Antibiotikaresistente bakterier udgør et stigende behandlingsproblem, ikke bare ude i verden, men også herhjemme. Årsagen er velkendt: Vi bruger for meget antibiotika. Løsningen kender vi også: Vi skal reducere forbruget, især af de bredspektrede antibiotika. Resistensudvikling er akilleshælen ved brugen af antibiotika. Når man anvender et stof ud over en vis grænse, opstår der hurtigt ...

Aldersrelateret blæredysfunktion med symptomer fra de nedre urinveje (engelsk: lower urinary tract symptoms = LUTS) er veldokumenteret hos både mænd og kvinder. Selv om LUTS kan have mange årsager, tyder data fra epidemiologiske, prækliniske og kliniske studier på, at aldersbetingede vaskulære forandringer i bækkenet kan være en vigtig bidragende faktor.1 Aldringsprocessen er forbundet med påvirket ...

Kvinder kommer i menopausen, når de gennemsnitligt er 51 år. I alderen 45-55 år er 95% af alle kvinder kommet i menopausen. Med nedgangen i østrogenproduktion tilkommer ofte symptomer fra det urogenitale område, herunder vandladningsproblemer. Vagina, blærebund og urethra er følsomme for østrogen, da epithelet alle steder indeholder østrogenreceptorer. Ved menopausen sker en nedgang i ...

Allergi over for luftbårne allergener er et stigende sundhedsproblem,1-3 og er associeret med dårlig livskvalitet,4 primært forårsaget af øgede symptomer fra øvre og nedre luftveje. Ubehandlet allergi kan resultere i forværring af astmasymptomer,5 forværre allergisk rhinitis, såvel som at udvikle polypøs rhinosinusitis6 samt lede til forværring af atopisk dermatitis.7,8  Det er estimeret, at forbedret behandling ...

Behandlingen af lungekræft og effekten heraf er afhængig af flere faktorer; kræftens histologiske type, forekomst af komorbiditeter, sygdomsstadiet, patientens funktionsevne og ernæringsstatus. Studier har vist, at underernæring hos patienter med lungekræft varierer i intervallet 45-69%.1 Til trods for, at underernæring spiller en vigtig rolle i kræftbehandlingen, er det et område, der er forsket sparsomt i. ...

Antibiotika er uden tvivl en af den moderne medicins mest livsreddende behandlinger. Men her kun ca. 70 år efter det første penicillinpræparat blev taget i brug i 1941, stiger forekomsten af antibiotikaresistens med alarmerende hastighed. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har udråbt antibiotikaresistens til en trussel mod menneskeheden på samme niveau som klimaforandringer.1 Det er en reel trussel, ...

Kroppens mikrobielle flora (mikrobiotaen) har de senere år fået stor forskningsmæssig interesse. Udover tarmbakteriernes velkendte rolle i den humane metabolisme indikerer nyere studier, at bakterier spiller en central rolle i udviklingen af immunforsvaret og disponeringen til kronisk inflammatorisk sygdom.1 Den teknologiske udvikling indenfor DNA-sekvensering har muliggjort dybdegående karakterisering af mikrobiotaens fulde genetiske og fylogenetiske sammensætning ...

Selv i den vestlige verden, hvor der er adgang til avanceret behandling, er bakteriel meningitis en frygtet og livsfarlig sygdom. Epidemiologien bag bakteriel meningitis har i den grad ændret sig med indførelsen af børnevaccinationsprogrammet, hvor især invasiv Haemophilus influenzae type b er nærmest udryddet.1 Derudover er pneumokok-serotype-fordelingen blandt invasive pneumokok-infektioner ændret,2,3 ligesom incidensen af meningokok-meningitis ...

Gennem et par år har visse eliteidrætsudøvere som løbere og atletikudøvere indtaget koncentreret rødbedesaft forud for konkurrencer. Baggrunden herfor er blandt andet, at enkelte, små studier – primært blandt raske forsøgspersoner – har vist, at indtagelse af koncentreret rødbedesaft øger det fysiske aktivitetsniveau og arbejdsevnen ved at reducere iltforbruget, ligesom også hvileblodtrykket nedsættes. Teorien bag ...

Trods mange studier er det fortsat uafklaret, om hysterektomerede kvinder har større risiko for at udvikle urininkontinens over tid end ikke-hysterektomerede kvinder. Longitudinelle studier har styrken til at undersøge kausaliteter, men follow-up tiden er sjældent mere end fem år, og mange studier lider under lave svarprocenter, jo flere år der inkluderes.1 Dertil kommer de multifaktorielle ...

#Seneste udgivelse

Gynækologi/Urologi

Nr. 11 • oktober 2017
11. årgang
  • Kronisk sygdom
  • Sengevæden
  • Blæredysfunktion
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge