Multipel sklerose i global belysning

En ny kortlægning viser, at prævalensen af MS stiger globalt, samt at incidensen hos kvinder stiger og overdødeligheden falder. Forsigtighed anbefales dog, hvis man ikke har valide data.

Fatigabilitet ved MS

Fatigabilitet måles ofte at være forøget hos personer med MS. I litteraturen findes en lang række forskellige protokoller til bestemmelse af fatigabilitet, men der findes for nuværende ingen konsensus baseret ”gold standard”. Hovedparten af de eksisterende studier benytter maksimale isometriske enkeltleds-kontraktioner, som generelt har acceptabel reliabilitet.

Der er fundet evidens for, at man i hjerner fra patienter med kronisk MS finder tab af neocortikale neuroner på omkring 40%.

Samfundsmæssige omkostninger ved blodprop i hjernen og blødninger hos patienter med atrieflimren

MEST SETE MEDtalks

ECTRIMS 2018: Highlights for behandling med rebif og cladribin   Se hele webinar

ECTRIMS 2018: Highlights for behandling med rebif og cladribin

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/c0mtrv7i44.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_c0mtrv7i44 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/c0mtrv7i44/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ECTRIMS 2018: Highlights for behandling med rebif og cladribin&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/high-lights-for-behandling-med-rebif-og-cladribin/'>Se hele webinar

ECTRIMS 2018: Patienter i behandling med høj effektive præparater får færre attakker

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/thor-calmer-playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/thor-calmer-playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/thor-calmer-playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/thor-calmer-playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/thor-calmer-playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/thor-calmer-playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/thor-calmer-playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Patienter i behandling med høj effektive præparater får færre attakker&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ectrims-2018-patienter-i-behandling-med-hoej-effektive-praeparater-faar-faerre-attakker/'>Se hele webinar
Patienter i behandling med høj effektive præparater får færre attakker

ECTRIMS 2018: Gode kliniske erfaringer med behandlingsskift til cladribin-tabletter

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/k1ekxfd66n.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_k1ekxfd66n seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/k1ekxfd66n/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ECTRIMS 2018: Gode kliniske erfaringer med behandlingsskift til cladribin-tabletter&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ectrims-2018-gode-kliniske-erfaringer-med-behandlingsskift-til-cladribin-tabletter/'>Se hele webinar
Gode kliniske erfaringer med behandlingsskift til cladribin-tabletter

ECTRIMS 2018: Antistoffer mod ion-kanal øger MS-risikoen dramatisk

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tomas-olsson_playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tomas-olsson_playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tomas-olsson_playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tomas-olsson_playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tomas-olsson_playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tomas-olsson_playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/10/tomas-olsson_playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Antistoffer mod ion-kanal øger MS-risikoen dramatisk&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/ectrims-2018-antistoffer-mod-ion-kanal-oeger-ms-risikoen-dramatisk/'>Se hele webinar
Antistoffer mod ion-kanal øger MS-risikoen dramatisk

Ved sidste års ECTRIMS-konference blev der fremlagt flere interessante data for cladribin. Målet med denne artikel er både at opsummere disse data, samt formidle de nye data, der er publiceret siden ECTRIMS. Ved ECTRIMS blev der præsenteret en række interessante posters, blandt andet om forekomsten af NEDA (No Evidence of Disease Activity) i CLARITY-studierne, hvor en gruppe patienter blev behandlet med 3,5 mg pr. kg i det to-årige placebo-kontrollerede CLARITY-studie og senere fulgt i CLARITY EXTENSION-studiet, hvor patienterne blev randomiseret til enten placebo eller gentaget behandling med cladribin 3,5 mg pr. kg i to år. Frekvensen af NEDA (ingen attakker, ingen forværring af disabilitet samt ingen MRI-aktivitet) var uden signifikant forskel, idet den lå på henholdsvis 42% og 48%.  Efterfølgende fulgte vi patienterne indtil slutningen af det femte år og observerede, at der var en lige stor del af patienter i begge grupper, som opretholdt NEDA. Dette viste, at der…

Patienter med tab af NEDA status efter to år havde i gennemsnit 51% højere BBB-permeabilitet i den normale hvide substans (NAWM) målt efter seks måneders behandling sammenlignet med patienter, som opretholdt deres NEDA status.

Et review af samtlige træningsstudier for MS-patienter viser, at træning primært anses som et symptomatisk og rehabiliterende behandlingsredskab, hvorfor systematisk træning initieres relativt sent i sygdomsforløbet.

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 44 • februar 2019
12. Årgang
  • Multipel sclerose
  • Migræne
  • Førstegangspsykose

ECTRIMS 2018