Risiko for at udvikle leukæmi efter kræftbehandling som barn er forøget op til 20 år efter den første kræftdiagnose. Denne forøgede risiko gælder kun for myeloid og ikke for lymfoid leukæmi.

Der er sammenhæng mellem god kondition og nedsat risiko for KOL, og det er et faktum, at motion og fysisk aktivitet er gavnligt gennem hele livet og bør fremmes i alle aldre.

Den orale GLP-1-receptor agonist skal konkurrere med mere effektive injektionspræparater. Man forsøger at øge dosering. Det foreslås at kombinere en SGLT-2-inhibitor med den nu tilgængelige GLP-1 RA.

Henrik Lindman, chef for bryst cancer afdelingen, professor i Onkologi, Uppsala Universitet giver i denne MEDtalk sin vurdering af og forventninger til ny og kommende behandlingsmulighed til patienter med HER2 positiv brystcancer.  

Patienter med avanceret metastatisk HER2-postiv brystcancer, der tidligere har været behandlet med trastuzumab, pertuzumab, og T-DMI, har god effekt af trastuzumab deruxtecan (T-DXd). Dette konkluderede Ian E. Krop, Director, Clinical Research for the Breast Oncology Program, Dana-Farber Cancer Institute og  Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School, ved præsenttaionen af abstractet Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201a) in subjects with HER2-positive metastatic breast cancer previously treated with T-DM1: A phase 2, multicenter, open-label study (DESTINY-Breast01) på årets San Antonio Breast Cancer Symposium. ”Det endelige endpoint var objektiv responsrate (ORR) svarende til 60,9 %. Her opnåede 6,0 % af patienterne komplet respons (CR), og 54,9 % af patienterne havde en partiel respons”, forklarer Ian E. Krop, og uddyber, at andelen der opnåede sygdomskontrol (DCR) var 97,3 %. I dette open-label, single-group, multicenter, fase-2 studie blev de 184 patienter behandlet med 5,4 mg/kg T-DXd. Alle patienterne var tidligere blevet behandlet for deres kræftsygdom med…

Faglig test om PAD / CAD

Test din viden om PAD / CAD, og se hvilke svar du havde rigtige og forkerte.Du kan med fordel læse artiklerne i boksen herunder, før du tager testen.

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt