Kontrolleret iltbehandling blev første gang beskrevet af den skotske fysiolog John Scott Haldane i 1917 i en artikel i British Medical Journal, hvor han beskriver, hvordan ilt kan tilføres til en patient fra en iltflaske, som er forbundet via et flowmeter til en reservoirpose og en maske, der dækker patientens næse og mund.1  Haldane kunne ...

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en sygdom, der afficerer millioner af mennesker på verdensplan og ifølge WHO indtager tredjepladsen på listen over sygdomme, der forårsager flest dødsfald.1  Symptomerne ved KOL – såsom åndenød og kronisk iltmangel – skyldes blandt andet øget luftvejsmodstand forårsaget af kontraktion af de glatte muskelceller, som omgiver bronkier og bronkioler.2  Dette ...

Interstitielle lungesygdomme (ILD) er en gruppe sygdomme med dannelse af arvæv i lungerne. Den hyppigste og mest alvorlige er idiopatisk lungefibrose (IPF), hvor årsagen er ukendt og overlevelsen relativt kort, ofte omkring tre år efter diagnosen.1  Den korte tid fra diagnose til død påvirker begge ægtefæller,2 og den efterladte ægtefælle risikerer at udvikle kompliceret sorg ...

Efter kommunalreformen i 2007 har alle 98 kommuner i Danmark skullet tilbyde træningsforløb til borgere med kroniske sygdomme, herunder kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), i dertil indrettede sundhedscentre.  Udviklingen de senere år er gået i retning af, at flere regioner har valgt ikke at tilbyde de standardiserede 6-12 ugers forløb med KOL-rehabilitering i hospitalsregi, men i ...

Hypertension er skyld i ca. 45% af alle tilfælde med koronar hjertesygdom i verden.1 Den underliggende genetiske prædisposition til hypertension er kompleks, og til dato er mere end 300 uafhængige single nukleotid polymorfismer (SNP’s) blevet identificeret. Således er der tale om en polygenetisk sygdom med flere involverede genetiske varianter, i modsætning til monogene sygdomme som ...

Incidensen af type 1-diabetes er fortsat stigende – specielt blandt børn – og i Europa estimeres forekomsten at stige med ca. 3-4% pr. år.1 Årsagen til type 1-diabetes er endnu ukendt, og man kender ikke de eksakte mekanismer, der udløser og medfører destruktionen af de insulinproducerende beta-celler i pancreas. Dog er der almen enighed om, ...

Fuld amning de første fire-seks levemåneder anbefales af WHO1 og Sundhedsstyrelsen2 for at reducere barnets risiko for fremtidig overvægt,3-6 type 1-diabetes7-9 og type 2-diabetes.10,11  Hypoglykæmi efter amning er en frygtet tilstand hos kvinder med type 1-diabetes.12,13 Derfor bliver kvinder med type 1-diabetes ofte anbefalet at spise før eller under hver amning for at undgå hypoglykæmi.14 ...

Diabetes og abdominale aortaaneurismer

Almen praksis | Katrine Lawaetz Kristensen | kl. 7:39 |

1,2-4% af befolkningen over 50 år har et abdominalt aortaaneurisme (AAA).1,2 AAA er asymptomatisk, men hvis aneurismet ikke behandles, kan det vokse så meget, at det til sidst rumperer. Væksthastighed af AAA samt risiko for ruptur er associeret med størrelsen af aneurismet.3,4  Ved ruptur er mortaliteten høj, op mod 76%,5,6 og man regner i grove ...

Nogle gange er det rigtigt at gøre præcis det, som flertallet synes er tosset. Som for eksempel da jeg skiftede mit eksperimentelle molekylærbiologiske ph.d.-projekt ud til fordel for et projekt om at visualisere bakterien Streptococcus pneumoniae, også kendt som pneumokokken.  Udefra set var det nok også tosset, for jeg vidste intet om at visualisere noget ...

Cystisk fibrose (CF) er en autosomal, recessiv arvelig sygdom, som afficerer et ud af 4700 levendefødte børn i Danmark.1,2 Sygdommen skyldes en mutation i genet kodende for Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Transmembrane (CFTR)-proteinet.1,2  Defekt i CFTR-proteinet fører til ændret elektrolyt- og vandtransport. I huden fører det til øget NaCl-indhold i sveden, mens det i ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge