Quiz om hjertesvigt

Almen praksis | BestPractice | 17. okt 2018 kl. 12:39 |

...

Primær cilie dyskinesi (PCD) er en genetisk sygdom, som rammer 1:10.000. I Danmark er ca. 120 patienter diagnosticeret og således betydeligt underdiagnosticeret. Sygdommen skyldes mutationer i gener, som har betydning for funktionen og opbygningen af de bevægelige fimrehår på luftvejsepithelet benævnt cilier.  Ciliebeklædt luftvejsepithel er hovedaktør i transporten af luftvejssekret. Ufuldkommen ciliefunktion i de nedre ...

Legionella blev identificeret første gang i 1977 i forbindelse med et større udbrud på et kongrescenter i Philadelphia i 1976, hvor der blev afholdt møde for krigsveteraner (legionærer). 182 personer blev smittet, hvoraf 29 døde. Seks måneder efter udbruddet blev bakterien identificeret for første gang fra obduceret lungevæv. Bakterien fik navnet Legionella pneumophila og sygdommen ...

Udredning for mulig svær astma

Almen praksis | Kirsten Sidenius | kl. 12:29 |

Udredning eller behandling for mulig svær astma bør altid indledes med at sikre astmadiagnosen, samt vurdere om der er tale om reel svær astma (eng: Severe asthma), eller svær behandlelig astma hvor manglende kontrol skyldes andre faktorer (eng: Difficult to treat asthma). I de nyeste retningslinjer defineres svær astma som astma, der kræver behandling med ...

Prævalensen af svær astma er ukendt og varierende afhængig af, hvilke kriterier svær astma defineres ud fra. Blandt astmaspecialister er der dog enighed om, at svær astma udgør fem-ti procent af astmapopulationen. Det er i stigende grad vigtigt at identificere denne gruppe af patienter, idet vi gennem de seneste år har fået bedre behandlingsmuligheder. Udviklingen ...

Astma er den hyppigste sygdom hos unge og unge voksne i den vestlige verden.1,2 Astma er en sygdom med mange ansigter (fænotyper), med varierende immunologiske og cellulære basale mekanismer (endotyper). Uanset hvilken type astma, der er tale om, er det grundlæggende dog at fastslå, at det er astma, som patienten fejler.3  Mange patienter med mild ...

Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

Urininkontinens skyldes, at blæretrykket overstiger trykket i urethra. Trykket i urethra har derfor betydning for, om kvinder udvikler urininkontinens. Trykket i urethra udgøres dels af en passiv trykoverførsel fra abdomen, dels via aktiv muskelkontraktion af muskler i og omkring urethra. Der er et tykt lag af glatte muskelceller i hele urethras længde, mens der midt ...

Polycystisk ovarie syndrom (PCOS) er en eksklusionsdiagnose karakteriseret ved hyperandrogenisme, oligo-/ anovulation, polycystisk ovarie-morfologi. Grundet høj prævalens af overvægt og insulinresistens har kvinder med PCOS fire gange øget risiko for at udvikle type 2-diabetes1 og 30% øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom.2 Patientgruppen er heterogen, og individuel risiko-stratificering er nødvendig samtidig med, at metoder til ...

Urogynækologien er kendetegnet ved, at lidelserne ikke er livstruende. Mange urogynækologiske tilstande betyder til gengæld invaliderende forringelser af patienternes livskvalitet. På grund af lidelsernes karakter medfører de betydelig social isolation, indskrænket aktivitetsniveau og forringet sexliv. Samfundsudgifter til urininkontinens løber op i ca. 100 mio. kr. årligt. Der er forskellige typer af urininkontinens: Stress-urin-inkontinens, det vil ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 11 • oktober 2018
12. årgang
  • Svær astma
  • Idiopatisk lungefibrose
  • KOL
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge