20% af den danske befolkning har kroniske non-maligne smerter.1 Smerter, der ikke alene medfører en betydelig psykisk belastning, men også er omkostningsfulde for såvel samfundet som den enkelte.2  Smerter i bevægeapparatet er dominerende hos denne patientgruppe. Der findes mange årsager til udviklingen af en kronisk smerteproblematik, men hyppigst er osteoartrose, spondylose og forudgående traume.3 Der indgår såvel fysiske som psykiske og sociale elementer i udviklingen og opretholdelsen af lidelsen. Tværfaglig behandling er derfor et nyttigt redskab til at tage hånd om de hårdest ramte patienter. I Danmark varetages den tværfaglige behandling oftest på specialiserede smerteklinikker og -centre. Det viser sig dog at være en udfordrende opgave at behandle kroniske non-maligne smerter. Opgørelser har vist, at hele 45,9% af patienterne er utilfredse med den behandling, de tilbydes i det danske sundhedsvæsen.1 Systematisk søgning Med en så høj patientutilfredshed må man stille spørgsmålstegn ved, om den tilbudte behandling er den optimale. Dette…

#Seneste udgivelse