Flyrelateret hovedpine – hvad ved vi?

Almen praksis | Sebastian Bao Dinh Bui | 22. Nov 2018 kl. 9:23 |

Under de mange årlige globale flyrejser er det ikke alle flypassagerer, der kan læne sig tilbage og nyde flyveturen. For en del flypassagerer er flyveturen forbundet med en særdeles smertefuld hovedpine, som gør resten af rejsen ubehagelig.  På verdensplan er der 100 millioner flypassagerer,1 der årligt lider af flyrelateret hovedpine, mens tilfældet er det samme ...

Forskningen har i en årrække interesseret sig for, om og hvordan der er sammenhæng mellem syns- og/eller hørenedsættelse og psykiatriske lidelser. Svaret er, så vidt vi ved ud fra den eksisterende forskningsbaserede viden, at det er der sandsynligvis, men sammenhængen er ikke enkel.  Funktionelt syns- og/eller hørenedsættelse er et syns- og/eller høretab, som ikke kan ...

Apoplexia cerebri er en fællesbetegnelse, der dækker over infarkt (85% af alle tilfælde) og hæmoragi (15% af tilfældene). I 2012 var incidencen 15.000 nye tilfælde pr. år, og prævalensen var over 93.000.1 Depression er en meget hyppig komplikation, som forekommer med otte gange øget incidens de første måneder efter en apopleksi i forhold til baggrundsbefolkningen.2 ...

Bipolar affektiv sindslidelse rammer ca. 1-1,5% af befolkningen.1 Udover depressive, maniske og psykotiske symptomer har patienter med bipolar sygdom ofte selvmordstanker, hvilket medfører store lidelser og behandlingsudfordringer.2-4  Blandt patienter med bipolar sygdom er den estimerede livstidsrisiko for selvmordsforsøg 25-50% med en betydelig større andel, der har selvmordstanker.2-5 På trods af dette findes der kun begrænset ...

Quiz om hjertesvigt

Almen praksis | BestPractice | 17. okt 2018 kl. 12:39 |

Test din viden om hjertesvigt, og se herunder hvilke svar du havde rigtige og ...

Primær cilie dyskinesi (PCD) er en genetisk sygdom, som rammer 1:10.000. I Danmark er ca. 120 patienter diagnosticeret og således betydeligt underdiagnosticeret. Sygdommen skyldes mutationer i gener, som har betydning for funktionen og opbygningen af de bevægelige fimrehår på luftvejsepithelet benævnt cilier.  Ciliebeklædt luftvejsepithel er hovedaktør i transporten af luftvejssekret. Ufuldkommen ciliefunktion i de nedre ...

Legionella blev identificeret første gang i 1977 i forbindelse med et større udbrud på et kongrescenter i Philadelphia i 1976, hvor der blev afholdt møde for krigsveteraner (legionærer). 182 personer blev smittet, hvoraf 29 døde. Seks måneder efter udbruddet blev bakterien identificeret for første gang fra obduceret lungevæv. Bakterien fik navnet Legionella pneumophila og sygdommen ...

Udredning for mulig svær astma

Almen praksis | Kirsten Sidenius | kl. 12:29 |

Udredning eller behandling for mulig svær astma bør altid indledes med at sikre astmadiagnosen, samt vurdere om der er tale om reel svær astma (eng: Severe asthma), eller svær behandlelig astma hvor manglende kontrol skyldes andre faktorer (eng: Difficult to treat asthma). I de nyeste retningslinjer defineres svær astma som astma, der kræver behandling med ...

Prævalensen af svær astma er ukendt og varierende afhængig af, hvilke kriterier svær astma defineres ud fra. Blandt astmaspecialister er der dog enighed om, at svær astma udgør fem-ti procent af astmapopulationen. Det er i stigende grad vigtigt at identificere denne gruppe af patienter, idet vi gennem de seneste år har fået bedre behandlingsmuligheder. Udviklingen ...

Astma er den hyppigste sygdom hos unge og unge voksne i den vestlige verden.1,2 Astma er en sygdom med mange ansigter (fænotyper), med varierende immunologiske og cellulære basale mekanismer (endotyper). Uanset hvilken type astma, der er tale om, er det grundlæggende dog at fastslå, at det er astma, som patienten fejler.3  Mange patienter med mild ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge