa-mig-som-laege-til-taenke-adhd/'>Se hele webinar
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

Hjertesvigt – forlæng livet og forebyg indlæggelser

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/05/morten-schou_modul-3.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hjertesvigt – forlæng livet og forebyg indlæggelser&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hjertesvigt-forlaeng-livet-og-forebyg-indlaeggelser/'>Se hele webinar
Hjertesvigt – forlæng livet og forebyg indlæggelser

Betydningen af søvn

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/iuna8e2j1w.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_iuna8e2j1w videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/iuna8e2j1w/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Betydningen af søvn&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/betydningen-af-soevn/'>Se hele webinar
Betydningen af søvn

Vaccination mod tyfus

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2016/07/lacc8ast_medtalk_dk.png" class="default_medtalk_image" /></a>
Vaccination mod tyfus
Vaccination mod tyfus

Vaccination mod influenza hos rejsende

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/gl6zv1zcej.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_gl6zv1zcej videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/gl6zv1zcej/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Vaccination mod influenza hos rejsende
Vaccination mod influenza hos rejsende

Spørgsmål om KOL fra dine kolleger

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/akt88kue0g.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_akt88kue0g videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Spørgsmål om KOL fra dine kolleger&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/nye-forenklede-retningslinjer-kol-behandling-2-2-2/'>Se hele webinar
Spørgsmål om KOL fra dine kolleger
Patienter med på råd om nyt spørgeskema

Det er vigtigt at patientgrupperne bliver adskilt ved debut, da hurtig insulinbehandling er livsvigtig for type 1-diabetespatienterne.

Allerede blandt de 9-16 årige børn, hvis mor havde graviditetsdiabetes, ses tidlige tegn på præ-diabetes samt på overvægt og en usund fedtfordeling blandt disse børn

Depression hos moderen øger risikoen for, at barnet udebliver fra en børne­undersøgelse med op til 16% og øger risikoen med op til 11% for ikke at opnå fuld vaccination

Lyn quiz om Myelomatose

Kommende MEDtalkKommende MEDtalk

August 23, 2018 12:05

Farmakologisk behandling af type 2-diabetes

Ole Snorgaard I Almen praksis, Sygeplejersken

TILMELD DIG HER

#Seneste udgivelse

Vacination

Nr. 9 • august 2018
12. årgang
  • HPV test
  • Flåtbårne infektioner
  • BCG-vaccine
Vi anbefaler

Vi anbefaler

10-15% af alle voksne rammes af...

Speaker: Poul Jennum

Spilletid: 7:33

Hjertesvigt – kontrol i almen praksis

Speaker: Morten Schou

Spilletid: 4:19

Hurtigere diagnostik af myelomatose

Speaker: Torben Plesner

Spilletid: 3:19

#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge