Interstitielle lungesygdomme (ILS) er en heterogen gruppe af hovedsageligt fibrotiske sygdomme som idiopatisk pulmonal fibrose (IPF), sarkoidose, kronisk allergisk alveolitis og ILS ved reumatologisk sygdom. Progredierende fibrotisk ILS er karakteriseret ved betydelig nedsat livskvalitet og overlevelse og minder på mange måder om malign sygdom.1  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at palliativ behandling skal tilbydes alle patienter med livstruende ...

Den moderne palliative tilgang blev grundlagt af Cicely Saunders, der i 1960’erne udviklede begrebet total smerte hos døende patienter. Begrebet indebærer et holistisk menneskesyn med fokus på dækning af både legmelige, sociale, psykologiske, åndelige og eksistentielle behov.1 Palliation rettede sig oprindeligt mod terminalt syge kræftpatienter, men retter sig i dag mod at bedre livskvalitet hos ...

Rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en central behandling sammen med rygestop og farmakologisk behandling.1–4 Forskning viser, at særligt fysisk træning har moderat til høj klinisk effekt på gangdistance, fysisk funktion, fysisk kapacitet, symptomreduktion, angst og depressionssymptomer samt forbedret livskvalitet uanset sværhedsgraden af KOL.2–6 På trods af dokumenteret effekt og stærke anbefalinger ...

Mange patienter med hjertesvigt, der efter behandling i sygehusambulatorium henvises til almen praksis, er i en stabil periode i længere tid, og de har i denne periode ikke behov for yderligere behandling eller indlæggelse. Som tiden går, oplever flere af patienterne dog, at deres fysiske helbred svækkes med udvikling af deklive ødemer og åndenød. For ...

Livskvalitet hos patienter med lungeemboli

Almen praksis | Nanna Rolving | 18. maj 2018 kl. 11:10 |

I Danmark rammes ca. 3000 personer årligt af en lungeemboli, med en øget incidensrate med stigende alder.1 Lungeemboli forudgås oftest en dyb venetrombose i benet eller i bækkenvenerne, men mange patienter har ikke haft symptomer på blodprop i benet.  Hyppigt forekommende risikofaktorer for både venetrombose og lungeemboli er stigende alder, fedme, inaktivitet og kirurgiske indgreb. ...

Dødsfald i forbindelse med graviditet og fødsel er heldigvis sjældne i den vestlige verden, men blandt årsagerne til maternelle dødsfald er hjertesygdomme nu dominerende.1 Denne heterogene gruppe udgøres af medfødte og erhvervede hjertesygdomme, herunder peripartum kardiomyopati (PPCM). PPCM er en sjælden form for idiopatisk hjertesvigt, der opstår hos kvinder uden tidligere hjertesygdom i slutningen af ...

Akut koronart syndrom (AKS) er en samlebetegnelse for akut opståede koronare hændelser, der medfører myokardieiskæmi. AKS skyldes oftest koronar aterosklerose med rift, ruptur eller erosion af endotelet over et aterosklerotisk plak i en koronararterie med resulterende akut trombedannelse. Sygdomsbilledet varierer med graden af obstruktion i arterielumen, omfanget af trombedannelse og størrelsen af perfusionsområdet for den ...

Åndenød (dyspnø) er et hyppigt og ofte invaliderende symptom, som omfatter ca. halvdelen af alle akut indlagte medicinske patienter og en fjerdedel af patienter, som henvises til ambulant medicinsk udredning. Dyspnø er en prædiktor for øget mortalitet.1 Patienterne falder som regel indenfor to hovedgrupper; pulmonal eller kardiel dyspnø.  Ifølge The American Thoracic Society dækker begrebet ...

Spiraler i almen praksis

Almen praksis, Sygeplejersken | Louise Højer Rom | 17. maj 2018 kl. 12:59 | ,,

I almen praksis har man størstedelen af rådgivningen omkring prævention. Danmark er et land med tradition for at udskrive p-piller, og mit indtryk er, at de fleste unge kvinder er trygge ved at tale med deres læge om prævention og ofte vælger typen af prævention i samråd med deres praktiserende læge. Danmark er også et land ...

Hjertesvigt er en hyppig hjerte-kar-sygdom, der er forbundet med hyppige indlæggelser, genindlæggelser og en femårs dødelighed, der er markant på omkring 40-50%.1-3 Behandlingen og håndteringen af sygdommen relaterer sig til patientens symptomer (New York Heart Association [NYHA] klasse) og ekkokardiografiske mål, herunder venstre ventrikels systoliske funktion samt varigheden af QRS-intervallet.4 Til trods for, at incidensen ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2018
12. årgang
  • Idiopatisk pulmonal fibrose
  • KOL
  • Lungecancer
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge