Mens vacciner typisk udvikles til og administreres mod en enkelt sygdom via antigen-specifik genkendelse, er der efterhånden stærk evidens for, at en række hyppigt anvendte vacciner også kan påvirke modtageligheden mod et bredere spektrum af sygdomme. Dette fænomen kaldes uspecifikke effekter af vacciner (sommetider også omtalt som off-target effekter eller heterologe effekter).1  Tuberkulose-vaccinen Bacillus Calmette-Guérin ...

Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab har i samarbejde opdateret guidelines for farmakologisk behandling af type 2-diabetes. De opdaterede guidelines inddrager den nyeste viden om diabetesbehandling med særlig fokus på patienter med type 2-diabetes og samtidig hjerte-kar-sygdom.  Vi har siden 2011 haft fælles retningslinjer for den farmakologiske behandling af type 2-diabetes for ...

Forskning tyder på, at det psykosociale arbejdsmiljø, herunder jobusikkerhed og lange arbejdsdage øger risikoen for udvikling af type 2-diabetes via aktivering af det fysiologiske stressrespons.1,2 Helbredseffekten af andre stressbelastninger på arbejdspladsen, som eksempelvis mobning og vold, er dog langt mindre veldokumenteret.  Mange udsættes for mobning og vold eller trusler om vold i forbindelse med deres ...

Siden 2006 har hæmning af enzymet di-peptidyl-peptidase 4 (DPP-4), som under normale omstændigheder nedbryder en række peptider herunder inkretinhormonerne glucagon-like peptide 1 (GLP-1) og glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) fra tarmen, været godkendt som blodglukosesænkende behandling til patienter med type 2-diabetes.  DPP-4-hæmning har vist en god effekt på HbA1c uden væsentlige bivirkninger. Samtidig er behandlingen vægtneutral ...

Det er et velkendt faktum, at tobaksrygning har vidtrækkende sundhedsmæssige konsekvenser. På verdensplan er tobaksrygning den største årsag til forebyggelige dødsfald, og også i Danmark er sygdomsbyrden relateret til rygning mærkbar.1 16% af den voksne befolkning ryger stadig hver dag, mens yderligere 5% ryger fast hver uge.2 Rygning øger risikoen for at udvikle en alenlang ...

Omkring 30.000 danskere har type 1-diabetes. Incidensen er let stigende, især blandt helt små børn. Halvdelen af patienterne med type 1-diabetes får stillet diagnosen inden 18 års alderen; det betyder omvendt, at en betydelig del af patienterne først får diagnosen i voksenalderen. I denne aldersgruppe kan det være vanskeligt at skelne type 1-diabetes fra type ...

Type 2-diabetes er en sygdom med store sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser. I mange lande har man set betydelige stigninger i forekomsten af graviditetsdiabetes og i forekomsten af overvægtige gravide.  I Danmark vejer omkring hver tredje kvinde mere end anbefalet i graviditeten, og ca. 3% af de gravide har graviditetsdiabetes, og forekomsten har også her ...

Depression hos mor kan give særlige udfordringer for et barn. De forebyggende helbreds-undersøgelser giver mulighed for at identificere børn, der har brug for ekstra støtte. Et nyt studie viser imidlertid, at en væsentlig del af de mest sårbare slet ikke deltager. Depression er en udbredt lidelse i hele verden med potentielt svære senfølger. Når man ...

27. maj, 2018 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet de reviderede danske retningslinjer for livmoderhalskræftscreening udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen.1  De reviderede anbefalinger betyder, at Danmark slutter sig til et stigende antal lande, hvor brugen af molekylære human papillomavirus (HPV) test helt eller delvist erstatter de nuværende cellebaserede undersøgelser. Ganske enkelt fordi HPV test er bedre til ...

Interstitielle lungesygdomme (ILS) er en heterogen gruppe af hovedsageligt fibrotiske sygdomme som idiopatisk pulmonal fibrose (IPF), sarkoidose, kronisk allergisk alveolitis og ILS ved reumatologisk sygdom. Progredierende fibrotisk ILS er karakteriseret ved betydelig nedsat livskvalitet og overlevelse og minder på mange måder om malign sygdom.1  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at palliativ behandling skal tilbydes alle patienter med livstruende ...

#Seneste udgivelse

Vacination

Nr. 9 • august 2018
12. årgang
  • HPV test
  • Flåtbårne infektioner
  • BCG-vaccine
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge