Hyppigheden af kejsersnit er stigende på verdensplan.1 I Danmark har den gennem de seneste ti år ligget stabilt omkring 20% af alle fødsler.2 Kvinder, som har født deres første barn ved kejsersnit, skal træffe et svært valg i den næste graviditet.  De har følgende muligheder: • At planlægge forsøg på vaginal fødsel, hvilket indebærer en ...

Træthed (herfra benævnt ”fatigue”) er et udbredt symptom hos personer med multipel sklerose (MS). Således beskriver 75% af patienterne, at de oplever symptomet enten hyppigt eller sporadisk,1 og 55% beskriver det som et af deres værste symptomer.2  Fatigue definers som “mangel på fysisk og/eller mental energi, som ifølge patienten selv eller en pårørende/behandler, opfattes at ...

Erindringer kan fremkalde emotioner. At genkalde sig, at man blev afvist af en værdsat person, kan eksempelvis udløse tristhed og modløshed. Hvis man derfor i et vist omfang kan kontrollere sin erindringsproces, kan det have betydning for, hvilke emotioner, der fremkaldes, samt hvornår og hvor hyppigt disse fremkaldes.  En måde, hvorpå man kan søge at ...

Infertilitet er den hyppigste folkesygdom blandt mænd og kvinder i aldersgruppen 25-44 år i Danmark.1 I 2017 blev 9% af alle nyfødte i Danmark undfanget efter fertilitetsbehandling,2 hvilket er højere end i samtlige europæiske lande. Selvom stigende alder hos kvinden spiller en væsentlig rolle, udgør den mandlige faktor, defineret som nedsæt sædkvalitet, en medvirkende eller ...

Som Vidensråd for Forebyggelse omtaler i rapporten ”Kaffe, sundhed og sygdom” fra 2015, er kaffedrikning forbundet med en nedsat risiko for at udvikle type 2-diabetes.1  I gennemsnit drikker danskerne tre-fire kopper kaffe pr. dag. Der er lidt flere mænd (86% af alle mænd) end kvinder (76% af alle kvinder), som er kaffedrikkere.1 Der er et ...

Type 2-diabetes og kronisk nyresygdom er tæt forbundet. Diabetisk nyresygdom er den mest almindelige årsag til kronisk nyresygdom og påvirker ≈ 40% af type 2-diabetespatienterne.1  I en nyligt publiceret artikel blev det påvist, at byrden af kronisk nyresygdom i USA i perioden 2002-2016 er steget i et markant højere tempo end andre ikke-smitsomme sygdomme. Stigningen ...

Blandt mange nyheder indenfor diabetesbehandling de senere år, har den nye klasse af lægemidler, der hedder SGLT2 (sodium glucose cotransporter 2) inhibitorer fået meget opmærksomhed.  Klassen af lægemidler adskiller sig ved at fungere ved en anden mekanisme end andre diabeteslægemidler, idet lægemidlet blokerer den reabsorberende glukosetransporter i nyrens proksimale tubuli, og derved opstår glukosuri med ...

Der udvikles løbende nye insuliner med lang virkningsvarighed til brug som basalinsulin i behandlingen af diabetes. Fælles for disse insuliner er lang virkning (>24 timer), som tillader én daglig dosering og mere forudsigelig absorption, som gerne skal resultere i mere stabil blodsukkerkontrol.  FDA og EMEA har opsat specifikke krav til, hvordan insulinerne skal undersøges i ...

Visceralt fedt er en risikofaktor associeret med udvikling af en række sygdomme, herunder type 2-diabetes1 og andre kardiometaboliske sygdomme.2 Forøgede mængder af visceralt fedt er ydermere associeret med øget mortalitet.3 Sammenlignet med det subkutane fedtvæv er det viscerale fedt mere pro-inflammatorisk og metabolisk aktivt. Disse egenskaber menes at være afgørende for det viscerale fedts patogene ...

Semaglutide er en GLP-1 receptor agonist til injektion én gang om ugen. Semaglutid er vist at være bedre til at reducere HbA1c og kropsvægt end alle andre lægemidler, der benyttes til at behandle hyperglykæmi ved type 2-diabetes. I seks forskellige studier, hvor der indgik et bredt spektrum af type 2-diabetes, blev semaglutid benyttet enten i ...

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 4 • april 2019
13. årgang
  • Vedvarende sorglidelse
  • Depression
  • Kroniske smerter
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge