Nyt fra American Academy of Neurology

Der var interessante nyheder på AAN kongressen, afholdt i april 2018, inden for behandling af MS

ALS

Der findes endnu ingen behandling, der effektivt kan hindre degenerationen af de motoriske neuroner ved amyotrof lateralsklerose (ALS). For øjeblikket afprøves der dog ny medicin i adskillige kliniske behandlingsstudier efter lang tid med begrænset udvikling indenfor feltet.

Osteoporose eller knogleskørhed udgør en alvorligt samfundsøkonomisk og individuel risiko for især den ældre del af befolkningen. Den livslange frakturrisiko for kvinder over 50 år ligger på 50%! Men hvordan er sammenhængen mellem MS og osteoporose?

Ms Og Osteoporose
Nedsat Balance

Personer med multipel sklerose kan have massive problemer med stående og gående balance, og væsentlige begrænsninger i hverdagsaktiviteter og deltagelse i samfundslivet grundet nedsat balance.

Tidligere blev smerter ikke opfattet som et typisk symptom ved sygdommen, men det er nu anerkendt, at både akutte og kroniske smerter er et hyppigt og for patienten betydende symptom – og smerter kan endda være første symptom i sygdomsforløbet.

Smerter Ved Multipel Sklerose

At kunne forudsige prognose for nydiagnosticerede med multipel sklerose (MS) eller respons på biologisk behandling ud fra en biomarkør er essentielt for bekæmpe MS bedst muligt. Neurofilament light chain (NfL) er den mest lovende biomarkør, vi hidtil har haft i forhold til MS, men der er stadig et stykke vej fra forskningslaboratoriet og ud til virkeligheden på skleroseklinikkerne. Bioanatomi Intermediær filamenterne i centralnervesystemet (CNS) består af gliale filamenter og neurofilamenter. Neurofilamenterne indgår i neuronernes axoplasma og er en vigtig del af cytoskelettet i axoner og dendritter. Deres funktion er at give styrke og beskytte axonet og dendritterne overfor mekanisk påvirkning og ændringer i pH-værdi. Der findes tre tykkelser af neurofilamenter, hvoraf NfL på 68 kilodalton er den mindste. Læs hele artiklen her.  

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

NR. 41 • maj 2018
11. Årgang
  • Commotio cerebri
  • Multipel sclerose
  • Antidepressiv medicin

ECTRIMS 2017