Atrieflimren er en af de hyppigste former for hjerterytmeforstyrrelser. Rytmeforstyrrelsen er ikke i sig selv farlig, men kan have alvorlige følgevirkninger, herunder primært øget risiko for blodprop i hjernen. Oral AK-behandling (blodfortyndende medicin) i form af vitamin K-antagonister (for eksempel warfarin) eller NOAKs (Non-vitamin K orale antikoagulantia med markedsføringstilladelser p.t. for apixaban, dabigatran, edoxaban og ...

Akut myokardieinfarkt (AMI) rammer hvert år 8000 danskere for første gang.1 I Danmark er 30-dages overlevelsen efter et AMI halveret over de seneste 25 år.2 Som forventet har yngre patienter under 50 år uden komorbiditet den bedste prognose.2 Men selv i denne aldersgruppe er der ofte en stor bekymring for prognosen på lang sigt – ...

Non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID) er hyppigt anvendt medicin mod smerter og reumatiske sygdomme, og hvert år indløser ca. 15% af den danske befolkning en recept på et NSAID.1  NSAID påvirker omsætningen af arakidonsyre til blandt andet prostaglandiner via enzymet cyclooxygenase, og deles vanligvis op i to grupper på baggrund af virkningsmekanismerne; henholdsvis de non-selektive NSAID’er ...

Størstedelen af patienter med atrieflimren har indikation for oral antikoagulant behandling (AK-behandling) grundet forhøjet risiko for apopleksi. Danske og europæiske guidelines anbefaler brug af risikostratificeringsværktøjer til identifikation af patientgrupper, som vil have gavnlig effekt af AK-behandling. Det foretrukne værktøj er ”CHA2DS2-VASc scoren”, som har vist sig særlig egnet til identifikation af patienter, der ikke vil ...

Siden publiceringen i 2013 har de indflydelsesrige American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) retningslinjer for præventiv statinbehandling1 været omdiskuteret.2 Det skyldes ikke mindst, at antallet af tilsyneladende raske personer, der kvalificerer til primær forebyggelse med statin, blev øget betydeligt i forhold til tidligere statin-retningslinjer. Den mere liberale holdning til primær forebyggelse med statin er ...

Hos omkring 10% af alle patienter med apopleksi, der er relateret til atrieflimren (AF), er apopleksien den første manifestation af AF. Disse apopleksier kunne formentlig forhindres, hvis asymptomatisk AF blev rettidigt opdaget og patienten sat i peroral AK-behandling.AF-SCREEN International Collaboration er et internationalt tværfagligt netværk af sundhedsfaglige personer, sundhedsøkonomer og repræsentanter fra patientorganisationer. Organisationen blev ...

I 1919 rapporterede Hamman og Hirschman, at gentaget administration af glukose medfører et reduceret glukoserespons.1 Det forbedrede, mindre glukoserespons efter gentaget glukoseindgift blev bekræftet hos raske personer af H. Staub i 1921 og K. Traugott i 1922. Fænomenet er sidenhen blevet kaldt Staub-Traugott effekten. Mekanismen bag Staub-Traugott fænomenet tilskrives dels en øgning af insulinresponset samt ...

Akkrediteringsmodellen Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) blev indført i 2005 med hensigt om at sikre løbende udvikling af kvaliteten i det danske sundhedsvæsen. I dag omfatter DDKM blandt andet de praktiserende læger, apoteker og praktiserende speciallæger, mens akkrediteringen af de offentlige sygehuse blev udfaset efter to gennemførte akkrediteringsrunder i perioden 2009-2015.1 Akkreditering er internationalt en udbredt ...

Brugen af bedside ultralyd udført af klinikere vinder i disse år indpas i mange specialer. Ultralyd af lungerne har tidligere været anset for umuligt, da det er velkendt, at ultralydsbølger ikke kan passere gennem luft. Ved pneumoni bliver alveolerne dog væskefyldte på grund af inflammation, hvilket får det konsoliderede lungevæv til at blive synligt på ...

Skoldkopper er en sygdom, både fagfolk og lægmand kender til, og som de fleste ikke regner for særlig alvorlig eller vigtig. Skoldkopper er en mild sygdom i langt de fleste tilfælde, men nok også en større samfundsbyrde, end vi lige går og tror. I flere lande verden over – USA, Australien, Tyskland, Grækenland med flere ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 7 • august 2017
11. årgang
  • Diabetes og hjerte-sygdom
  • Gestationel diabetes
  • Overvægtskirurgi
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge