Liraglutid (Victoza®) er en GLP-1 receptor agonist, der reducerer HbA1c mere effektivt end perorale antidiabetika og i de fleste studier også mere end insulinbehandling. Liraglutid medfører et mindre vægttab på to-tre kg i gennemsnit og reducerer også det systoliske blodtryk med 2-4 mmHg. Bivirkninger under behandling med liraglutid (Victoza®) er primært kvalme, diarre, eventuelt opkastninger, ...

Seksualitet og erektil dysfunktion

Almen praksis, Sygeplejersken | Anette Højer Mikkelsen | 25. okt 2016 kl. 2:31 | ,,

Seksualitet og et velfungerende sexliv har stor betydning for de flestes livskvalitet. En undersøgelse viser, at ni ud af ti danskere i alderen 16-95 år finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv.1 Seksualitet og den seksuelle udfoldelse kan påvirkes af mange forskellige faktorer livet igennem, som indvirker på den ...

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en af de mest almindelige og invaliderende kroniske sygdomme. Forekomsten af KOL i Danmark er relativt høj: 17% af alle over 35 år har denne sygdom.1 Selv om KOL er en uhelbredelig sygdom, kan livsstilsændringer (rygestop og motion) og behandlinger (lægemidler og rehabilitering) lindre symptomerne og forbedre den enkeltes mulighed ...

En relativ høj andel af de danske patienter med atrieflimren får en reduceret NOAK-behandlingsdosis. Det er særdeles overraskende, idet der er klare indikationer for, hvornår man bør give reduceret dosis (se tabel). Samtidig er der ikke noget, der tyder på, at der er behov for dosisnedsættelse hos så stor en andel (31,5-41,5%). Det er således ...

Af Mogens Lytken Larsen, professor, overlæge, dr.med., Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Der er klar videnskabelig dokumentation for, at sænkning af LDL-niveauet har en gunstig indvirkning på udviklingen af aterosklerose og dermed den kardiovaskulære risiko. Spørgsmålet er imidlertid, om vi kan opnå en større gevinst ved at sænke LDL-kolesterol yderligere? Ser vi på resultaterne fra to ...

Af Sarah Wåhlin-Jacobsen, læge, ph.d.-studerende, Psykiatrisk Center København, Sexologisk Klinik, Rigshospitalet Nedsat seksuel lyst anses generelt for at have en multifaktoriel ætiologi. Biomedicinske, psykologiske, interpersonelle og sociokulturelle faktorer interagerer med hinanden og bidrager til den individuelle kvindes oplevelse af nedsat eller manglende seksuallyst.1 Faktorer som kan have indflydelse på kvinders seksuelle lyst Biomedicinske faktorer Sygdom, ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge