Glukagon producerende tumorer

Almen praksis | Nicolai J. Wewer Albrechtsen | 26. okt 2016 kl. 11:17 | ,

Der findes næsten 100 mave-tarm hormoner, som bliver udskilt til blodet, når vi spiser. Eksempelvis glucagon-like peptide-1 (GLP-1), der stimulerer insulinsekretionen og hæmmer glukagonsekretionen samt aktiverer appetit-regulerende neuroner i hypothalamus.1,2 Således skabes et netværk af cirkulerende faktorer mellem vores mave-tarm kanal, bugspytkirtlen og hjernen. Hormonerne GLP-1 og glukagon secerneres fra henholdsvis tarmen og pankreas, men ...

Der findes adskillige basale insuliner til behandling af type 2-diabetes. • Insulatard Insulatard® har en udtalt peak effekt tre-seks timer efter injektionen, og det sammenholdt med en stor dag til dag variation i mængden af insulin, der absorberes til blodet, medfører, at det ofte er vanskeligt at få faste blodsukker i niveau uden, at risikoen ...

Liraglutid (Victoza®) er en GLP-1 receptor agonist, der reducerer HbA1c mere effektivt end perorale antidiabetika og i de fleste studier også mere end insulinbehandling. Liraglutid medfører et mindre vægttab på to-tre kg i gennemsnit og reducerer også det systoliske blodtryk med 2-4 mmHg. Bivirkninger under behandling med liraglutid (Victoza®) er primært kvalme, diarre, eventuelt opkastninger, ...

Seksualitet og erektil dysfunktion

Almen praksis, Sygeplejersken | Anette Højer Mikkelsen | 25. okt 2016 kl. 2:31 | ,,

Seksualitet og et velfungerende sexliv har stor betydning for de flestes livskvalitet. En undersøgelse viser, at ni ud af ti danskere i alderen 16-95 år finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv.1 Seksualitet og den seksuelle udfoldelse kan påvirkes af mange forskellige faktorer livet igennem, som indvirker på den ...

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en af de mest almindelige og invaliderende kroniske sygdomme. Forekomsten af KOL i Danmark er relativt høj: 17% af alle over 35 år har denne sygdom.1 Selv om KOL er en uhelbredelig sygdom, kan livsstilsændringer (rygestop og motion) og behandlinger (lægemidler og rehabilitering) lindre symptomerne og forbedre den enkeltes mulighed ...

En relativ høj andel af de danske patienter med atrieflimren får en reduceret NOAK-behandlingsdosis. Det er særdeles overraskende, idet der er klare indikationer for, hvornår man bør give reduceret dosis (se tabel). Samtidig er der ikke noget, der tyder på, at der er behov for dosisnedsættelse hos så stor en andel (31,5-41,5%). Det er således ...

Af Sarah Wåhlin-Jacobsen, læge, ph.d.-studerende, Psykiatrisk Center København, Sexologisk Klinik, Rigshospitalet Nedsat seksuel lyst anses generelt for at have en multifaktoriel ætiologi. Biomedicinske, psykologiske, interpersonelle og sociokulturelle faktorer interagerer med hinanden og bidrager til den individuelle kvindes oplevelse af nedsat eller manglende seksuallyst.1 Faktorer som kan have indflydelse på kvinders seksuelle lyst Biomedicinske faktorer Sygdom, ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 3 • marts 2019
3. årgang
  • LADA
  • Diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Visceralt fedt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge