Er PDA en autismespektrum-forstyrrelse?

Lill Wulff | Mar 2020 | Neurologi | Psykiatri |

Lill Wulff
aut. psykolog, specialist i børnepsykologi,
specialpsykologkandidat,
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center,
Region Hovedstaden

Mette Bentz
aut. psykolog, specialist i psykoterapi,
ph.d.,
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center,
Region Hovedstaden

RESUME Patologisk kravafvisning (PDA) hos børn beskrives som ekstrem kravafvisende adfærd - også overfor dagligdags krav eller anmodninger, som for eksempel at gå i skole eller tage tøj på. PDA omtales og behandles i nogle sammenhænge som en selvstændig diagnose, forskellig fra autisme spektrum forstyrrelse (ASF) i øvrigt. Dette skønt evidensen er sparsom. Opfattelsen af autisme har ændret sig siden PDA oprindeligt blev beskrevet, så et bredere spektrum af sværhedsgrader kan omfattes af autisme-begrebet. PDA-adfærd kan derfor også være en del af ASF og måske være mere eller mindre fremtrædende ved ASF. Studiet her viser, at en gruppe med PDA og ASF ikke kan skelnes fra en gruppe med ASF uden PDA, og det er uvist, om PDA-adfærden kan skyldes andre psykiatriske problemer (komorbiditet). Ved udredning og behandling bør man undersøge komorbiditet, der kunne forklare PDA-symptomer. I praksis bør undersøges, hvad der driver den kravafvisende adfærd. Patologisk kravafvisning (Pathological Demand Avoidance, PDA) omtales og behandles i nogle sammenhænge som en valideret diagnose, der er forskellig fra autisme spektrum forstyrrelse (ASF) i øvrigt, skønt evidensen er sparsom. Imidlertid har forståelsen af autisme ændret sig, så et bredere spektrum af sværhedsgrader kan omfattes af begrebet, og dermed muligvis også PDA. Hvis PDA fastholdes som selvstændigt syndrom uden at være det, risikerer man at miste vigtig viden fra autisme-pædagogikken og eventuelt at fejlbehandle. Formålet med dette litteraturstudie er derfor at undersøge, om der er evidens for, at PDA er et selvstændigt, afgrænset syndrom, for på den måde at understøtte klinisk udredning, behandling og fremtidig forskning. PDA blev navngivet af psykolog Elizabeth Newson på baggrund af arbejde og forskning i perioden 1975-2000 på to klinikker for børn med sociale og kommunikative vanskeligheder i England.1-3 Newson beskrev PDA som et selvstændigt syndrom i forhold til andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Børn med PDA var, ifølge Newson, kendetegnet ved ekstremt...