Når den medicinske behandling er tilstrækkelig, kan værdien blive større ved, at vi, sammen med patienten, også har fokus patientens egne oplevelser - den hele patient.

I et nyligt publiceret head to head-studie sammenlignes ixekizumab-behandling med guldstandard-behandlingen adalimumab til patienter med psoriasis artrit.

Der er ikke forskel i genekspression mellem migrænepatienter uden for anfald og raske kontrolpersoner, og ej heller mellem MO- og MA-patienter uden for anfald.

Behandling med glitazoner øger risikoen for frakturer hos kvinder med type 2-diabetes, hvorimod effekten af andre antidiabetika synes at være neutral baseret på nuværende tilgængelige data.

Det kan endnu ikke anbefales at stoppe rutine-screeningen for diabetisk retinopati efter gastrisk bypass. Man bør derimod følge screeningsprogrammet som hos øvrige personer med type 2-diabetes.

Kødindtag og NSAID synes at påvirke de samme biologiske mekanismer ved udvikling af tarmkræft. Information om kost og genetik bør derfor indgå ved undersøgelse af effekter af aspirin/NSAID.

#Seneste udgivelse

Reumatologi

Nr. 47 • november 2019
12. Årgang
  • Psoriasis artrit
  • IL-20 cytokin-familien
  • Mixed connective tissue disease