Social ulighed i deltagelse ved dansk tarmkræftscreening

Ulrik Deding | Mar 2020 | Gastroenterologi |

Ulrik Deding
videnskabelig assistent,
Kirurgisk Afdeling,
OUH, Svendborg Sygehus
Klinisk Institut,
Syddansk Universitet

Morten Kobæk-Larsen
lektor, cellebiolog,
Kirurgisk Afdeling,
OUH Svendborg Sygehus
Klinisk Institut,
Syddansk Universitet

Henrik Bøggild
lektor, overlæge,
Enhed for Epidemiologi og Biostatistik,
Aalborg Universitetshospital,
Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi,
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi,
Aalborg Universitet

RESUME Alle i alderen 50-74 år er fra 2014 blevet tilbudt screening for kolorektal cancer. Det består i indsendelse af en afføringsprøve. I Danmark er der over 65 % deltagelse, men med nogen social skævhed. Deltagelsen afhænger både af køn, alder, uddannelsesniveau, indkomst, ægteskabelig status og oprindelsesland. Disse skævheder er undersøgt, og tilbuddet kommer ikke alle borgergrupper til gavn. For at mindske denne skævhed, må nye fremgangsmåder testes, men der er desværre pt. ikke så høj opbakning fra sundhedspersoner til dette, hvilket er bekymrende. Screening for kolorektal cancer er siden 2014 blevet tilbudt til borgere i alderen 50-74 år. For at deltage i screeningen skal borgeren indsende en afføringsprøve til fecal immunochemical test (FIT) til undersøgelse for spor af blod i afføringen, og hvis denne er positiv (>100 ng blod/ml buffer) indkaldes personen til koloskopi. Samlet set opfylder screeningsprogrammet de danske målsætninger for deltagelse ved både FIT og koloskopi,1og det lever også op til performance-indikatorer i de Europæiske anbefalinger.2 Selvom deltagelsen samlet set er på et højt niveau i Danmark med >65% deltagelse ved FIT3og >89% ved koloskopi4i de første to års screening, ser det alligevel ud til, at der er en social skævhed i deltagelsen. Indikatorer såsom køn, alder, uddannelsesniveau, indkomst, ægteskabelig status og oprindelsesland ser ud til at påvirke deltagelsesprocenten. Vi har undersøgt disse uligheder iblandt over 800.000 inviterede borgere fra landets fem regioner nærmere. FIT Som indledende undersøgelse indsender deltagende borgere en afføringsprøve, som testes for indhold af blod. Invitation samt prøve-kit og vejledning sendes til borgerens bopæl, hvor de kan tage prøven og indsende prøverøret til et sygehus i deres region. I de første to år af programmet (2014-2015) indsendte 65% af inviterede borgere på landsplan en afføringsprøve, men kigger man nærmere på hvilke borgere, der deltog, var der store afvigelser fra det gennmsnit.369,3% af borgere med...