Risikogener for ADHD øger også risikoen for tidlig graviditet

Ditte Demontis | Mar 2020 | Almen praksis | Neurologi | Psykiatri |

Ditte Demontis
ph.d., associeret professor,
Institut for Human Genetik,
Aarhus Universitet

RESUME Et studie har undersøgt arvemassen hos 19.000 personer med ADHD og 34.000 personer uden ADHD - og har identificeret bestemte gen-varianter, der øger risikoen for ADHD. De genetiske varianter, der blev fundet, øger hver især kun risikoen lidt for ADHD og er hyppige i befolkningen generelt. Studiet undersøgte også, om varianter, der øger risikoen for ADHD, også påvirker andre karaktertræk eller adfærdsmønstre. Disse undersøgelser fandt, at varianter, der øger ADHD-risikoen også øger sandsynligheden for at få børn tidligt i livet. Man kortlagde ikke årsagen til, at personer med ADHD får børn tidligere, men en hypotese kunne være, at impulsivitet og mangel på strukturering kan være årsagen. Det er derfor vigtigt, at den praktiserende læge, psykiateren eller psykologen er opmærksom på, at personer med ADHD kan risikere at blive uønsket gravid i en meget ung alder og derfor er opmærksom på at snakke med patienten om prævention. I dette studie har vi screenet hele arvemassen hos 19.000 personer med ADHD og sammenlignet med arvemassen hos 34.000 personer uden ADHD. På den måde har vi identificeret de steder, der skiller sig ud hos personer med ADHD. Dermed var det muligt for os at identificere gener, der øger risikoen for ADHD. Vi ved at den genetiske arkitektur for ADHD består af genetiske varianter, der er hyppige i befolkningen generelt, og hvor hver variant bidrager en lille smule til risikoen. Det er også baggrunden for, at det var nødvendigt at undersøge så mange personer, da det kun på den måde var muligt, at identificere den let øgede risiko, som hver variant bidrager med. Vi fandt 12 steder i arvemassen, hvor vi nu har statistisk belæg for, at kunne konkludere at en variant øger risikoen for ADHD. Vi ved dog, at den genetiske arkitektur, der ligger til grund for ADHD, er meget kompleks, og at...