”Lungefibrose” er den danske, og efterhånden upræcise, betegnelse for de såkaldte idiopatiske interstitielle pneumonier, hvor den hyppigste undertype er idiopatisk pulmonal fibrose (IPF). Fra de første symptomer melder sig, og til patienten henvises til videre udredning, kan der gå op til to år, inden diagnosen IPF stilles. Selvom IPF er en sjælden sygdom med symptomer ...

Da idiopatisk pulmonal fibrose, IPF; er sjældent forekommende og har symptomoverlap med andre lungesygdomme, vil KOL, pneumoni eller hjerte-kar-sygdom, oftest vurderes at være mulige underliggende årsager til patientens symptomer. Med få og enkle midler er det imidlertid muligt at skelne lungefibrose fra nævnte sygdomme Typisk vil patienter med IPF have åndenød, der langsomt forværres. I ...

Spirometri er et vigtigt paraklinisk redskab ved udredning af lungesygdomme og herunder også IPF. Ved KOL patienten er spirometrien diagnostisk, hvis patienten har et obstruktivt mønster defineret ved en FEV1/FVC-ratio (index) på mindre end 70%. Herudover vil KOL-patienten overvejende have en FEV1 på under 80%. En patient med IPF kan derimod have normale værdier for ...

Hos nogle patienter forveksles de lungestetoskopiske fund ved IPF med dobbeltsidig pneumoni, som skyldes den bilaterale krepitationslyd ved begge tilstande. Ved IPF vil patienten dog ikke have feber, ej heller have behandlingseffekt af en eller flere antibiotikakure ligesom de lungestetoskopiske fund forbliver tilstede modsat ved velbehandlet pneumoni. Ved lungestetoskopi af en KOL-patient høres normalt ikke ...

Når du stetoskoperer din lungepatient er der nogle karakteristiske lyde, som adskiller den ene patient fra den anden. Dem kan du høre her: KOL: Ved lungestetoskopi kan høres rhonchi af såvel sonor som sibilerende type som følge af bronkiekonstriktion. KOL patienter kan, som lungeemfysempatienter, endvidere have et hyperinflateret thorax med udvidede lungegrænser. Lungefibrose: Ved idiopatisk ...

Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) udgav i november 2017 en opdateret KOL-vejledning. Forrige opdatering udkom i 2012, og siden har meget ændret sig, hvilket også er til at få øje på, da den nye udgave er ændret i væsentlig grad i forhold til indhold og fokus. Formålet med vejledningen har primært været at skabe et overskueligt ...

Viden om patienters ønskede dødssted er vigtigt for at kunne yde optimal palliation.1 Tidligere studier omhandlende ønsker for den sidste tid er primært baseret på patienter med kræft, og viste at langt de fleste ønsker at være hjemme.2-4 Disse ønsker afspejler nødvendigvis ikke patienter med alvorlig non-malign sygdom som hjerte- og lungesygdomme.5 Tidligere forskning viser, ...

Need to Know fra den nye KOL-vejledning

Almen praksis | Mogens Jakobsen | 1. Feb 2018 kl. 1:59 |

I den nye vejledning fra Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) – der kun foreligger på internettet – er der medtaget nye emner: Initial spirometri, astma KOL overlaps syndrom (ACOS), palliativ behandling, afklarende samtaler hos kommunen, hjælp til begrænsninger i dagligdagen, flyrejser og vejledning til sexlivet – se www.dsam.dk  under vejledninger I den nye vejledning er klassifikationen ...

Livslang læring – hvordan?

Almen praksis | Jørgen Steen Andersen | 19. Jan 2018 kl. 12:26 | ,

Som læger har vi aflagt løfte om at søge vores kundskaber ”fremdeles udvidede”. Som praktiserende læge er der mange muligheder for en livslang læring. Det kan være selvstudier eller kursusdeltagelse, sponsorerede eller ikke sponsorerede, systematiske eller selvvalgte. I overenskomsten er der tradition for, at der afsættes ret store midler til efteruddannelse, og overenskomsten 2018 er ...

Hjertetransplantation er sidste behandlingsmulighed for patienter med terminalt hjertesvigt, og med en median overlevelse på >15 år1 forlænger behandlingen patienternes levetid med mange gode leveår. Både på nationalt og internationalt niveau er overlevelsen forbedret inden for de seneste årtier. Overlevelsesgevinsten skyldes dog primært bedre opsporing og behandling af tidlige komplikationer. Overlevelsesraten efter det første postoperative ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 2 • februar 2018
12. årgang
  • KOL
  • Astma
  • Unik mikrobiota
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge