Langtidsvirkende bronkodilatorer og inhalationssteroid (ICS) gives til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) for at reducere symptombyrden og for at forebygge akutte eksacerbationer.  Medicinering af patienter med KOL kan dog være en kompliceret sag. Meget tyder nemlig på, at patienter med KOL responderer forskelligt på inhalationsmedicin, ligesom størrelsen af medicinens gunstige effekt på forekomsten af ...

Galdesyremalabsorption er en hyppig, men underdiagnosticeret og socialt invaliderende sygdom. Symptomerne er vandtynde hyppige afføringer – i de værste tilfælde op til 20 afføringer om dagen.  En tredjedel af patienter med “skraldespandsdiagnosen” irritabel tyktarm præsenterer sig med diarre som det primære symptom, og det estimeres, at en tredjedel af disse patienter kan have galdesyremal-absorption. Det ...

Kosttilskud nyder stor bevågenhed i den brede befolkning, og nyheder om kosttilskud pryder jævnligt spisesedlerne i den kulørte dagspresse med løfter om gavnlige virkninger på gængse livsstilssygdomme.  De sensationsprægede overskrifter baserer sig dog ofte på resultater fra prækliniske studier i dyremodeller, hvorimod effekterne mere sjældent er dokumenteret hos mennesker. Nicotinamide Riboside (NR) er en naturligt ...

Rygning er den største risikofaktor for udvikling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i Danmark. Rygning menes at føre til progredierende nedsat lungefunktion blandt andet ved at inducere lokal inflammation i lungerne.  Imidlertid har flere studier vist, at patienter med KOL ofte har øget systemisk inflammation med forhøjet C-reaktivt protein (CRP) og fibrinogen i blodet.1  Andre ...

Økonomiske udgifter hos patienter med hjertesvigt

Almen praksis | Johan Skov Bundgaard | 14. okt 2019 kl. 2:45 |

I Danmark lider omkring 1-2% af hele den voksne befolkning af hjertesvigt, og andelen er endnu højere (mere end 10%) i aldersgruppen ≥70 år.1,2 Grundet sygdommens kroniske forløb og de potentielt vidtgående udrednings- og behandlingsmuligheder, er hjertesvigt forbundet med en stor økonomisk udgift for både den enkelte patient og for samfundet. Denne udgift fremkommer både ...

Kighoste er i de seneste år rykket frem i bevidstheden igen. Både på grund af epidemien i efteråret 2016, men også fordi forbedret diagnostik har ført til en bedre afklaring af omfanget af kighoste i Danmark. Øget viden om kighostens udbredelse, samt om korrekt valg af diagnostik, vil forhåbentlig føre til en endnu bedre forståelse ...

Sundhedskompetence (fra det engelske health literacy) er af WHO identificeret som et væsentligt og lighedsskabende fokusområde for fremtidens sundhedsfremmende indsatser.1  Sundhedskompetence er både et interessant begreb og et konkret redskab, der har potentiale til at udgøre fundamentet i gennemgribende indsatser mod ulighed på alle niveauer af sundhedssystemet samt på tværs af sektorer, der beskæftiger sig ...

Det skønnes, at 5% af befolkningen over 75 år og 10% af de +85-årige har hjerteinsufficiens. Hjerteinsufficiens er en hyppig årsag til indlæggelser på medicinsk afdeling og skønnes at medføre ca. 11.000 indlæggelser årligt. En typisk sygehistorie for en patient med kronisk hjerteinsufficiens er, at patienten bliver indlagt med ”vand i lungerne” og efter akut ...

Patienter med atrieflimren har høj risiko for at udvikle tromboemboliske tilfælde, som oftest manifesterer sig som iskæmisk apopleksi. Heldigvis har oral antikoagulationsbehandling vist sig at være særdeles effektiv til at forebygge sådanne alvorlige hændelser, og denne behandling anbefales livslangt.  Behandlingen forebygger omtrent to tredjedele af alle iskæmiske apopleksier, men er ikke uden omkostninger, og alvorlige ...

Atrieflimren øger risikoen for apopleksi fire til seks gange, hvorfor europæiske og danske guidelines siden 2010 har anbefalet oral antikoagulerende behandling til patienter, som har moderat-øget risiko for apopleksi (CHA2DS2-VASc score på 1 eller derover for mænd og score på 2 eller derover for kvinder).  I årtier har man anvendt vitamin K-antagonister (VKA), som reducerer ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 9 • oktober 2019
13. årgang
  • Diabetesmedicin
  • Atrieflimren og apopleksi
  • Kighoste
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge