Aortastenose forekommer hos 2-7% af befolkningen over 65 år. Hos patienter med ubehandlet symptomatisk svær aortastenose er mortaliteten på 50% inden for tre år. Aortaklapudskiftning er den eneste behandling, som forbedrer prognose samt livskvalitet. Traditionelt blev aortaklapudskiftning foretaget kirurgisk (SAVR; eng.: Surgical Aortic Valve Replacement) via sternotomi og brug af hjertelungemaskine. Imidlertid kan ca. 30% ...

Hypertension er associeret med remodellering af resistenskar, karakteriseret ved en øget media-til-lumen ratio, i både mennesker og dyremodeller anvendt i eksperimentelle hypertensionsstudier.1-5 Remodelleringen af arterievæggen er associeret med en signifikant øget stivhed af karvæggen6-8 samt en øget kardiovaskulær risiko for patienterne. Nogle typer farmakoterapi kan imødegå remodelleringen, mens andre, på trods af en normalisering af ...

Daginkontinens hos børn er stadig en tabubelagt lidelse med følelser af skam og skyld hos både forældre og børn. Lidelsen betragtes som benign, men er psykologisk malign og giver anledning til stor psykisk belastning og lavt selvværd hos denne gruppe af børn. I de tilfælde hvor behandlingen er succesful, medfører den reetablering af et normalt ...

Har statiner antidepressive effekter?

Almen praksis | Ole Köhler-Forsberg | 12. Apr 2018 kl. 9:30 |

Gennem de seneste årtier har studier gentagne gange associeret depression med inflammatoriske tilstande,1,2 og i hvert fald en subgruppe af patienter med depression synes at have et aktivt inflammatorisk respons.3,4 Denne subgruppe kunne være kendetegnet ved større sværhedsgrad af de såkaldte neurovegetative symptomer, det vil sige appetit-, søvn- og vægtændringer samt koncentrationsbesvær.3,4 Baseret på disse ...

Præmature atriale komplekser (premature atrial complexes – PACs) omfatter i medicinske databaser både supraventrikulære ekstrasystoler, løb af supraventrikulære ekstrasystoler samt non-sustained atrieflimren under 30 sekunder. Den kliniske manifestation er ikke veldefineret i litteraturen, og vores forståelse af PACs og indebærende risici er stadig begrænset. Rytmeforstyrrelsen møder stigende interesse blandt hjerteforskere, som en mulig intermedier mellem ...

Forekomst og fortsat behandling af residualsymptomer ved depression har stor betydning i forhold til risikoen for tilbagefald (eng. relapse). Denne artikel vil omhandle monitorering af depressionen, når bedringen indtræffer – helt eller delvist. Målet for behandling er i første omgang remission – en helt eller næsten asymptomatisk tilstand, hvor patienten overordnet synes at have det ...

Angst er et almindeligt og belastende problem for børn og unge i Danmark. Det er et tiltagende problem på trods af, at livet på mange måder er blevet bedre og sikrere. Angstsymptomer er belastende for barnet og den unge selv og for deres familier, men det er også alvorligt, fordi det forudsiger både angst og ...

I dag erkendes depression som en af hovedårsagerne til lavere livskvalitet og produktivitet på verdensplan. Diagnostisering af sygdommen er interviewbaseret, idet der hidtil ikke er identificeret sikre biomarkører for sygdommen. Den meget individuelle, og ofte modsatrettede, natur af depressionssymptomer vanskeliggør diagnostiseringen, hvilket også gør det nærliggende at antage, at der findes forskellige subtyper af depression ...

Formålet med kontrollerede, kliniske lægemiddelforsøg er i de fleste tilfælde først og fremmest at demonstrere en effekt af stoffet og i mindre grad at vurdere bivirkninger af stoffet. Rapportering af bivirkninger har derfor generelt en lavere prioritet end rapporteringen af effekt i kliniske lægemiddelforsøg. Oplysninger om bivirkninger er dog vigtige, både for klinikerne, når de ...

Denne artikel handler om et systematisk review og en meta-analyse udført i forbindelse med udarbejdelsen af de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for udredning og behandling af ADHD hos voksne i 2015.1 I denne artikel redegøres der først for rationalet for at interessere sig for non-farmakologisk behandling af ADHD hos voksne, her med fokus på kognitiv ...

#Seneste udgivelse

Gynækologi/Urologi

Nr. 5 • april 2018
12. årgang
  • Prævention
  • Hysterektomi
  • PCOS
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge