ADHD og seksualitet

Mennesker med ADHD er oftere i yderområderne af ”normal” seksualitet. Det er præget af impulsivitet og svingende seksuel lyst, samt øget risiko for kønssygdomme og uønskede graviditeter.

Patienter med på råd om nyt spørgeskema

I dette internetbaserede studie, som undersøger patienternes egne præferencer i behandlingen af akut agitation, oplever en stor gruppe af patienterne sig sederet af den akutte medicinske behandling, hvilket ofte er patienternes begrundelse for at nægte at modtage den akut beroligende medicin frivilligt.

Dissemineret sclerose eller multipel sclerose (MS) er en kronisk sygdom i hjernens hvide substans. Det er den hyppigste invaliderende neurologiske sygdom hos yngre, og lidelsen debuterer typisk i 20-40 års-alderen. Incidensen og prævalensen er stigende, førstnævnte af ukendte årsager og især hos kvinder, således at kvinde/mand-ratioen nu er 2:1. En del af forklaringen på denne øgede forekomst er bedre diagnostiske muligheder med magnetisk resonans (MR) scanning af cerebrum, som har ført til tidligere diagnostik. I Danmark er der godt 9000 patienter med diagnosen MS. Forløbet at MS er meget varierende og inddeles i attakvis MS eller relapsing-remitting MS (RRMS), som efter typisk ca. ti år ofte overgår til sekundær progressiv MS (SPMS) med forværring mellem attakkerne. Ca. 10-15% af patienterne har primær progressiv MS (PPMS) uden attakker. Indikationen for behandling af attakker, der påvirker daglig aktivitet, stilles af neurologer, og eventuel behandling består af Medrol® (methylprednisolon) 500 mg p.o. daglig…

behandling. MS

#Seneste udgivelse