En førstepersons-undersøgelse af hyperglykæmi

Almen praksis | Mette Andersen Nexø | 22. Nov 2018 kl. 3:23 |

Hyperglykæmi er et væsentligt aspekt af type 2-diabetes. Selvom hyperglykæmi er medicinsk veldefinereret, er der endnu ikke publiceret studier, der undersøger, hvordan hyperglykæmi opleves og forstås af personer med type 2-diabetes. Et førstepersons perspektiv på hyperglykæmi er derfor vigtigt for at identificere de oplevelser, tanker og følelser, som har betydning for det at leve med ...

Kosten er et vigtigt element i både forebyggelse og behandling af type 2-diabetes.1 Udover at type 2-diabetes til dels skyldes overvægt, kan nogle kostkomponenter, som påvirker glykæmisk respons – for eksempel specifikke fødevarer såsom fuldkorn, fisk og oksekød – også være specielt gavnlige at have fokus på i rådgivning omkring forebyggelse af type 2-diabetes. Meget ...

Diabetisk retinopati er den hyppigste senkomplikation ved diabetes og en førende årsag til synstab og blindhed hos erhvervsaktive i den vestlige verden.1,2 Kronisk hyperglykæmi medfører retinal iskæmi, som fører til opregulering af en række intraokulære vækstfaktorer, hvoraf vascular endothelial growth factor (VEGF) er den dominerende.3  VEGF stimulerer retinal karnydannelse, hvorved der opstår proliferativ diabetisk retinopati ...

Diabetes har været associeret med øget risiko for brystcancer trods nogen uenighed indenfor litteraturen om de nøjagtige mekanismer bag dispositionen. En nylig analyse har vist, at type 2-diabetes øger brystcancer-risikoen med 13% efter, at der er taget højde for forskelle i body mass index (BMI).  Det har tidligere vist sig svært at undersøge forholdet mellem ...

Det er vigtigt at kende omfanget af udiagnosticeret diabetes for at kunne vurdere og forbedre den diagnostiske aktivitet hos asymptomatiske personer, som har høj risiko for at få diabetes. Tilsvarende er opdaterede tal for antal personer med prædiabetes afgørende for mulige tiltag for at forebygge diabetes i denne højrisikogruppe.  Da tal for udiagnosticeret diabetes og ...

Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab har i samarbejde opdateret guidelines for farmakologisk behandling af type 2-diabetes. De opdaterede guidelines inddrager den nyeste viden om diabetesbehandling med særlig fokus på patienter med type 2-diabetes og samtidig hjerte-kar-sygdom.  Vi har siden 2011 haft fælles retningslinjer for den farmakologiske behandling af type 2-diabetes for ...

Det hidtil største CV outcome trial (CVOT), Declare-studiet, er nu publiceret. Studiet bidrager med ny viden om behandlingen af type 2-diabetespatienter.1,2 Siden 2008 har myndighederne anført af amerikanske FDA forlangt, at alle nye præparater skal sikkerhedstestes for kardiovaskulære bivirkninger i placebo-kontrollerede undersøgelser hos højrisiko-patienter. Bekymringen for kardiovaskulære bivirkninger stammede fra analyser af rosiglitazon (der ikke ...

Senkomplikationer ved type 2-diabetes opdeles i makrovaskulære (AMI, apopleksi og perifer karsygdom) og mikrovaskulære, som omfatter diabetisk øjensygdom (retinopati), diabetisk nyresygdom (nefropati) og diabetisk nervebetændelse (neuropati).  De makrovaskulære komplikationer er hovedårsagen til tidlig død ved diabetes,. Der er to-fire gange øget forekomst sammenlignet med baggrundsbefolkningen og der mistes ca. otte års livslængde, hvis man som ...

Vinterdepression er en cyklisk tilstand med tilbagevendende depressive symptomer, udtalt træthed (personen føler sig som ”bly”), mindsket lyst til socialt samvær, samt søvn- og appetitmæssige forandringer. Sammenfaldende med de aftagende lysmængder i efterårs- og vintermånederne tiltager tilstanden og bedres eller remitterer fuldstændig med forårets og sommerens komme. Det er særligt kvinder og unge, der rammes ...

Bipolar lidelse er en alvorlig psykisk lidelse kendetegnet ved perioder med markante ændringer i stemningsleje og energiniveau. For at få stillet diagnosen bipolar affektiv lidelse ud fra ICD-10, skal vedkommende have haft mindst to sygdomsepisoder, hvoraf den ene er mani, hypomani eller blandingstilstand.1 Sygdommen begynder almindeligvis i den tidlige voksenalder og er som regel forbundet ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge