Der er siden 2006 kommet mange nye diabetesmidler på markedet, og det kan være svært at positionere hver enkelt i forhold til, hvordan de anvendes mest optimalt. Vi er blevet hjulpet af de eksisterende internationale guidelines, som de danske anbefalinger overordnet set har været i overensstemmelse med. Grundet mange nye data og den videnskabelige udvikling ...

Kaffe tillægges traditionelt både positive og negative effekter på helbredet, og mediernes og borgernes interesse for kaffe er stor. Vidensråd for Forebyggelse udarbejdede derfor i 2012 en rapport ”Kaffe, sundhed og sygdom”, som er blevet revideret i 2015.1 En systematisk gennemgang og meta-analyse har set på sammenhængen mellem kaffeindtagelse og risikoen for udvikling af type ...

Mere end 350 mio. personer i verden har diabetes, og sygdommen er derfor et stort folkesundhedsmæssigt problem. Sygdommen udgør en global epidemi, og på verdensplan er forekomsten af kroniske, ikke-smitsomme sygdomme stigende i et alarmerende tempo.1 Udvikling af type 2-diabetes involverer prædisponerende faktorer som arvelighed og miljø, herunder et ugunstigt intrauterint miljø.2 Den seneste tids ...

Hypoglykæmi i patientperspektiv

Almen praksis | Ulrik Pedersen-Bjergaard | kl. 11:19 | ,

Hypoglykæmi er en bivirkning til behandling med insulin, sulfonylurinstoffer, meglitinider eller ved kombinationsbehandling, hvor disse lægemidler indgår. Det er vigtigt, at patienterne forstår, at hypoglykæmi ikke er en del af sygdommen. Som læger er det vigtigt at huske, at hypoglykæmi ved behandling af type 2-diabetes kun forekommer i de tilfælde, hvor patienten behandles med et ...

Glukagon producerende tumorer

Almen praksis | Nicolai J. Wewer Albrechtsen | kl. 11:17 | ,

Der findes næsten 100 mave-tarm hormoner, som bliver udskilt til blodet, når vi spiser. Eksempelvis glucagon-like peptide-1 (GLP-1), der stimulerer insulinsekretionen og hæmmer glukagonsekretionen samt aktiverer appetit-regulerende neuroner i hypothalamus.1,2 Således skabes et netværk af cirkulerende faktorer mellem vores mave-tarm kanal, bugspytkirtlen og hjernen. Hormonerne GLP-1 og glukagon secerneres fra henholdsvis tarmen og pankreas, men ...

Der findes adskillige basale insuliner til behandling af type 2-diabetes. • Insulatard Insulatard® har en udtalt peak effekt tre-seks timer efter injektionen, og det sammenholdt med en stor dag til dag variation i mængden af insulin, der absorberes til blodet, medfører, at det ofte er vanskeligt at få faste blodsukker i niveau uden, at risikoen ...

Liraglutid (Victoza®) er en GLP-1 receptor agonist, der reducerer HbA1c mere effektivt end perorale antidiabetika og i de fleste studier også mere end insulinbehandling. Liraglutid medfører et mindre vægttab på to-tre kg i gennemsnit og reducerer også det systoliske blodtryk med 2-4 mmHg. Bivirkninger under behandling med liraglutid (Victoza®) er primært kvalme, diarre, eventuelt opkastninger, ...

Seksualitet og erektil dysfunktion

Almen praksis, Sygeplejersken | Anette Højer Mikkelsen | 25. okt 2016 kl. 2:31 | ,,

Seksualitet og et velfungerende sexliv har stor betydning for de flestes livskvalitet. En undersøgelse viser, at ni ud af ti danskere i alderen 16-95 år finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv.1 Seksualitet og den seksuelle udfoldelse kan påvirkes af mange forskellige faktorer livet igennem, som indvirker på den ...

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en af de mest almindelige og invaliderende kroniske sygdomme. Forekomsten af KOL i Danmark er relativt høj: 17% af alle over 35 år har denne sygdom.1 Selv om KOL er en uhelbredelig sygdom, kan livsstilsændringer (rygestop og motion) og behandlinger (lægemidler og rehabilitering) lindre symptomerne og forbedre den enkeltes mulighed ...

En relativ høj andel af de danske patienter med atrieflimren får en reduceret NOAK-behandlingsdosis. Det er særdeles overraskende, idet der er klare indikationer for, hvornår man bør give reduceret dosis (se tabel). Samtidig er der ikke noget, der tyder på, at der er behov for dosisnedsættelse hos så stor en andel (31,5-41,5%). Det er således ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge