Hvor plastisk er kroppens smertehæmmende system?

Morten Høgh | Mar 2020 | Reumatologi |

Morten Høgh
dr. M.Sc.,
European Diploma in Pain Physiotherapy (EDPP),
specialist i muskuloskeletal fysioterapi,
DipMT,
specialist i idræts-fysioterapi,
RISPT,
Fysio Danmark Aarhus

RESUME Smerter i bevægeapparatet udgør et pandemisk problem, og mellem 7-10% af hele den voksne befolkning i Danmark formodes at leve med langvarige smerter, som kan hænge sammen med forandringer i kroppens naturlige smertehæmmende funktioner. Det kan undersøges ved hjælp af den såkaldte ”smerte-inhiberer-smerte”, eller conditioned pain modulation (CPM) metode. Vi har undersøgt dette fænomen hos raske mænd og konkluderer at CPM er et stabilt fænomen i raske, samt at koncentration, i lighed med CPM, har potentialet til at virke smertelindrende. Vi konkluderer endvidere, at CPM-effekt og ”koncentrationseffekt” ikke er det samme, og at de to fænomener ikke ser ud til at kunne booste hinanden. Smerter i bevægeapparatet udgør et pandemisk problem1 og mellem 7-10% af hele den voksne befolkning i Danmark formodes at leve med generaliserede, udbredte smerter.2 Der er fremsat hypoteser om en sammenhæng mellem kroniske, udbredte smerter og forandringer i kroppens naturlige smertehæmmende funktioner.3  En af måderne hvorpå man kan undersøge en del af disse smertehæmmende funktioner er den såkaldte ”smerte-inhiberer-smerte”, eller conditioned pain modulation (CPM) metode.  Blandt den ikke-syge del af befolkningen vil ca. 80% opleve, at én smertefuld stimulus medfører øget tolerance for en anden smertefuld stimulus. Resten af befolkningen vil således opleve øget smerterespons eller ingen forskel. Blandt patienter med kroniske smerter er der blandede resultater, hvor nogle studier viser, at CPM-effekten (forskellen mellem smerte med og uden en anden smertefuld stimulus) er hæmmet, mens andre studier ikke finder nogen forskel.4  Dette projekt havde tre formål: • At undersøge om CPM er et stabilt fænomen ved gentagne stimuli indenfor kort tid. • At undersøge om CPM kan påvirkes af ændret homeostase (eksperimentel stress). • At undersøge om CPM kan påvirkes af kognitive udfordringer alene. Hvad sker der over tid når man udsætter en rask person for gentagne CPM-forsøg? I det første studie var vi primært...