Det skønnes, at 5% af befolkningen over 75 år og 10% af de +85-årige har hjerteinsufficiens. Hjerteinsufficiens er en hyppig årsag til indlæggelser på medicinsk afdeling og skønnes at medføre ca. 11.000 indlæggelser årligt. En typisk sygehistorie for en patient med kronisk hjerteinsufficiens er, at patienten bliver indlagt med ”vand i lungerne” og efter akut ...

Patienter med atrieflimren har høj risiko for at udvikle tromboemboliske tilfælde, som oftest manifesterer sig som iskæmisk apopleksi. Heldigvis har oral antikoagulationsbehandling vist sig at være særdeles effektiv til at forebygge sådanne alvorlige hændelser, og denne behandling anbefales livslangt.  Behandlingen forebygger omtrent to tredjedele af alle iskæmiske apopleksier, men er ikke uden omkostninger, og alvorlige ...

Atrieflimren øger risikoen for apopleksi fire til seks gange, hvorfor europæiske og danske guidelines siden 2010 har anbefalet oral antikoagulerende behandling til patienter, som har moderat-øget risiko for apopleksi (CHA2DS2-VASc score på 1 eller derover for mænd og score på 2 eller derover for kvinder).  I årtier har man anvendt vitamin K-antagonister (VKA), som reducerer ...

Internationale guidelines anbefaler at psykosociale faktorer hos personer med diabetes integreres i vurdering og planlægning af behandlingen. Manglende vurdering heraf kan medføre diabetes-stress, disintegration af diabetes og ringe diabetes outcomes.1  Diabetes-stress er defineret som bekymringer relateret til den daglige håndtering af diabetes, risikoen for følgesygdomme og oplevelsen af manglende psykosocial støtte fra ens eget sociale ...

Små atrieseptum-defekter

Almen praksis | Sebastian Udholm | 15. Aug 2019 kl. 3:02 |

Atrieseptumdefekter (ASD) er et medfødt hul i skillevæggen mellem hjertets forkamre, og det er en af de hyppigst forekommende medfødte hjertesygdomme i Danmark. Hullet tillader, at iltet blod passerer fra venstre til højre hjertehalvdel og efterfølgende videre ud i lungerne.  Denne volumenbelastning af de højresidige hjertekamre kan medføre dilatation af kamrene, hvilket til sidst kan ...

Med nærværende artikel vil jeg fortælle om den kliniske tilgang til hjertesvigtpatienterne i almen praksis. Jeg vil fortælle lidt om medicinen samt vigtigheden af et godt samarbejde mellem primær og sekundær sektor.  Hvordan finder praktiserende læger patienter med hjertesvigt, og hvor skal de være ekstra opmærksomme? Diagnosen hjertesvigt (eng. Heart Failure, HF) stilles, når patienten ...

Hvis man arbejder i almen praksis, har man formentlig mødt patienter med hypothyreose, som ikke føler sig velbehandlede på standardbehandlingen med L-T4. I 2013 udkom bogen ”Få livet tilbage – en bog om lavt stofskifte”.1 Bogen sætter blandt andet fokus på kombinationsbehandling med L-T4 og L-T3 som en måde at øge livskvaliteten.  L-T3 har siden ...

Blokering af renin-angiotensin systemet (RAS) med angiotensin converting enzyme (ACE) hæmmere eller angiotensin II-receptor blokkere (ARB) forbedrer prognosen hos patienter med kronisk hjertesvigt.  RAS-blokaden reducerer dødeligheden relateret til progredierende hjerteinsufficiens og medfører færre akutte dødsfald og indlæggelser på grund af forværring i tilstanden. Desuden er der symptomatiske effekter i form af aftagende dyspnø, mindre træthed ...

Et nyere dansk studie bidrager med viden om udviklingen af kardiovaskulær autonom neuropati (KAN) og risikofaktorer for denne komplikation hos personer med type 2-diabetes, som er fulgt i almen praksis.1 KAN er en hyppig senkomplikation til diabetes, som i tidligere studier har vist sig at forekomme hos op mod halvdelen af personer med type 2-diabetes ...

Fedme og dens følgesygdomme, herunder type 2-diabetes, udgør en hastigt voksende trussel mod den globale folkesundhed og verdensøkonomien. Fedme manifesterer sig som en kronisk forstyrrelse i energimetabolismen, hvor neurobiologiske processer vedligeholder en uhensigtsmæssig stor mængde kropsfedt.  De fleste overvægtige oplever, at ihærdige forsøg på at reducere kropsvægten effektivt modarbejdes af biologiske impulser herunder øget sult, ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge